Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum - Referat

Dato: 30. januar 2020
Lokale: Jobcentrets kantine, Valdemarsgade 20, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: LAF

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Lene Berendt, Ole Andersen og Esben Slot var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Resume

Sagsforløb: LAF

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsorden.

Beslutning

Ingen.

Lene Berendt, Ole Andersen og Esben Slot var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af mødeplan


Resume

Sagsforløb: LAF

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum skal tage stilling til forslag til mødekalender for 2020.

Sagsfremstilling

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum holder 5 møder i 2020. Heraf er et af møderne et tværkommunalt temadøgn i regi af Arbejdsmarkedsråd Vendsyssel og et andet møde er et fællesmøde med Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Møderne holdes som temamøder i forhold til relevante beskæftigelsespolitiske problematikker. Til møderne kan der indkaldes relevante repræsentanter fra uddannelsesmiljøet eller uddannelsesvæsenet mv. afhængigt af det konkrete tema.

Formandskabet i forummet tilrettelægger temamøderne i samarbejde med Fagforvaltningen for Beskæftigelse. Fagforvaltningen for Beskæftigelse varetager sekretariatsbetjeningen af Det Lokale Arbejdsmarkedsforum.

Møder i 2020 holdes på følgende datoer:

  • Januar-møde: Torsdag den 30. januar 2020, kl. 14-16
  • Tværkommunalt 12/12 seminar i Sandmosen, 27.-28. april
  • Maj-møde: Torsdag den 28. maj
  • August- møde: Torsdag den 27. august
  • Fællesmøde om Beskæftigelsesplan 2021: Onsdag den 11. november

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Det Lokale Arbejdsmarkedsforum godkender mødekalender for 2020.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Lene Berendt, Ole Andersen og Esben Slot var fraværende.

Til toppen


4. Temadrøftelse: Brønderslev Kommunes strategi for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet


Resume

Sagsforløb: LAF

Mødet i Det Lokale Arbejdsmarkedsforum tager udgangspunkt i en temadrøftelse omkring Brønderslev Kommunes investeringsstrategi for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Temadrøftelsen indeholder oplæg omkring, hvordan borgere længere fra arbejdsmarkedet får en tilknytning hertil gennem virksomhedsrettede indsatser, lønnede timer og fleksjob i samarbejdet mellem virksomhed og jobcenter.

Mødet afholdes i Jobcentrets kantine, Valdemarsgade 20, 9700 Brønderslev, 1. sal

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget i Brønderslev Kommune godkendte den 20. marts 2019 en ny investeringsstrategi for borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. Målet er at nedbringe det samlede antal borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet og andelen samlet set bringes ned på regionalt niveau. Indsatselementerne i strategien er:

  1. En jobrettet og helhedsorienteret tilgang
  2. Hyppige samtaler med borgerne
  3. Iværksættelse af flere lønnede timer og virksomhedsrettede tilbud parallelt med sociale og sundhedsmæssige indsatser ved behov
  4. Tæt opfølgning på iværksatte indsatser
  5. Resultatfokus

Temadrøftelsen indeholder oplæg omkring, hvordan borgere længere fra arbejdsmarkedet får en tilknytning hertil gennem virksomhedsrettede indsatser, lønnede timer og fleksjob i samarbejdet mellem virksomhed og jobcenter.

Personale

Ingen.

Beslutning

Brian Lentz fra InventNORD & PakkecenterNORD gav oplæg om virksomheden, rekruttering af arbejdskraft og samarbejde med Jobcentret.

Beskæftigelseschef Vibeke Holler gav oplæg om Brønderslev Kommunes strategi for borgere længere væk fra arbejdsmarkedet.

Herefter var der en temadrøftelse af strategien.

Lene Berendt, Ole Andersen og Esben Slot var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Orientering om Jobmesse - Mød & Match 2020


Resume

Sagsforløb: LAF

Torsdag den 19. marts 2020 holdes Jobmesse 2020 i Brønderslev Hallerne.

Sagsfremstilling

Torsdag den 19. marts 2020 holdes Jobmesse 2020 i Brønderslev Hallerne med deltagelse af virksomheder, vikarbureauer, uddannelsesinstitutioner og ledige.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Lene Berendt, Ole Andersen og Esben Slot var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: LAF

Sagsfremstilling

Eventuelt

Personale

Ingen.

Beslutning

Intet.

Lene Berendt, Ole Andersen og Esben Slot var fraværende.

Til toppen

Opdateret 12. februar 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer