Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum - Referat

Dato: 27. august 2020
Lokale: Jobcentrets kantine, Valdemarsgade 20, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: LAF

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Bjørn Eiriksson og Richardt Thomsen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Resume

Sagsforløb: LAF

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsorden.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Bjørn Eiriksson og Richardt Thomsen var fraværende.

Til toppen


3. Temadrøftelse: Status på arbejdsmarkedet som følge af Covid-19


Resume

Sagsforløb: LAF

Mødet i Det Lokale Arbejdsmarkedsforum tager udgangspunkt i en temadrøftelse omkring den aktuelle situation på arbejdsmarkedet som følge af Covid-19.

Mødet afholdes i Jobcentrets kantine, Valdemarsgade 20, 9700 Brønderslev, 1. sal.

Sagsfremstilling

Temadrøftelsen for mødet handler om situationen på det regionale og lokale arbejdsmarked i lyset af den aktuelle situation med Covid-19. Der indledes med 2 oplæg:

 • Partner og direktør Søren Larsen fra Backyard Living i Brønderslev holder oplæg om virksomheden, og hvad Covid-19 har haft af betydning for dem. Backyard Living er en engroshandel af grill og grilltilbehør og har aftaler med mere end 200 butikker over hele landet.
 • Beskæftigelseschef Vibeke Holler holder oplæg og orienterer om:
  • Status på det regionale og lokale arbejdsmarked med de seneste analyser
  • Seneste politiske aftaler (trepartsaftale, opkvalificering mv.)

Efter oplæg er der en temadrøftelse om situationen i de lokale virksomheder, organisationer og fremadrettede muligheder på arbejdsmarkedet taget den aktuelle situation i betragtning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Søren Larsen fra Backyard Living holdt oplæg om virksomheden, og hvad Covid-19 har haft af betydning.

Vibeke Holler holdt oplæg med de seneste tal omkring arbejdsmarkedets udvikling og den nuværende status.

Herefter var der en temadrøftelse omkring Covid-19s betydning for det lokale arbejdsmarked, fremadrettede fokusområder og samarbejde.

Bjørn Eiriksson og Richardt Thomsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Input til Beskæftigelsesplan 2021


Resume

Sagsforløb: LAF

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år en række mål og indsatsområder, som jobcentrenes beskæftigelsesindsats skal tage udgangspunkt i.

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum skal på baggrund af en orientering om ministermålene drøfte målene og får mulighed for at komme med input til Beskæftigelsesplan 2021.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år en række mål og indsatsområder, som jobcentrenes beskæftigelsesindsats skal tage udgangspunkt i. Ministerens mål og indsatsområder vil danne baggrund for Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan for 2021.

For få måneder siden gik det godt på arbejdsmarkedet, men Covid-19 har medført en ny virkelighed. Ledigheden har været stigende, og beskæftigelsesindsatsen har i en periode været suspenderet. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har udmeldt 5 beskæftigelsespolitiske mål med hensigten, så at krisen ikke bider sig fast længere end nødvendigt, og de ledige hurtigt kan komme tilbage i arbejde. De 5 beskæftigelsespolitiske mål for 2021 er:

 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
 2. Flere ledige skal opkvalificeres
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende (videreførsel fra 2020)
 4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse (videreførsel fra 2020)
 5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft (videreførsel fra 2020)

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har derudover godkendt lokale målsætninger, hvor der sættes fokus på ungeområdet og borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Det Lokale Arbejdsmarkedsforum drøfter målene og kommer med input til Beskæftigelsesplan 2021.

Personale

Ingen.

Beslutning

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum drøftede ministermålene.

Første behandling af Beskæftigelsesplan 2021 sker ved fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, Det Lokale Arbejdsmarkedsforum, Integrationsrådet og Handicaprådet den 11. november 2020 i forlængelse af møde i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Fra den 12. november 2020 til og med den 23. november 2020 er der høringsperiode.

Bjørn Eiriksson og Richardt Thomsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: LAF

Sagsfremstilling

Eventuelt

Personale

Ingen.

Beslutning

Ingen.

Bjørn Eiriksson og Richardt Thomsen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 28. august 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer