Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Kunstfonden - Referat

Dato: 11. marts 2021
Lokale: Virtuelt møde via Teams
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: Kunstfonden

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Ingen

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: Kunstfonden

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkning

Til toppen


3. Kunstfondens økonomi 2021


Resume

Sagsforløb: Kunstfonden

Kunstfonden orienteres omkring status for økonomi for 2021

Sagsfremstilling

Kunstfondens økonomi er sammensat af et årligt budgetbeløb på 50.000 kr. inkl. prisfremskrivning.

For 2020 var budgettet 289.315 kr. Budgettet består af et oprindelige budget svarende til 54.320 kr. samt en overførsel af midler fra 2019 svarende til 234.995 kr.

Kunstfonden har i 2020 brugt midler på flytning af kunstværket "Mediet". Dette blev flyttet fra sin oprindelige placering i Gravensgade, til nu at stå på hjørnet mellem Knudsgade og Hedelundsgade.

Kunstfonden har i 2020 endvidere modtaget midler for salg af kommunevin. For hver flaske kommunevin der sælges, modtager Kunstfonden 7 kr.

Regnskab 2020:

Indtægt

Forbrug

Indtægter 2020

Salg af kommunevin, 7 kr. pr. flaske

4.536 kr.

Forbrug 2020

Flytning af skulpturen "Mediet"

-12.000 kr.

Årets resultat

281.851 kr.

Kunstfonden har i 2020 haft et samlet forbrug svarende til 12.000 kr. Derudover har kunstfonden haft indtægter for salg af kommunevin for samlet 4.536 kr.

Med et budget på 289.315 kr. giver det et samlet resultat for 2020 svarende til 281.851 kr. Beløbet overføres til 2021, hvor det vil indgå i Kunstfondens samlede budget.

Budgettet for 2021 ligger endnu ikke klar.

Det forventes dog, at Kunstfonden vil have et korrigeret budget svarende til 336.761 kr. Budgettet vil være sammensat af et oprindeligt budget svarende til anslået 54.910 kr. samt en overførsel for ubrugte midler i 2020 svarende til 281.851 kr.

Beslutning

Det bemærkes, at der kan være følgende tilskud, som gives af Kunstfonden i 2021:

  • Tilskud til kunstværk i forbindelse med den nye rundkørsel i Hjallerup. Tilskuddet størrelse afhænger af kunstværkets samlede pris.
  • Tilskud til kunstværk i forbindelse med den nye børnehave i Hjallerup

Til toppen


4. Kunstværk til ny rundkørsel i Hjallerup


Resume

Sagsforløb: Kunstfonden

Kunstfonden skal tage stilling til forslag omkring kunstværk til den nye rundkørsel i Hjallerup.

Repræsentanter for arbejdsgruppen omkring det kunstværk til den nye rundkørsel deltager i Kunstfondens møde fra kl. 10.30 til 11.00

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har vedtaget ny rundkørsel Hjallerup Nord mellem Tylstrupvej, Aalborgvej og Hjallerupvej. I den forbindelse har Hjallerup Samvirke v/Godtfred Pedersen tidligere rettet henvendelse til Kunstfonden for at få afklaring på procedure for kunstværk til rundkørslen.

I december 2020 mødtes repræsentanter for en arbejdsgruppe ved Hjallerup Samvirke samt Kunstfonden for at gennemgå ønsker omkring mulige kunstværker til den kommende rundkørsel. Det blev på mødet aftalt, at arbejdsgruppen kunne rette henvendelse til Kunstfonden igen, når de var klar til at præsentere hvilken kunstner og hvilket kunstværk, de havde valgt.

Den nye rundkørsel i Hjallerup er nu fuldt i gang med at blive etableret. Arbejdsgruppen omkring kunstværket til rundkørslen har rettet henvendelse, da de nu er det sted i processen, hvor de er klar til at præsentere to forslag. På møde i den samlede arbejdsgruppe blev der fremlagt tre forslag til kunstværker, hvor man efterfølgende har valgt at lægge sig fast på forslag fra Havekunst v/Klaus Jensen samt forslag fra Jan Agerbo. Skitser med forslag samt udkast til kunstværker, er vedlagt som bilag.

Prisen for det samlede kunstværk fra Klaus Jensen udgør i alt 130.000 kr. inkl. moms.

Prisen for det samlede kunstværk fra Jan Agerbo udgør i alt 125.000 kr. inkl. moms.

Kunstfonden har på forhånd medgivet, at de ønsker at støtte projekt med en tredjedel af det samlede beløb, såfremt arbejdsgruppen selv sørger for finansiering af de resterende midler.

Beslutning

Arbejdsgruppen for kunstværk til den nye rundkørsel i Hjallerup har valgt at arbejde videre med forslag 3, kunstværk af Stinne Teglhus. Det besluttes, at arbejdsgruppen henvender sig til Kunstfonden, når endelig forslag for kunstværk samt pris herfor ligger klar.

Bilag

Til toppen


5. Henvendelse fra Rough Agency


Resume

Sagsforløb: Kunstfonden

Kunstfonden orienteres om henvendelse fra Rough Agency

Sagsfremstilling

Rough Agency har henvendt sig med et projekt omkring væg- og graffitikunst.

Rough Agency har base i København og arbejder med mange forskellige kunstnere, der fremstiller væg- og graffitikunst.

Rough Agency tilbyder at hjælpe med at bringe lidt farve og god energi i byens gader. Dette gør de via et langvarigt kulturelt projekt, som hele samfundet kan drage nytte af. Der vil altså være tale om, at Brønderslev Kommune i samarbejde med Rough Agency vil skulle udvikle et koncept omkring, hvad vi som kommune anser som vigtig historie eller lokalliv. Rough Agency repræsenterer nogle af de dygtigste og mest talentfulde kunstnere fra hele Europa, som har valgt at leve og bidrage til den danske kunstscene. De arbejder alle med unikke stilarter. Rough Agency vil dermed bistå med hjælp til at finde det perfekte match i forhold til kunstner og stilart til det specifikke lokalområde, hvor kunstværket vil skulle være.

Det foreslås, at Kunstfonden beslutter hvorvidt, det skal undersøges nærmere, omkring muligheder for et samarbejde med Rough Agency. Herunder pris for et eventuelt samarbejde, samt hvilke muligheder de ser for Brønderslev Kommune. Det kan endvidere undersøges, om det er vil være muligt at søge om støtte fra fonde og puljer til et projekt, hvor Kunstfonden så vil skulle være medfinansierende.

Beslutning

Det besluttes, at det skal undersøges, hvilke kommuner der har lignende værker, og hvorvidt det i så fald er grebet an. Findes der er lignende samarbejder mellem kommunen og et agentur som Rough Agency, eller har kommunen selv udviklet idéer til kunstværkerne og/eller fundet kunstnere.

Bilag

Til toppen

Opdateret 10. maj 2021
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach