Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Kunstfonden - Referat

Dato: 3. juni 2021
Lokale: Viatuelt møde via Teams
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: Kunstfonden

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: Kunstfonden

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Kunst i den nye rundkørsel i Hjallerup


Resume

Sagsforløb: Kunstfonden

Kunstfonden skal tage stilling til henvendelse fra Hjallerup Byudvikling omkring kunstværk til den nye rundkørsel i Hjallerup

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har tidligere vedtaget etablering af ny rundkørsel Hjallerup Nord mellem Tylstrupvej, Aalborgvej og Hjallerupvej. I den forbindelse har Hjallerup Byudvikling v/Godtfred Pedersen rettet henvendelse til Kunstfonden for at få afklaring på procedure for kunstværk til rundkørslen.

I december 2020 mødtes repræsentanter for en arbejdsgruppe ved Hjallerup Byudvikling samt Kunstfonden for at gennemgå ønsker omkring mulige kunstværker til den kommende rundkørsel. Det blev på mødet aftalt, at arbejdsgruppen kunne rette henvendelse til Kunstfonden igen, når de var klar til at præsentere hvilken kunstner og hvilket kunstværk, de havde valgt.

Den 11. marts 2021 deltog Godtfred Pedersen samt Eskild Sloth Andersen på vegne af Hjallerup Byudvikling i Kunstfondens møde. Her fremlagde de, at man i Hjallerup Byudvikling havde haft en dialog omkring kunstværk til den nye rundkørsel ud fra tre forskellige forslag designet af forskellige kunstnere. Det blev derefter besluttet, at der skulle arbejdes videre med forslag til kunstværk af Stinne Teglhus.

Kunstfonden valgte at bakke op om arbejdsgruppens forslag. Det blev derfor besluttet, at arbejdsgruppen skulle henvende sig til Kunstfonden på ny, når endelig forslag for kunstværk samt pris var klar.

Hjallerup Byudvikling har nu henvendt sig på ny. Efter mødet med Kunstfonden arbejdede gruppen videre med forslag til kunstværk af Stinne Teglhus. Desværre har det vist sig, at udformningen på rundkørslen med en forholdsvis høj midte, ikke ville kunne rumme det forslag, som Stinne Teglhus havde udarbejdet.

Hjallerup Byudvikling valgte på baggrund heraf at arbejde videre med et andet kunstværk til rundkørslen. Valg af kunstværk er i stedet for faldet på forslag fra Havekunst v/Klaus Jensen. Klaus Jensen har fremsendt skitse for udformning og placering af kunstværket samt pris herfor. Hjallerup Byudvikling søger dermed om godkendelse af forslag og pris for kunstværket, samt anmodning om tilskud til etableringen.

Beslutning

Kunstfonden besluttede på deres møde, at der snarest skulle arrangeres et møde med kunster, Klaus Jensen, samt repræsentant fra Hjallerup Byudvikling omkring forslag for kunstværket. Kunstfonden havde brug for yderligere information omkring kunstværket, dets placering i rundkørslen samt tanken bag.

Fredag den 4. juni mødtes Margit Chemnitz og Hildo Rasmussen, på vegne af Kunstfonden, med Eskild Sloth Andersen fra Hjallerup Byudvikling samt kunster, Klaus Jensen, ved rundkørslen i Hjallerup. Her blev det drøftet, hvilke størrelser de forskellige dele af kunstværket skulle være samt lyset hertil. Det blev besluttet, at Klaus Jensen skulle medbringe forskellige størrelser for de mindre dele af kunstværket, når den endelige etablering finder sted, for at se hvilke der er bedst egnet. Det blev endvidere aftalt, at Hjallerup Byudvikling sørger for at indhente tilbud fra murer i forbindelse med støbning af sokkel. Aftale omkring endelig placering af kunstværk sker mellem Hjallerup Byudvikling og Klaus Jensen. Når pris for hele etableringen er foreligger, vil den blive sendt til Kunstfonden.

Bilag

Til toppen

Opdateret 23. juni 2021
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach