Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelsesudvalget - Referat

Dato: 30. september 2013
Lokale: Lokale 219
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Carsten Møller Nielsen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Carsten Møller Nielsen var fraværende.

Til toppen


3. Det lokale erhvervsklima 2013


Resume

Sagsforløb: BE

Dansk Industri udgiver årligt undersøgelsen ”Lokalt Erhvervsklima”.

Undersøgelsen omfatter en lang række kommunale rammevilkår, som har betydning for

virksomhedernes vækst og udvikling. Undersøgelsen for 2013 er nu offentliggjort. Samlet set er Brønderslev Kommune placeret som nr. 35 ud af 96 kommuner, hvilket er en fremgang i forhold til 2012. På de beskæftigelsesrettede indikatorer har der dog været en tilbagegang i forhold sidste år.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Dansk Industri udgiver årligt undersøgelsen ”Lokalt Erhvervsklima”. Undersøgelsen omfatter en lang række kommunale rammevilkår, som har betydning for virksomhedernes vækst og udvikling.

Heri indgår samarbejdet med de kommunale forvaltninger på Beskæftigelsesområdet.

Der er to indikatorer i undersøgelsen, der har særlig interesse for den kommunale indsats på beskæftigelsesområdet, indikatorerne er:

 • Arbejdskraft.

 • Den kommunale sagsbehandling - Kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagpengesager.

DI’s undersøgelse bygger både på statistisk data og spørgeskemaer udsendt til danske

virksomheder. Virksomheder fra 96 kommuner har angivet, hvor tilfredse de er med kommunens indsats på en række erhvervsrelevante områder.

Kommunernes placering i tabellen afhænger af den score eller værdi, som den har fået af

virksomhederne på en række undervariable. Kommunen med den bedste score er nummer 1. Kommunen med den næstbedste score er nummer 2 og så videre.

Indikatoren vedrørende arbejdskraft omhandler virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for adgang til kvalificeret arbejdskraft i kommunen samt det lokale jobcenters evne til at formidle den nødvendige arbejdskraft. Kompetent arbejdskraft er væsentligt for virksomheders muligheder for at generere vækst. Samlet set ligger Brønderslev Kommune nr. 22 på indikatoren arbejdskraft, det er en tilbagegang på 10 pladser i forhold til 2012. Brønderslev Kommune er imidlertid stadig placeret som det bedste af de Nordjyske jobcentre.

Under indikatoren arbejdskraft er der to underkategorier: Adgang til kvalificeret arbejdskraft i området og Jobcentrenes indsats i forhold til jobformidling.

Når det gælder virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med kommunens indsats for adgang til kvalificeret arbejdskraft i området, er Brønderslev Kommune placeret som nummer 37 ud af 96 kommuner. Det er en tilbagegang i forhold til sidste år på to pladser.

Når det gælder virksomhedernes tilfredshed med Jobcentrenes indsats (jobformidling), er

Brønderslev Kommune placeret som nr. 19. der er her tale om en tilbagegang på 15 pladser i forhold til 2012.

Jobformidling og opsøgende virksomhedskontakt er et centralt fokusområde for jobcenter Brønderslev og i 2013 er der arbejdet med at øge antallet af servicebesøg på virksomhederne for at afdække behovet for arbejdskraft.

I forhold til kategorien ”Kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagpengesager”, er Brønderslev Kommune placeret som nr. 31 ud af de 96 kommuner, i 2012 var Brønderslev Kommune placeret som nr. 14 under denne kategori.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Beslutning

Til orientering.

Carsten Møller Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Opfølgningsrapport fra Beskæftigelsesregion Nordjylland 2. kvartal 2013


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesregion Nordjylland afholder hvert kvartal opfølgningsmøde med Jobcenter Brønderslev. I den forbindelse udarbejder Beskæftigelsesregionen en opfølgningsrapport, med resultaterne på de 4 ministermål.

Jobcenter Brønderslev har haft opfølgningsmøde med Beskæftigelsesregion Nordjylland i september, og resultaterne fra indholdet fra opfølgningsrapporten videregives hermed.

Opfølgningsrapporten er udelukkende baseret på data fra www.jobindsats.dk.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Den samlede målgruppe for beskæftigelsesindsatsen i Brønderslev kommune:

 • I juni 2013 modtog 4.294 fuldtidspersoner, svarende til 18,9% af befolkningen, i Brønderslev Kommune en offentlig forsørgelsesydelse. I kommunen er det samlede antal personer, der modtager en forsørgelsesydelse faldet med 3,6% på et år.

 • Faldet i kommunen sker på baggrund af et fald i antallet af dagpenge-, revalidering, sygedagpenge-, ledighedsydelsesmodtagere og førtidspensionister. Særligt stort fald har der været i antal A-dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere, hvor antallet er faldet med henholdsvis 169 og 73 fuldtidspersoner.

 • Samtidig ses en forholdsvis stor stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere match 2 og antal personer i fleksjob. Antallet af kontanthjælpsmodtagere matchet 2 er steget med 143 fuldtidspersoner mens antal personer i fleksjob er steget med 28.

Beskæftigelsesministeriets mål 1 – Uddannelsesgrad

”Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivendeuddannelse”.

 • I perioden januar-april 2013 var der 55 dagpengemodtagere og 310 kontanthjælpsmodtagere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse i Brønderslev Kommune.

 • I juni 2013 modtog 762 unge under 30 år en offentlig forsørgelsesydelse i Brønderslev Kommune. Det samlede antal unge, der modtager en forsørgelsesydelse er steget en anelse med 0,9% på et år (7 fuldtidspersoner). I Nordjylland har der i samme periode været et fald på 2,0%.

 • Stigningen i Brønderslev Kommune sker primært på baggrund af en stigning i antallet af unge kontanthjælpsmodtagere. Her har der været en stigning på 32 fuldtidspersoner, svarende til 8,6%.

 • Samtidig ses et fald i antal unge A-dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere i Brønderslev Kommune.

Beskæftigelsesministerens mål 2 – Tilgang til førtidspension

“Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres”

 • Af Beskæftigelsesplan 2013 fremgår, at tilgangen til førtidspension skal begrænses til 42 personer i december 2013. I juli 2013 lå tilgangen til førtidspensions de seneste 12 måneder på 76 personer.

 • Tilgangen til førtidspension har været faldende i det seneste år. Fra 123 personer i juli 2012 til 76 personer i juli 2013. Et fald på i alt 38%. Faldet i tilgangen tager for alvor fart med førtidspensionsreformens ikrafttræden i januar 2013.

 • Tilgangen til førtidspension er faldet med 55% for personer under 40 år og faldet med 31% for personer over 40 år i perioden juli 2012 til juli 2013.

 • De ydelsesgrupper, der er de største fødekæder til førtidspension, er kontanthjælp match 2 og 3 med en varighed på over 1 år, ledighedsydelse med en varighed på over 1 år og sygedagpengeforløb med en varighed på over 1 år. I maj 2013 var der 315 kontanthjælpsforløb med en varighed på over 1 år i matchgruppe 2 og 76 kontanthjælpsforløb i matchgruppe 3. Dertil kommer 50 ledighedsydelsesforløb og 76 sygedagpengeforløb med en varighed på over 1 år.

Beskæftigelsesministerens mål 3 – Langtidsledighed

”Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt”

 • Af Beskæftigelsesplanen for 2013 fremgår, at langtidsledigheden skal nedbringes til 252 personer i december 2013. I juni 2013 var der 216 langtidsledige personer i Brønderslev Kommune.

 • Udviklingen i langtidsledigheden viser, at der er sket et samlet fald i langtidsledigheden på 54 fuldtidspersoner på 1 år i Brønderslev Kommune, et fald svarende til 20%. Her er antallet af langtidsledige dagpengemodtagere faldet med 107 personer, mens antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er steget med 53 personer.

 • I juni 2013 udgjorde langtidsledige 25,4% af de bruttoledige i Brønderslev Kommune.

Beskæftigelsesministerens mål 4 – Virksomhedskontakten

”Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen”

 • Fra juni 2012 til juni 2013 er antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Brønderslev Kommune faldet fra 13.325 til 13.057 personer.

 • Antallet af bruttoledige er i samme periode faldet fra 978 til 852, svarende til et fald på ca. 13%.

 • Antallet af fuldtidsaktiverede har været faldende i perioden fra maj 2012 til maj 2013, fra 340 i maj 2012 til 273 i maj 2013. Der sker et fald for samtlige virksomhedsrettede aktiveringsredskaber undtagen offentlig virksomhedspraktik, hvor der har været en lille stigning.

 • I juli 2012 var der opslået 56 stillinger i Jobnet med arbejdssted i Brønderslev Kommune. I juli 2013 var antallet af opslåede stillinger på 92.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Beslutning

Til orientering.

Carsten Møller Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Generelle ledighedstal


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget orienteres ved hvert møde om udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere i jobcentret.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet en oversigt over antallet af fuldtidspersoner på de enkelte ydelsesgrupper i jobcentret. Oversigten indeholder antallet af fuldtidspersoner det seneste år opgjort måned for måned. Det er data fra jobindsats.dk, der er anvendt i oversigten.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Beslutning

Til orientering.

Carsten Møller Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Nordjyske ledighedstal for juli 2013


Resume

Sagsforløb: BE

Tallene er for juli 2013 og viser, at antallet af fuldtidsledige i Brønderslev Kommune er faldet med 16,4 % i forhold til juli 2012. I juli 2013 var der 691 fuldtidsledige.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

De nordjyske ledighedstal for juli måned 2013 viser, at ledigheden fortsætter med at falde i landsdelen. Nordjylland har det største procentvise fald i ledigheden sammenlignet med de øvrige regioner. I Nordjylland faldt ledigheden med 12,1% Det svarer til 1.763 færre ledige nordjyder. Ledigheden på landsplan faldt med 7,3%. I Nordjylland er ledighedsprocenten nu på 4,8%. For hele landet er den 5,0%.

I Brønderslev Kommune falder ledigheden ligeledes. I juli måned var der 691 ledige i kommunen. Der er tale om et fald på 16,4% i forhold til juli 2012. Ledigheden i Brønderslev Kommune var i juli 2013 på 4,4%, dette er et lavere niveau end i Nordjylland som helhed.

På regionalt plan falder mændenes ledighed mest, men kvinder oplever ligeledes faldende ledighed. Kvinderne og mændenes ledighed er nu på nøjagtig det samme niveau, nemlig 5,4%. I Brønderslev Kommune fordeler ledigheden mellem mænd og kvinder sig ligeledes jævnt, dog med en lille overvægt til mændene.

På regionalt plan falder ledigheden både kvinder og mænd. Kvindernes ledighed faldt for 11. måned i træk. Denne gang med 9,9%. Alle aldersgrupper af kvinder har faldende ledighed, undtagen de yngste, som har haft en mindre stigning på 2,7% i ledigheden. Mændenes ledighed faldt for 34. måned i træk.


3F, Metal, Kristelig A-kasse og HK tegner sig for de største fald i ledigheden i absolutte tal. 3F har fået 838 færre ledige det seneste år. Kristelig A-kasse 252 færre ledige og HK og Metal hhv. 232 og 209 færre ledige.

Metal og Journalistik, Kommunikation og Sprog står for de største procentvise fald i ledigheden med et fald på 29,4%. Danske Sundhedsorganisationer har den absolut laveste ledighedsprocent med kun 1,2%. Funktionærer og Tjenestemænd har den største stigning i ledigheden med 56 personer.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Beslutning

Til orientering.

Carsten Møller Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Udviklingen i ungdomsledigheden - Undersøgelse fra Arbejdernes Erhvervsråd


Resume

Sagsforløb: BE

Arbejdernes Erhvervsråd har udarbejdet en rapport, som viser udviklingen i ungdomsledigheden i landets kommuner. Rapporten viser, at Brønderslev Kommune i juli 2013 havde en ungdomsledighed på 10,6%, hvilket er under landsgennemsnittet.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Arbejdernes Erhvervsråd har udarbejdet en rapport, som viser udviklingen ungdomsledigheden. Der er tale om bruttoledig, der indgår i arbejdsstyrken. Ikke-jobparate unge indgår ikke i undersøgelsen, da disse ikke regnes som en del af arbejdsstyrken.

På landsplan er ungdomsledigheden på omkring 13,2 pct. for de unge under 30 år. Der er stor forskel på ungdomsarbejdsløsheden i landets kommuner. I Ishøj er det således 18,9 pct. af de unge under 30 år, der er arbejdsløse. I det meste af Vest-, Midt-, og Østjylland er ledigheden for de unge under landsgennemsnittet. I Brønderslev Kommune ligger ungdomsledigheden under landsgennemsnittet. Ungdomsledigheden i Brønderslev Kommune var i juli måned 2013 på 10,6% svarende til 179 personer.

Brønderslev Kommune har haft en stigning i ungdomsledigheden på 4,7% under krisen. Brønderslev er derved blandt den fjerdel af landets kommuner, der har haft den mindste stigning i ungdomsledigheden. Sammenlignes der med nabokommunerne Aalborg, Frederikshavn, Jammerbugt og Hjørring har Brønderslev ligeledes haft en mindre stigning i ungdomsledigheden, når det gælder de jobparate unge.

Det skal dog bemærkes at Brønderslev Kommune siden 2008 har haft en relativ stor stigning i antallet af unge kontanthjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed, som nævnt indgår disse ikke i undersøgelsen fra Arbejdernes Erhvervsråd.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Til orientering.

Carsten Møller Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Forslag til ny organisering af Fagenheden for Beskæftigelse


Resume

Sagsforløb: BE/ØK

Økonomiudvalget anmodes om at godkende forslag til ny organisationsplan for Fagenheden for Beskæftigelse med virkning fra 1. januar 2014.

Sagsfremstilling

Nye reformer på beskæftigelsesområdet kræver et tværfagligt samarbejde og sætter fokus på de svageste grupper. Derudover betyder etableringen af en fælles Ungeenhed, at de nuværende afdelinger efterlades fragmenteret. Der er derfor behov for en ny organisering af Fagenheden for Beskæftigelse

Det foreslås, at Fagenheden for Beskæftigelse fra 1. januar 2014 inddeles i 3 afdelinger:

 • Job- og Virksomhedsservice

 • Tværfaglig indsats

 • Ungeenhed

Udover de 3 nye afdelinger etableres en Projektenhed, som servicerer alle 3 afdelinger.

Indsatsen i Fagenheden for Beskæftigelse har hidtil været opdelt efter de overordnede ydelseskategorier: A-dagpengemodtagere, kontanthjælp og sygedagpenge og med Virksomhedsservice som en afdeling, der servicerer de andre. I det nye forslag til organisering sammentænkes indsatsen for de forskellige ydelseskategorier, og de 3 nye afdelinger inddeles i stedet efter indsatsbehov og alder.

Den nye organisering af Fagenheden for Beskæftigelse skal være i drift fra 1. januar 2014.

Job- og Virksomhedsservice for borgere over 30 år

Job- og Virksomhedsservice bliver én afdeling, som består af følgende teams:

 • Indgang og Visitation:Indgang, administration, visitering, åben vejledning om uddannelse

 • Jobservice: A-dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengeforløb med forventet hurtig raskmelding

 • Virksomhedsservice o/u 30 år: Erhvervsservice, fleksjob, håndholdt udplacering

Tværfaglig indsats for borgere 30 år

Tværfaglig indsats bliver én afdeling, som består af følgende områder:

 • Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

 • Integration o/u 30 år (Medarbejderne sidder fysisk i Socialcentret)

 • Sygedagpengeforløb med risiko for længerevarende sygemelding

 • Ledighedsydelsesmodtagere o/u/30 år

 • Revalidering og forrevalidering o/30 år

 • Ressourceforløb

 • Rehabiliteringsteam o/u 30 år

Ungeenhed for 15-29årige borgere

Ungeenheden er en afdeling, som organisatorisk er placeret under Beskæftigelseschefen lige som afdelingen for Job- og Virksomhedsservice og afdelingen for Tværfaglig indsats.

Ungeenheden udgøres af medarbejdere og opgaver fra følgende fagenheder:

 • Børn & Kultur

 • Sundhed & Velfærd

 • Beskæftigelse

 • UU-center (har egen ledelse)

Projektenhed

Projektenheden placeres organisatorisk under Ungeenheden, men kommer til at servicere hele Fagenheden – dvs. alle grupper af borgere over og under 30 år. Projektenheden skal indeholde Fagenhedens egne projekter, nytteindsats samt drift og administrering af Fagenhedens mentorindsats.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Økonomiudvalget godkender organisationsforslaget.

Personalemæssige konsekvenser

Organisationsændringen medfører, at medarbejderne ikke længere tilhører en afdeling for de enkelte ydelsesgrupper. Medarbejderne bliver organiseret efter indsatserne i fagenheden. Flere vil få en anden leder. Fysisk vil flere af medarbejderne få en anden arbejdsplads i huset.

Organisationsændringen er udgiftsneutral.

Forretningsledelsen den 17. september 2013, pkt. 6:

Forretningsledelsen anbefaler forslaget.

Fag Med for Administrationen den 23. september 2013, pkt. 1:

Fag MED for Administrationen anbefaler den nye organisationsændring i forhold til de nye opgaver og lovændring.

Udvalget anbefaler at procesplanen, som skal diskuteres den 7. oktober 2013 i Lokaludvalget, skal sikre en stor medarbejderinddragelse i processen.

Fraværende: Anders Madsen, Jørgen W. Pedersen og Thomas Jepsen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Carsten Møller Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Forslag til aktiveringsstrategi på kontanthjælpsområdet


Resume

Sagsforløb: BE

Med udgangspunkt i kontanthjælpsreformens retningslinjer og intentioner har Fagenheden for Beskæftigelse udarbejdet et oplæg til fremadrettet strategi for kontanthjælpsområdet.

Beskæftigelsesudvalget bedes drøfte og godkende strategien på kontanthjælpsområdet.

Sagsfremstilling

Kontanthjælpsreformen betyder blandt andet, at unge uden en uddannelse i fremtiden ikke er en del af kontanthjælpssystemet. Unge får i stedet uddannelseshjælp på niveau med SU. Overordnet set skelnes der i reformen mellem to målgrupper:

 • Unge under 30 år uden en uddannelse. Her sondres mellem uddannelsesparate og aktivitetsparate unge – indsatsen for denne målgruppe vil fra 2014 foregå i Ungeenheden.

 • Voksne over 30 år samt unge med en kompetencegivende uddannelse. Her sondres mellem jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Indsatsen for jobparate ledige over 30 år vil foregå i afdelingen for Job- og virksomhedsservice. Indsatsen for aktivitetsparate ledige over 30 år vil foregå i afdelingen for Tværfaglig indsats. Indsatsen for de unge under 30 år vil foregå i Ungeenheden.

Unge under 30 år uden en uddannelse.

Alle unge under 30 år uden en uddannelse skal aktiveres inden for den første måned i ledighedsforløbet. Herudover er det et krav, at den unge højest må være passive i 4 uger mellem tilbuddene.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at princippet bag straksaktivering videreføres, således at unge i denne målgruppe så vidt muligt aktiveres fra den første dag, de modtager uddannelseshjælp.

De tilbud der gives skal imidlertid differentieres i forhold til den enkelte unges problematikker, det forslås, at:

 • Unge der er åbenlyst uddannelsesparate, og har modtaget et uddannelsespålæg aktiveres i nytteindsats i kommunen. Den unge fortsætter i nytteindsats frem til, at vedkommende kan påbegynde en uddannelse.

 • Unge der er uddannelsesparate, men skal afklares i forhold til uddannelsesvalg, påbegynder straksaktivering i et kort vejledningsforløb, som afvikles i regi af beskæftigelsesområdet med henblik på at afklare den enkelte i forhold til uddannelsesvalg. Når den unge er afklaret i forhold til uddannelsesvalg, gives et uddannelsespålæg, og vedkommende henvises til nytteindsats i kommunen frem til uddannelsesstart.

 • Unge der er aktivitetsparate, er unge, der har problemer ud over ledighed og som ikke vurderes, at kunne påbegynde en uddannelse indenfor et år. Det forslås her, at der iværksættes er et kort afklaringsforløb i eget regi, der skal medvirke til at afklare, hvilke barrierer den unge har i forhold til uddannelse. Der er her ofte tale om barriere af social og/eller psykisk karakter, samt forskellige misbrugsproblematikker. Afklaringsforløbet danner baggrund for, at sagen behandles i et tværfagligt team i Ungeenheden med henblik på, at udarbejde en indsatsplan og igangsætte indsatser, der skal medvirke til at forberede den enkelte på at komme i ordinær uddannelse.

Voksne over 30 år samt unge med en uddannelse.

Voksne over 30 år og unge med en uddannelse, der er jobparate, skal aktiveres efter senest 3 måneder. Når det gælder de aktivitetsparate, skal denne målgruppe aktiveres indenfor 6 måneder.

I forhold til de to målgrupper forslås følgende:

 • Jobparate ledige: Det forslås, at de ledige i denne målgruppe tidligt i ledighedsforløbet understøttes i jobsøgningen ved hjælp af en erhvervscoach. Erhvervscoachen er en medarbejder fra Job og Virksomhedsservice, der skal fungere som sparringspartner for den enkelte ledige i forhold til jobsøgning. Erhvervscoachen kan ligeledes medvirke til at tilrettelægge forskellige temadage og synliggøre jobåbninger for den enkelte ledige. Når borgeren inden for 3 måneder skal aktiveres forslås det, at borgeren henvises til nytteindsats eller alternativt virksomhedspraktik.

 • Aktivitetsparate ledige: Det forslås, at kontanthjælpsmodtagerne i denne målgruppe tidligt i forløbet afklares i forhold til den enkeltes problematikker via samtaler. Der inddrages her erfaringer fra ”Brug for alle” herunder arbejdet med at opstille mål og arbejde med progression og indsatsplaner for den enkelte. Det vil som oftest være nødvendigt for den koordinerende sagsbehandler at tilrettelægge indsatsen på tværs af forvaltninger. I forhold til aktivering af borgeren forslås det, at denne så vidt muligt foregår på en rigtig arbejdsplads via virksomhedscentre og virksomhedspraktikker. Aktiveringen skal dog først og fremmest passes ind i den individuelle indsats, der ydes for at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender den foreslået strategi på kontanthjælpsområdet, herunder:

 • Om principperne bag straksaktivering skal videreføres i forhold til personer under 30 år uden en uddannelse og disse så vidt muligt aktiveres fra første dag i ledighedsforløbet. Der er ret og pligt til aktivering indenfor den første måned for alle under 30 år uden uddannelse.

 • Om straksaktivering skal afskaffes for jobparate over 30 år, og der i stedet skal ydes en indsats for at borgere i de første 3 måneder i ledighedsforløbet, så de understøttes i, at søge ordinære jobs. Der er ret og pligt til aktivering efter 3 måneder.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Godkendt.

Straksaktivering for unge under 30 år videreføres.

Straksaktivering afskaffes for jobparate over 30 år. Der ydes i stedet en indsats for, at borgere i de første 3 måneder i ledighedsforløbet understøttes i, at søge ordinære jobs.

Carsten Møller Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Status på etablering af fælles Ungeenhed


Resume

Sagsforløb: BE

Fagenheden for Beskæftigelse arbejder i samarbejde med Fagenheden for Børn og Kultur og Fagenheden for Sundhed og Velfærd samt UU-centret fortsat på etableringen af Ungeenheden, så enheden er i drift fra 1. januar 2014.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Den hidtidige projektorganisering ændres fremadrettet ved at projektgruppen for etablering af Ungeenheden nedlægges, og der i stedet nedsættes en tværorganisatorisk styregruppe med følgende sammensætning:

 • Direktør for Børn & Kultur

 • Direktør for Sundhed & Velfærd

 • Direktør for Beskæftigelse/Vicekommunaldirektør

 • Beskæftigelseschef

 • Ledelsesrepræsentant fra Børn & Kultur

 • Ledelsesrepræsentant fra Sundhed & Velfærd

 • Ledelsesrepræsentant fra Beskæftigelse/fremtidig leder af ungeenhed

 • UU-leder

 • Tovholder for projektplanlægningen

Den politiske følgegruppe fastholdes, og indkaldes til et møde inden udgangen af 2013.

Der nedsættes et antal arbejdsgrupper, som sammensættes af ledere og medarbejdere fra de involverede fagenheder. Således sikres det, at både Serviceloven, Sundhedsloven og Beskæftigelsesloven er repræsenteret, og at de rette fagligheder trækkes ind i planlægningen af opgaveløsning og overdragelse.

Et af de emner, som en arbejdsgruppe skal udarbejde en plan for er fx., hvordan de svageste unge i Ungeenheden skal tilgodeses, således at de ikke falder mellem to stole, men derimod får en helhedsorienteret indsats, som er styrket, fordi de forskellige opgaveområder sidder i samme hus.

Status på etablering

Ansættelse af leder til Ungeenheden forventes at være afsluttet senest 30. september 2013.

I oktober iværksættes processen med overflyttelse af medarbejdere til Ungeenheden. Procesplan for overflyttelse af medarbejdere fra de tre fagenheder til Ungeenheden er sendt ud til medarbejdere, og stillingsopslag for de medarbejdere, som kan søge job i Ungeenheden offentliggøres primo oktober. Umiddelbart herefter afholder Beskæftigelseschefen informationsmøder i de 3 fagenheder.

Fagenheden for Beskæftigelse har gennemført interviews med lederrepræsentanter fra de tre fagenheder og er i gang med planlægning af workshop for ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter den 4. oktober 2013. Output fra interviews og workshop bliver brugt til planlægning af organiseringen af Ungeenheden.

Status vedr. lokaler

Fagenheden for Teknik og Miljø indgår aftale med udlejer om opsætning af pavillonerne på Maltvej.

Fagenheden for Teknik og Miljø har sendt forslag til placering ud i nabohøring. Der er frist for at komme med svar herpå den 11. oktober 2013.

Fagenheden for Beskæftigelse har fremsendt ønsker til anden indretning - økonomien i forbindelse hermed afklares p.t. i Fagenheden for Teknik og Miljø (udgifterne skal afholdes inden for den ramme, der er afsat til etableringen af Ungeenheden).

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Beslutning

Til orientering.

Carsten Møller Nielsen var fraværende.

Til toppen


11. Etablering af frivilligt mentorkorps


Resume

Sagsforløb: BE

Etableringen af et frivilligt mentorkorps kan styrke mentorindsatsen i Fagenheden for Beskæftigelse og klæde Jobcentret på til at rumme de øgede krav til anvendelsen af mentorer, som kontanthjælpsreformen medfører i 2014.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at Jobcentret arbejder videre med etableringen af et frivilligt mentorkorps.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Beskæftigelse benytter på nuværende tidspunkt 4 forskellige former for mentorindsats efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB loven) §78 til modtagere af kontanthjælp, ledighedsydelse og sygedagpenge:

 • Socialpsykiatrisk mentor - Disse mentorer købes via socialpsykiatrien under Fagenheden for Sundhed & Velfærd. Der er ofte tale om borgere med en kombination af psykiske og social problemstillinger. Der kan være tale om en længerevarende indsats.

 • Mentorbanken - Disse mentorer er ansat på timebasis af Jobcentret, og bruges ofte til borgere med mindre komplekse problemstillinger og til borgere med behov for en kortere indsats.

 • Eksterne mentorer - Disse mentorer er typisk personer, som Jobcentret køber til at varetage helt konkrete opgaver. Fx en mentor med særlige kompetencer indenfor ADHD, autisme eller en to-sproget mentor.

 • Virksomhedsmentorer - Her frikøbes en medarbejder i en virksomhed til at støtte en borger, der har behov for mentor til at være på arbejdspladsen. Det kan også være en person der ikke er ansat i virksomheden, men som efter aftale kommer, og yder mentorstøtten. Virksomhedsmentor er altid en del af praktikken i et virksomhedscenter.

Frivilligt mentorkorps

I 2014 stiller bl.a. kontanthjælpsreformen krav til, at Jobcentret anvender mentorer til en bredere målgruppe end tidligere - dels til unge match 1 og 2 (uddannelsesparate og aktivitetsparate), samt aktivitetsparate borgere over 30 år – dels til borgere, som er i ressourceforløb.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Jobcentret opretter et frivilligt mentorkorps for at imødekomme den forventede stigning i brug af mentorer i 2014 og for at sænke de fremadrettede udgifter til mentorer i beskæftigelsesindsatsen i Brønderslev Kommune.

Det frivillige mentorkorps skal rumme borgere med ”lette” udfordringer. Det kan være uddannelsesparate (u/30 år) og aktivitetsparate borgere (u/o 30 år).

Frivillige mentorer kan eksempelvis bistå med at komme på uddannelse/arbejde hver dag og til tiden, at være en stabil voksenkontakt, hjælpe med at få styr på dagligdags ting herunder økonomi, følge borgeren til læge, i bank m.m.

Fordelene ved et frivilligt mentorkorps:

 • De frivillige mentorer gør en forskel, fordi de har et særligt engagement og ikke repræsenterer ”kommunen”.

 • Frivillige kan have en anden tilgang end den professionelle og en anden ramme at agere i – andre muligheder for metodeudvikling.

 • De kommunale tilbud og de frivillige mentorer udgør tilsammen et stærkt netværk omkring den unge.

 • Nogle borgere er mere positivt stemt for at indgå i samspil med en frivillig mentor, fordi mentoren er der af egen lyst, og ikke får løn af kommunen.

Et frivilligt mentorkorps kræver ressourcer i forhold til uddannelse, opfølgning, evaluering og koordinering.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at Jobcentret arbejder videre med etableringen af et frivilligt mentorkorps.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Carsten Møller Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Orientering om jobrotationsprojekt indenfor skole- og dagtilbudsområdet


Resume

Sagsforløb: BE

Jobcentret har søgt penge hjem til et stort projekt indenfor skole- og dagtilbudsområdet. Arbejdsmarkedsstyrelsen har samlet set bevilget 3.480.320 kr. til projektet, som gennemføres i perioden fra september 2013 til oktober 2015. Projektet omfatter efteruddannelse af både lærer og pædagoger i kommunen.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Jobcentret har ansøgt Arbejdsmarkedsstyrelsen om midler til et jobrotationsprojekt indenfor skole- og dagtilbudsområdet. Arbejdsmarkedsstyrelsen har imødekommet ansøgningen og bevilget 3.480.320 kr. til projektet, som gennemføres i perioden fra september 2013 til oktober 2015.

Midlerne er bevilget på baggrund af, at 774 medarbejdere (inkl. ledere) indenfor området med en uddannelse over erhvervsuddannelse skal efteruddannes. Der skal ligeledes godkendes jobrotation på medarbejdere, som har uddannelse svarende til erhvervsuddannelse eller derunder. Disse timer godkendes af jobcentret og beløber sig til ca. 3.285 timer (219 medarbejdere).

Jobrotationsprojektet er en del af projekt: ”Udvikling i Fællesskaber”, et 3 årigt projekt, der har til formål at skabe en fælles pædagogisk platform for arbejdet med inklusion på tværs af dagpleje, dagtilbud, skoler og PPR.

I forhold til tilrettelæggelsen af jobrotationsprojektet, er der pt. afholdt 2 møder med lederne for henholdsvis skole, dagtilbud og PPR. Her er der blevet drøftet indhold og omfang af projekterne samt processen i forhold til jobrotation. Lederne har drøftet udmøntning af jobrotationstimerne og arbejder pt. på at få denne del afklaret.

Næste skridt i processen er afholdelse af møde med faglige organisationer samt løn og personale. Der skal i fællesskab findes den rette model for udvælgelse, ansættelse, ansættelsesforhold osv. for de kommende jobrotationsvikarer. Der skal lægges en plan for forløbet samt drøftes ansvarsfordeling.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Beslutning

Til orientering.

Carsten Møller Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Mødekalender 2014


Resume

Sagsforløb: BE

Byrådet har principgodkendt forslag til mødekalender for 2014.

Beskæftigelsesudvalget anmodes om at principgodkende mødekalenderen for Beskæftigelsesudvalgets møder.

Sagsfremstilling

Forslaget er udarbejdet med en udvalgsstruktur som i denne byrådsperiode.

Der er planlagt med ét møde pr. måned i alle udvalg og ét møde pr. måned i Byrådet. Der er planlagt temamøde kl. 16,00 forud for Byrådsperioderne.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Der er planlagt ekstra møder til 1. og 2. behandling af budgettet i både Økonomiudvalget og Byrådet.

Det bemærkes, at det er det nye byråd, der har kompetencen til endeligt at godkende mødekalenderen.

Forslaget sendes til behandling af hensyn til planlægningen.

Forretningsledelsen anbefaler forslaget.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget principgodkender forslag til mødekalender for så vidt angår møder i Beskæftigelsesudvalget i 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Carsten Møller Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Anbefalinger fra ekspertudvalget vedr. infrastrukturinvesteringer, arbejdskraftbehov og kvalifikationsbehov


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen nedsatte i december 2012 et ekspertudvalg, der skulle afdække behovet for arbejdskraft fremadrettet i forhold til de store infrastrukturprojekter, der ventes iværksat de kommende år. Ekspertudvalget er nu kommet med 12 anbefalinger, som også kommer til at indgå i det fremadrettet arbejde med at omlægge beskæftigelsesindsatsen.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ekspertudvalget har haft til opgave detaljeret at kortlægge arbejdskraftbehovet på baggrund af førnævnte projekter og komme med forslag til, hvordan beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige i højere grad kan målrettes, så de ledige får gavn af de mange nye job, og de berørte virksomheder kan rekruttere den nødvendige arbejdskraft.

Ekspertudvalgets arbejde er mundet ud i en rapport og en række konkrete anbefalinger. Anbefalingerne er primært møntet på beskæftigelsesindsatsen for ledige i relation hertil. Ekspertudvalgets rapport og anbefalinger skal nu indgå i det videre arbejde med at lave beskæftigelsesindsatsen grundlæggende om.

De 12 anbefalinger er følgende:

 • Ekspertudvalget anbefaler, at beskæftigelsessystemet bliver mere opsøgende i forhold til de bygherrer og virksomheder, som varetager de offentlige infrastrukturprojekter med henblik på at hjælpe ledige i job i de pågældende bygge- og anlægsvirksomheder.

 • Det foreslås, at der oprettes et stående serviceberedskab for virksomhederne i alle jobcentre og virksomhedsberedskab i hver af de fire beskæftigelsesregioner, der skal være indgang for virksomheder, der ønsker at rekruttere ledige på regionalt niveau i stedet for på jobcenterniveau, fx fordi opgaven går på tværs af kommunegrænser.

 • Ekspertudvalget anbefaler, at der sker en regional samordning af uddannelses- og beskæftigelses-indsatsen for ledige mellem vækstfora, beskæftigelsesregionerne og VEU-centre.

 • Ekspertudvalget anbefaler, at der etableres en pulje til opkvalificering af ikke-faglærte ledige med henblik på, at ledige rustes bedre til at besætte de jobåbninger, der opstår som følge af infrastrukturprojekterne. Puljen skal ses som en del af udvalgets generelle anbefaling af, at der sker en styrkelse og målretning af uddannelsesindsatsen over for ledige mod de arbejdskraftbehov, som de store infrastruktur-investeringer skaber i de kommende år.

 • For at styrke det faglige grundlag for jobcentrenes vejledning anbefaler udvalget, at VEU-centrene i samarbejde med beskæftigelsesregionerne i højere grad end det sker i dag synliggør de mest relevante kurser inden for bygge- og anlægsområdet for jobcentrene. Udvalget anbefaler også, at det sikres, at det er let for både jobcentre, virksomheder og ledige at hente relevante informationer om ledige kurser via fx VEU-centrenes hjemmesider.

 • Ekspertudvalget anbefaler, at det bliver sat mere fokus på de ikke-faglærte lediges muligheder for at få foretaget realkompetencevurdering. Det skal sikre, at flere får mulighed for at få udarbejdet et kompetencebevis og gennemføre relevant opkvalificering med henblik på at sikre deres muligheder på fremtidens arbejdsmarked.

 • Ekspertudvalget anbefaler, at jobcentre, a-kasser og faglige organisationer skal have øget fokus på de muligheder, som infrastrukturprojekterne giver. Samtidig skal de sikre, at ledige får oplysninger om konkrete jobmuligheder og bliver henvist til konkrete job samt får tilbudt opkvalificering, når det er relevant i forhold til et konkret job inden for bygge- og anlægsområdet.

 • Ekspertudvalget anbefaler, at beskæftigelsesregionerne, i samarbejde med jobcentrene, sætter fokus på, at jobrotationsordningen bliver benyttet til langtidsledige inden for bygge- og anlægsbranchen. Det kan medvirke til at opkvalificere medarbejderne inden for branchen og samtidig understøtte rekruttering af nye medarbejdere som vikarer, fx langtidsledige, der kan få erfaring inden for området.

 • Ekspertudvalget anbefaler, at Beskæftigelsesministeriet årligt udarbejder en ajourført oversigt over igangværende og kommende infrastrukturprojekter samt løbende belyser rekrutteringsbehov og eventuelt mangelområder i sektoren.

 • Ekspertudvalget anbefaler, at de offentlige bygherrer i overensstemmelse med finanslovsaftalen for 2013 og aftalerne om den kommunale og den regionale økonomi for 2014 så vidt muligt anvender sociale klausuler i forbindelse med udbudskontrakter ved større statslige og regionale infrastruktur-projekter. Det gælder særligt sociale klausuler i forhold til oprettelse af ekstra lære- og praktikpladser, da det kan være med til at sikre en bedre uddannet arbejdsstyrke og dermed understøtte virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft.

 • Udvalget anbefaler samtidig, at klausulerne er så konkrete som muligt, og indeholder bestemmelser om, hvordan der følges op på, om klausulerne bliver overholdt.

 • Ekspertudvalget anbefaler, at udenlandske entreprenører, der har vundet større infrastrukturprojekter bliver kontaktet af beskæftigelsesregionerne. Formålet med kontakten er at formidle mulighederne for at få bistand fra beskæftigelses-regioner, jobcentre, a-kasser og uddannelsesinstitutioner til rekruttering af ledige. I samarbejde med praktikpladscentrene kan regionerne derudover oplyse om mulighederne for at oprette praktikpladser, som blandt andet unge ledige kan få gavn af, at Beskæftigelsesministeriet udarbejder informationsmaterialet i samarbejde med a-kasse, faglige organisationer og arbejdsgiverorganisationer.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager ekspertudvalgets anbefalinger til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Til orientering.

Carsten Møller Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: BE

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet til referat.

Carsten Møller Nielsen var fraværende.

Til toppen


16. Eventuelt


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet til referat.

Carsten Møller Nielsen var fraværende.

Til toppen


17. Lukket punkt: Forlængelse af samarbejde


Til toppen


18. Lukket punkt: Afvikling af samarbejde


Til toppen


19. Lukket punkt: Afgørelser fra Ankestyrelsen


Til toppen


20. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer