Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget - Referat (Tillægsdagsorden)

Dato: 3. december 2013
Lokale: Lokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Masterplan for det specialiserede voksenområde


Resume

Sagsforløb: FL, ÆR, HAR, BE, BS, SS, ØK, BY

Fagenheden Sundhed og Velfærd har udarbejdet en masterplan for det specialiserede voksenområde som er sendt i høring. Masterplan skal laves for perioden 2013 til 2020.

Børne- og Skoleudvalget bedes drøfte masterplanen.

Sagsfremstilling

Masterplanen er udarbejdet i henhold til beslutningen i Social- og Sundhedsudvalget den 11. september 2012. Afsættet er et behov for en samlet analyse på området og deraf følgende anbefalinger.

Masterplanen dækker det specialiserede område i Brønderslev Kommune og målet med masterplanen er at imødekomme de tendenser der venter inden for området de kommende år. Masterplanen skal danne grundlag for politiske beslutninger om, hvordan området skal udvikle sig i perioden 2013-2020

Kort kan det opsummeres, at masterplanen skal imødekomme de samfundsmæssige udfordringer og det anbefales, at der skal arbejdes hen imod paradigmeskiftet fra ”beskyttet til støttet” inden for det specialiserede voksenområde.

 1. At alle borgere er aktive i eget liv

 2. At der i alle tilbud arbejdes med, at borgeren har mulighed for at udvikle sig mest muligt, og at der altid er et mål for, hvor borgeren er på vej hen

 3. At der arbejdes hen i mod, at alle borgere, der får et tilbud på det specialiserede voksenområde, modtager en rehabiliterende indsats, så det sikres, at den enkelte bliver så selvhjulpen som muligt og modtager det mindst indgribende tilbud

 4. At alle borgere har mulighed for at indgå i fællesskaber

 5. At der etableres botilbud svarende til borgergruppens behov, samt at botilbuddene etableres så fleksibelt som muligt

 6. At der sker en smidig opgaveglidning, hvor det er muligt at udvikle borgeren til at klare sig – at borgeren flytter fra et døgndækkende tilbud til et tilbud uden døgndækning osv. - ud fra et princip om mindst mulig indgribende foranstaltning

 7. At bostøtteområdet udvides i omfang, samt at indholdet i tilbuddet nuanceres, så der sikres øgede anvendelsesmuligheder, svarede til den overordnede anbefaling om rehabiliterende og inkluderede indsatser

 8. At der etableres arbejdsrettede tilbud i kommunalt regi, så der kan gives mulighed for, at flest mulige kan få et arbejde

 9. At der etableres akut- og flekstilbud svarende til det stigende behov, der affødes ved, at flere og flere kommer til at bo selv med eller uden bostøtte

 10. At det sikres, at der er et bredt udvalg af fritidstilbud

 11. At frivillige inddrages i relevante sammenhænge

 12. At der arbejdes på at samle og udvikle eksisterende tilbud

 13. At der arbejdes på at bevare og udvikle en høj faglighed og kvalitet i ydelserne/tilbuddene – også set i et perspektiv om bedre og billigere indsatser

 14. Skal der være en anbefaling af kommunale kontra private tilbud i Brønderslev Kommune?

I planen er der beskrevet anbefalinger på såvel det generelle niveau, men også anbefalinger inden for områderne bl.a.

 • Botilbud

 • Bostøtte

 • Akuttilbud

 • Beskæftigelse

 • Samværs og aktivitetstilbud

 • Værested og klubtilbud

 • Uddannelsestilbud

 • Rusmiddelområdet

Anbefalingerne i Masterplan sigter efter at imødekomme de behov, der er for øget fokus på: rehabiliterende indsatser, velfærdsteknologiske løsninger, fleksible og intensive forløb, understøttelse af lokal inklusion kombineret med, at der samtidig skal være fokus på, at der etableres tilbud til målgrupper med stadig mere komplekse behov.

Masterplanen og bilag har været fremsendt i høring hos Fag MED for Sundhed og Velfærd, Lokale MED udvalg, Ledere inden for Handicap og Psykiatri, Brugerråd, Pårørenderåd, Ældreråd, Arbejdsgrupper i forbindelse med udarbejdelse af Masterplanen, Visitationen og Rusmiddelområdet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at

 • Masterplanen godkendes og anbefalingerne i masterplanen lægges til grund for det fremtidige arbejde

 • Byrådet tilslutter sig hovedtemaet i masterplanen – fra beskyttet til støttet

 • Masterplanen skal bidrage til udmøntning af flerårsaftalen på området

 • Masterplanen skal lægges til grund for den fremtidige organisering af området

 • Den konkrete udmøntning af masterplanens delelementer forelægges udvalget forinden iværksættelse

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 4. november 2013, pkt. 4:

Til efterretning.

Der laves høringssvar.

Børne- og Skoleudvalget, 3. december 2013

Masterplanen er samtidig til behandling i Forretningsledelsen, Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsområdet.

Beslutning

Udvalget gør opmærksom på, at specialundervisningen for både børn og voksne ikke er indeholdt i planen, men er placeret i Børn og Kultur.

Fremsendes til Byrådets behandling.

Bilag

Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach