Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 26. juni 2013
Lokale: Lokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Bageriet Det Blå Hus - godkendelse af takst


Resume

Sagsforløb: SS

På baggrund af beslutning om etablering af et bageri i Det Blå Hus, som underleverandør til den kommende cafe, er der beregnet en takst for tilbuddet. Dette er gjort med afsæt i beskrivelsen af bageriet. Tilbuddet drives efter Servicelovens § 103, Beskyttet beskæftigelse.

Social- og Sundhedsudvalget bedes godkende taksten for Bageriet – Det Blå Hus.

Sagsfremstilling

På baggrund af beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 6. marts 2013 om etablering af bageri, som beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103, er der udarbejdet en beskrivelse af tilbuddet, der er afholdt møde med levnedsmiddelkontrollen om godkendelse af eksisterende køkken til bageri samt der er arbejdet med indretningen og brugen af køkkenet til bageri.

Med afsæt i dette er der beregnet en fuldtids og en deltids takst. Taksten er beregnet med afsæt i, at der ansættes 8–10 medarbejdere, deres løn, arbejdsbeklædning, deltagelse i hygiejnekursus mv. Der ansættes 2 personaler på 30 timer ugentlig. Der er afsat midler til forbrug, inventar og rengøring ud fra de faktiske udgifter kombineret med kommunens gældende normtal.

Afregningen af pladstype er følgende:

1 plads pr år: 104.816 kr.

1 plads pr. døgn 287 kr.

½ plads pr. år. 52.408 kr.

½ plads pr. døgn 144 kr.

Bageriet starter til 1. august 2013 samtidig med at cafeen starter.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender taksten.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Der opnormeres med 2 personaler på hver 30 timer ugentlig. Denne udgift dækkes af den takst, der betales pr. uge for medarbejderne.

De medarbejdere (borgere), der visiteres til tilbuddet, vil typisk være i et andet tilbud, for eksempel et støttecenter, hvor det forventes, at de udvisiteres fra for i stedet at gå på arbejde. Samlet set giver dette ikke en øget udgift til området.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

Godkendt.

Jens Andersen var fraværende.

Til toppen


2. Bageriet Det Blå Hus - godkendelse af servicedeklaration


Resume

Sagsforløb: SS

På baggrund af beslutning om etablering af et bageri i Det Blå Hus, som underleverandør til den kommende cafe, er der udarbejdet en servicedeklaration, der beskriver tilbuddet, samt stillingsbeskrivelser til de borgere, der ønsker ansættelse i bageriet. Tilbuddet drives efter Servicelovens § 103, Beskyttet beskæftigelse.

Social- og Sundhedsudvalget bedes godkende servicedeklarationen for Bageriet – Det Blå Hus.

Sagsfremstilling

På baggrund af beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 6. marts 2013 om etablering af bageri som beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103, er der udarbejdet en beskrivelse af tilbuddet. Beskrivelsen – i form af en servicedeklaration – er vedlagt sagen som bilag.

Bageriet placeres sammen med Værestedet Det Blå Hus. Bageriet holder til i stedets køkken og tilstødende lokaler.

Bageriet starter til 1. august 2013 samtidig med at cafeen starter.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender servicedeklarationen.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Der opnormeres med 2 personaler på hver 30 timer ugentlig. Denne udgift dækkes af den takst, der betales pr. uge for medarbejderne.

De medarbejdere (borgere), der visiteres til tilbuddet, vil typisk være i et andet tilbud, for eksempel et støttecenter, hvor det forventes, at de udvisiteres fra for i stedet at gå på arbejde. Samlet set forventes dette ikke at give en øget udgift til området.

Beslutning

Godkendt. Udvalget noterer sig, at det forudsættes, at målgruppen normalt modtager førtidspension, hvorved også borgere uden førtidspension kan være brugere af tilbuddet.

Jens Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen

Opdateret 7. august 2013
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach