Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 7. november 2013
Lokale: Mødelokael 220 på Rådhuset
Tidspunkt: Kl. 13:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Peter H. S. Kristensen og Knud L. Pedersen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Peter H. S. Kristensen og Knud L. Pedersen var fraværende.

Til toppen


3. Status - nye sygeplejeklinikker


Resume

Sagsforløb: ÆO

Orientering om status for etablering af nye sygeplejeklinikker.

Sagsfremstilling

I forlængelse af drøftelse på Ældreomsorgsudvalgets møde den 10. oktober 2013 fremsender fagenheden for Sundhed og Velfærd statistik over antal borgere, der benytter sygeplejeklinikkerne i Brønderslev og Aså.

Statistikken er fordelt på, hvilke byer borgerne kommer fra. Den skal tilrettes, således at den kommer til at fokucere på de byer, som udvalget har ønsket undersøgt som hjemsted for en sygeplejeklinik.

Ydermere er der oversigt over, hvilke sundhedsfaglige indsatser, der leveres i klinikkerne.

Betegnelserne på de leverede indsatser stammer fra indsatskataloget, der er udarbejdet i KL-projektet ”Dokumentation af sygeplejen”.

Beskrivelsen dækker august - september måned 2013.

Der tilstræbes at oprette 2 typer klinikker:

  • Type 1 klinikker, hvor mere komplicerede behov kan imødekommes.

  • Type 2 klinikker, hvor mindre komplicerede behov kan imødekommes.

Her følger en status.

Type 1
Dronninglund Der etableres en sygeplejeklinik på Margrethelund. Dette arbejde er igangsat, og det forventes, at den kan åbne i løbet af november 2013.
Hjallerup Pt. undersøges muligheden for at oprette en sygeplejeklinik på Stengårds Centret.
Type 2
Stenum Der etableres en sygeplejeklinik på Stenumgård. Dette arbejde er igangsat, og det forventes, at den kan åbne i løbet af november 2013.
Agersted Der oprettes en sygeplejeklinik på Rosendal Centret, og det forventes, at den kan åbne i løbet af november 2013.
Ø. Brønderslev Pt. undersøges muligheden for at oprette en sygeplejeklinik på Elmehøj.
Jerslev Pt. undersøges muligheden for at oprette en sygeplejeklinik på Rosengården.
Klokkerholm Pt. undersøges muligheden for at oprette en sygeplejeklinik på Hellevadlund.
Flauenskjold Pt. undersøges muligheden for at oprette en sygeplejeklinik i Landsbyordningen i Flauenskjold.
Thise Pt. undersøges muligheden for at oprette en sygeplejeklinik i Thise Idrætsforenings lokaler.
Hallund Afventer næste måneds statistik for at validere behovet for en sygeplejeklinik. Herefter vil Borgerforeningen blive kontaktet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

Orientering taget til efterretning. Siden udarbejdelsen af dagsordnen er det afklaret, at der kan etableres sygeplejeklinik på Stengårdscentret i Hjallerup.

Peter H. S. Kristensen og Knud L. Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Orientering fra Nordjysk Mad I/S


Resume

Sagsforløb: ÆO

Forelæggelse af referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 til Ældreomsorgsudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Nordjysk Mad drøftede på mødet den 10. oktober 2013 økonomiopfølgning for 2013 og budget for 2014.

Budgetopfølgningen for 2013 viser et underskud på ca. 200.000 kr., som bl.a. skyldes en faldende efterspørgsel. Bestyrelsen efterlyste en budgetopfølgning fordelt på Brønderslev Kommune og Psykiatrien, idet underskuddet ikke nødvendigvis kan fordeles efter ejerandel. Budgetopfølgningen forventes at foreligge primo november.

Budget 2014 blev desuden drøftet. Bestyrelsen bad her om, at den faldende efterspørgsel skulle slå fuldt igennem på såvel materialer som årsværk. I forlængelse heraf udarbejdes et revideret budgetforslag, som fremsendes til parterne primo november. Det reviderede budget vil betyde, at den varslede takststigning til 2014 bliver mindre end det, der blev forelagt bestyrelsen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager referatet til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Peter H. S. Kristensen og Knud L. Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Venteliste til plejehjem og plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 25. oktober 2013 til plejehjem og plejecentre.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelistent til orientering.

Beslutning

Til efterretning.

Peter H. S. Kristensen og Knud L. Pedersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Intet.

Peter H. S. Kristensen og Knud L. Pedersen var fraværende.

Til toppen


7. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer