Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beredskabskommissionen - Referat

Dato: 19. december 2013
Lokale: Mødelokale 219
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: BEKO

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Resume

Sagsforløb: BEKO

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsorden.

Beslutning

Intet.

Til toppen


3. Orientering


Resume

Sagsforløb: BEKO

Sagsfremstilling
  1. Udrykninger m.v. siden sidst.

  2. Storm den 28. oktober og den 5.-6. december 2013.

  3. CBRNE-samarbejdsøvelse i Brønderslev den 4. dec. 2013

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


4. Orientering om Redningsberedskabets Strukturudvalg


Beslutning

Til efterretning.

Resume

Sagsforløb: BEKO

Som en del af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 er der nu nedsat et udvalg, der skal udarbejde et oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede redningsberedskab.

Sagen fremsendes til Beredskabskommissionen til orientering.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, at ”(p)arterne er enige om, at der i løbet af forligsperioden gennemføres et udvalgsarbejde med henblik på at udarbejde et oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede redningsberedskab. Resultat af dette arbejde vil skulle indgå i fastlæggelsen af redningsberedskabets økonomi efter 2014.”

I fortsættelse heraf er et udkast til kommissorium for det kommende strukturudvalg sendt i høring hos forligspartierne.

Forsvarsministeriet har den 11. oktober 2013 offentliggjort kommissoriet for Redningsberedskabets Strukturudvalg. Det fremgår, at Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har tiltrådt kommissoriet for arbejdet.

Udvalgets opgave bliver ”at udarbejde et konkret oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede beredskab, der kan påbegyndes implementeret primo 2015.”

Tidspunktet for udvalgets afrapportering til politikerne, trods arbejdets sene igangsættelse,

fastholdes til foråret 2014.

Der vil på mødet blive orienteret nærmere om udvalgets sammensætning og kommissoriet.

Beredskabschefen foreslår, at Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Til toppen


5. Revision af plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet


Resume

Sagsforløb: BEKO

Status på revision af Brønderslev Kommunes plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet.

Sagen fremsendes til Beredskabskommissionen til orienering.

Sagsfremstilling

I fortsættelse af beslutning under dagsordenens punkt 5 på kommissionens forrige møde er det færdigudarbejdede forslag til plan for det kommunale redningsberedskab indsendt til Beredskabsstyrelsen til udtalelse den 13. september 2013.

Beredskabsstyrelsens udtalelse er modtaget den 8. november 2013. På baggrund af udtalelsen er der i samarbejde med ekstern rådgiver udarbejdet et kommenteringsark og foretaget enkelte rettelser i planforslaget.

Det endelige planforslag med bilag er herefter fremsendt til Økonomiudvalget og vedtagelse i Byrådet den 18. december 2013.

Planen skal umiddelbart efter Byrådets vedtagelse indsendes til Beredskabsstyrelsen til orientering.

Der vil på mødet blive givet et kort resume af den endelige plan samt Beredskabsstyrelsens udtalelse og bemærkningerne hertil.

Beredskabschefen foreslår, at Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: BEKO

Sagsfremstilling
  1. Orientering fra Nærpolitet i Brønderslev.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen

Opdateret 20. december 2013
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach