Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2010-2013 Miljø- og Teknikudvalget - Referat (Tillægsdagsorden)

Dato: 8. oktober 2013
Lokale: Dronninglund Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Regulering af Donnerbæk


Resume

Sagsforløb: MT

Fagenheden har modtaget en henvendelse vedr. vand på en nysået mark efter et regnskyld. Kommunens forventes at følge op på vandstigningen i Donnerbæk.

Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til en ønsket opgravning af Donnerbæk.

Sagsfremstilling

Regulering af Donnerbæk

Miljø- og Teknikudvalget besluttede på møde den 13. august 2013, at der skulle fortsættes en dialog vedrørende en eventuel ansøgning om regulering af Donnerbæk.

Fagenheden for Teknik og Miljø har afholdt møde den 27. august 2013 med ansøger og konsulenten for en kreds af lodsejere langs Donnerbæk. Der var enighed om, at der fremsendes et foreløbigt forslag til kommunen.

Konsulenten har i brev af 22. september 2013 stillet spørgsmål vedr. en kommende ansøgning. Der er endnu ikke taget stilling til disse spørgsmål.

Ansøger har i breve af den 23. september 2013 og senere givet udtryk for, at der allerede nu bør ske en opgravning af Donnebæk, for at sikre afvandingen.

Fagenheden har gennemgået den pågældende strækning og svaret, at regulativet er overholdt, idet den faktiske bund ligger dybere en den regulativmæssige bund, og at der samtidigt er en betydelig overbredde. Der var ikke længere vand på marken, men man kunne konstatere, at en mindre del af marken i en markant lavning, var blevet påvirket af vandet.

Skal afvandingen forbedres i Donnerbæk skal der først gennemføres en reguleringssag, som det fremgår af Miljø- og Teknikudvalgets møde den 13. august 2013, samt af mødet den 27. august 2013, hvor bl.a. Peter Østergaard deltog.

Fagenheden vurderer, at det vil være i strid med gældende regulativ og dermed vandløbsloven samt naturbeskyttelseslovens § 3, såfremt der for nuværende foretages opgravning i Donnerbæk, som ønsket af ansøger.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikuvalget tager stilling til ønsket om opgravning af Donnerbækken.

Beslutning

Formand og næstformand deltager i besigtigelse af vandløbet, hvor ønskede initiativer aftales.

Ole Bruun ønsker, at vandløbslovgivningen overholdes.

Bilag

Til toppen

Opdateret 3. oktober 2013
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer