Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2010-2013 Det Lokale Beskæftigelsesråd - Referat (Tillægsdagsorden)

Dato: 11. juni 2013
Lokale: Lokale 120
Tidspunkt: Kl. 15:30


Indholdsfortegnelse1. Tilskud til projektansættelse af fundraiser indenfor erhvervs og beskæftigelsesområdet


Resume

Sagsforløb: LBR/ØK/MT

Udviklingsforum ansøger om tilskud til medfinansiering af projektansættelse af fundraiser i 2½ årig projektpriode. Økonomiudvalget ansøges om 200.000 kr. i 2014 og 2015, ialt 400.000 kr.

Sagsfremstilling

På første møde i det ny Udviklingsforum i maj 2013 blev fremtidige samarbejder og fælles initiativer drøftet. Der var enighed om, at der skal arbejdes bredt med tværfaglige løsninger med henblik på fremme af erhvervs- og beskæftigelsesudviklingen i hele kommunen (by og land).

For at understøtte den tværgående projektkultur vurderer Udviklingsforum, at der er behov for en forøget indsats for at tiltrække projekter der kan understøtte de initiativer og ideer til erhvervs- og beskæftigelsesfremme, der er på Jobcenteret, i Brønderslev Erhverv og Turisme og i Udviklingsforum.

Det er en længere proces at sætte nye projekter i gang, skrive ansøgninger og søge midler hjem, og det kræver en dedikeret ressourceindsats, som ikke kan frigøres fra de eksisterende ressourcerammer i kommunen eller på BE&T.

Udviklingsforum fandt det hensigtsmæssigt, at Jobcenteret og BE&T i samarbejde projektansætter en fundraiser, der kan lave forarbejdet til projektansøgninger, skrive de endelige ansøgninger og forestå funderingen af projekterne.

For at skabe en kontinuitet foreslås en relativ lang periode for projektansættelsen, da det er nødvendigt at opbygge en solid viden om ansøgnings procedurer samt fonde og puljer.

Det ønskes en periode på 2 år og 6 måneder til ansættelsen for at kunne vurdere rentabiliteten ved permanent ansættelse af fundraiser.

Der skal ved ansættelsen være en prøveperiode i form at løntilskudsansættelse med mulighed for projektansættelse efterfølgende for en 2-årig periode.

Medarbejderen bliver ansat ved Brønderslev Erhverv & Turisme, men vil fysisk bruge tiden lige delt mellem Jobcenteretog Brønderslev Erhverv & Turisme. Ansættelsen vil ske med fælles reference til Erhvervschef og Beskæftigelseschef

Det vurderes at ansættelsen vil betyde en samlet udgift på ca. 1,2 mio. i 2½ årig projekt ansættelse.

Finansieringen foreslås fordelt således

 • 2013 (6 mdr.) Løntilskud

 • 2014 – 2015:

  • Økonomiudvalget: 400.000 kr.(200.000 kr.pr. år)

  • LBR: 400.000 kr.(do.)

  • Den Grønne Fond: 400.000 kr.. (do,)

Foreløbige forslag til projekter der skal forsøges finansieret ved fundraising:

 • Kompetencekortlægning i virksomhederne

 • Bredbåndsanalyse i.f.t. bedre dækning i landdistrikterne

 • Bosætningsundersøgelse

 • Tiltrækning af højtuddannet arbejdskraft

 • Iværksætter-fond

 • Innovation Camp

 • Rugekasse for nye iværksættere

Udviklingsforum anbefaler henholdsvis Økonomiudvalget, Miljø- og Teknikudvalget samt LBR at bevilge de ansøgte 200.000 kr.årligt i 2 år finansieret af erhvervsudviklingspulje, den grønne ordning og LBR-projektmidler

Personalemæssige konsekvenser

Ansættelse af 1 medarbejder.

Fysisk placering BE&T og Jobcenter alt efter aktuelt projektfokus

Indstilling

Økonomiudvalget, 12. juni 2013, pkt. 21:

Beslutning

Da der er usikkerhed om LBR´s bevilling for 2014, er det ikke muligt at give tilsagn om midler.

LBR støtter dog ideén bag ansøgningen.

Hanne Christensen, Jens Baadsgaard Jensen og Per K. Andersen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer