Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 24. juni 2013
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Afdækningsforslag til budget 2014


Resume

Sagsforløb: ÆR

Drøftelse af afdækningsforslag til budget 2014.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har vedtaget en ny budgetprocedure for budget 2014 med tilhørende tidsplan. I forhold til sidste års budgetprocedure er der især følgende større ændringer til processen:

  • Der igangsættes allerede i januar/februar udarbejdelse af afdækningskatalog, således at kommunens samlede afdækningskatalog for budget 2014 foreligger før sommerferien.

  • Økonomiudvalget udmelder allerede nu, at der arbejdes med en rammereduktion af de enkelte udvalgs områder på 2 %. For at sikre et politisk spillerum skal afdækningskatalogerne være større end besparelsesrammerne, hvorfor det foreslås, at der skal findes forslag for 4 % og heraf skal minimum 3 % kunne realiseres i 2014.

  • Høringen af afdækningskataloger i MED-organisationen, bestyrelser, råd m.v. fortages i juni i stedet for som tidligere i august.

Samlet set indebærer forslaget følgende krav til besparelser og afdækningskataloger fordelt på udvalg:

Afdækning pr. udvalg i 1.000 kr. 4 % 2 %
Økonomiudvalget (excl. energi) 9.619 4.809
Børne- og Skoleudvalget 21.936 10.968
Fritids- og Kulturudvalget 2.282 1.141
Beskæftigelsesudvalget 50 25
Ældreomsorgsudvalget 10.116 5.058
Social- og Sundhedsudvalget 7.818 3.909
Miljø- og Teknikudvalget 2.801 1.401
Indlagt sparekrav til digitalisering og velfærdtseknologi 2.036
I alt 54.622 29.347

Afdækningsforslag for Ældreomsorgsudvalget er vedlagt.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

I disse svære tider for vores kommune ser Ældrerådet sig nødsaget til at gå ind for reduktion af plejehjemspladser. Også set i lyset af, at der bruges yderligere ressourcer på rehabilitering.

Alternativt vil besparelserne ramme stort set hele Ældreområdet.

Ældrerådets anbefaler følgende forslag:

2. nedlæggelse af konsulentstilling

4. Lukning af Elmehøj som plejecenter

5. Besparelse på Kornumgård, men kun 450.000 kr.

7. Hjælpemidler

Ældrerådet beklager dybt de gentagne besparelser på Ældreområdet.

Bilag

Til toppen


2. Visitation til uønsket plejebolig i Øst og Vest


Resume

Sagsforløb: ÆR

Der vil løbende blive givet en orientering.

Sagsfremstilling

Ældrerådet ønsker til hvert møde en orientering om, hvor mange borgere fra henholdsvis Øst og Vest, der tilbydes en uønsket plejebolig i den modsatte ende af kommunen.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


3. Orientering om arbejdet som kostkonsulent


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagen er til orientering.

Sagsfremstilling

Ældrerådet har ønsket en orientering om arbejdet som kostkonsulent i Brønderslev Kommune. Kostkonsulent Inger Skamriis kommer og giver en orientering.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


4. Godkendelse af referat fra mødet den 27. maj 2013


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 27. maj 2013.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


5. Meddelelser ved formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Meddelelser ved formanden.

Beslutning
  • Formanden blev den 5. juni interviewet vedrørende projekt FRI.

  • Ældrerådet har modtaget konferencerapport fra Danske Ældreråd vedrørende temadagen på Nyborg Strand.

  • Nyt fra Danske Ældreråd den 29. maj 2013 vedrørende bestyrelsens konstituering.

  • Ældrerådsvalget: Udlevering af skemaer vedrørende kandidatanmeldelsen.

  • Seniormesse den 27. september 2013.

Til toppen


6. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Eventuelt.

Beslutning

Den 30. september er der aflevering af det nye plejehjem i Brønderslev.

Indflytning i lejlighederne kan ske ved udgangen af oktober.

Til toppen


7. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Næste møde.

Beslutning

Den 12. august 2013.

Til toppen


8. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Punkter til pressen.

Beslutning

Besparelser på Ældreområdet.

Til toppen

Opdateret 7. august 2013
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer