Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet - Referat

Dato: 4. november 2013
Lokale: Mødelokale 220, Rådhuset
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆR

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Præsentation af visitationschef Ellen Lykke


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Den nye visitaitonschef Ellen Lykke kommer og giver en præsentation af sig selv.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


4. Høring af Masterplan for det specialiserende voksenområde


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO,HAR, SSU

Fagenheden Sundhed og Velfærd har udarbejdet en masterplan for det specialiserede voksenområde som er sendt i høring. Masterplan skal laves for perioden 2013 til 2020.

Masterplan med høringssvar forventes politisk behandlet i december 2013.

Ældrerådet anmodes om at drøfte masterplanen.

Sagsfremstilling

Masterplanen er udarbejdet i henhold til beslutningen i Social- og Sundhedsudvalget den 11. september 2012. Afsættet er et behov for en samlet analyse på området og deraf følgende anbefalinger.

Målet med Masterplanen er at imødekomme de tendenser, der venter de kommende år på det specialiserede voksenområde. Masterplanen skal danne grundlag for politiske beslutninger om, hvordan området skal udvikle sig i perioden 2013 til 2020.

Anbefalingerne i Masterplan sigter efter at imødekomme de behov, der er for øget fokus på: rehabiliterende indsatser, velfærdsteknologiske løsninger, fleksible og intensive forløb, understøttelse af lokal inklusion kombineret med, at der samtidig skal være fokus på, at der etableres tilbud til målgrupper med stadig mere komplekse behov.

Masterplanen og bilag er fremsendt i høring hos :

 • Fag MED for Sundhed og Velfærd

 • Lokale MED udvalg

 • Ledere indenfor Handicap og Psykiatri

 • Brugerråd

 • Pårørenderåd

 • Handicapråd

 • Ældreråd

 • Arbejdsgrupper i forbindelse med udarbejdelse af Masterplanen

 • Visitationen

 • Rusmiddelsområdet

Masterplan med bilag er tidligere udsendt til Ældrerådet

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalget drøfter masterplanen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Til efterretning.

Der laves høringssvar.

Bilag

Til toppen


5. Orientering om sygeplejeklinikker


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Ældrechef Bodil Christiansen giver en orientering om sygeplejeklinikker.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


6. Venteliste til plejehjem og plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 25. oktober 2013 til plejehjem og plejecentre.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til orientering.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 7. oktober 2013.

Beslutning

Godkendt.

Referat fra mødet den 8. oktober 2013 blev også godkendt.

Til toppen


8. Meddelelser ved formanden


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Meddelelser ved formanden.

Beslutning
 1. Valg til Ældrerådet. Valget opgøres den 7. november 2013.

 2. Mailservice nr. 7 fra Danske Ældreråd.

 3. Kærkommen har udsendt nyhedsbrev nr. 1.

 4. Sundhedsbrugerrådet har den 31. oktober uddelt Patienternes Pris til Rehabiliteringscentret i Brønderslev. Regionsrådet har vedtaget, at sygehuset skal renoveres/ombygges/nybygges.

 5. Der afholdes årsmøde i Regionsrådet en 28. november 2013

 6. Indbydelse til indvielse af Plejecentret Støberiet den 5. november 2013 kl. 13.00.

Til toppen


9. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Formanden undersøger hvordan konstitueringen af det nye Ældreråd sker.

Til toppen


10. Næste møde


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Næste møde.

Beslutning

Den 25. november 2013.

Til toppen


11. Punkter til pressen


Resume

Sagsforløb: ÆR

Sagsfremstilling

Punkter til pressen.

Beslutning
 1. Masterplan for det specialiserede område.

 2. Sygeplejeklinikker.

Til toppen

Opdateret 29. oktober 2013
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer