Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat (Tillægsdagsorden)

Dato: 12. juni 2013
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse33. Tilbud til ældre i Asaa


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/BY

Byrådet bedes drøfte, hvilke tilbud i tilknytning til ældreområdet, der - i forlængelse af lukning af Tonnishave - fremover ønskes i Asaa.

Sagsfremstilling

Af Ældreomsorgsudvalget beslutningsprotokol for den 28. februar 2013 fremgår følgende:

"Peer Thisted, Peter H. S. Kristensen og Karl Emil Nielsen anbefaler, at der indgås aftale om husning af nuværende og kommende aktiviteter i Asaa, dvs. Centerrådets nuværende aktiviteter, en evt. sygeplejeklinik, gruppe-§ 83 ydelser (fællesspisning med henblik på etablering af netværk og forebygge ensomhed) samt evt. aktivitetstilbud."

Øvrige bemærkninger i udvalgets indstilling vedrører Tonnishave.

I forbindelse med Byrådets behandling af sagen om nedrivning af Tonnishave den 24. april 2013 var der en række tilkendegivelser af, at der er behov for at Ældreomsorgsudvalget afklarer, hvilke funktioner indenfor Ældreområdet, der fortsat skal være tilstede i Asaa. Der er derfor brug for en drøftelse af, hvilke funktioner der skal være i byen, og hvordan disse funktioner skal spille sammen med dels de øvrige kommunale tilbud i kommunens østlige del, dels hvordan disse funktioner evt. kan fungere i et lokalefællesskab med lokale foreninger m.v.

Udvalget bør forholde sig til, om et eller flere af følgende tilbud fortsat ønskes i Asaa:

 • fortsættelse af Centerrådets aktiviteter

 • sygeplejeklinik

 • gruppe § 83 (fællesspisning)

 • aktivitetstilbud

 • andre tilbud

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter, hvilke kommunale tilbud på Ældreområdet der fremover ønskes i Asaa, herunder hvordan disse funktioner skal spille sammen med øvrige kommunale aktiviteter i kommunens østlige del samt hvordan disse funktioner evt. kan fungere i et lokalefællesskab med lokale foreninger m.v.

Personalemæssige konsekvenser:

Ukendt.

Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 2. maj 2013:

Udvalget ønsker udarbejdet beslutningsforslag baseret på Centerrådets aktiviteter og gruppe § 83. Fagenheden bedes i forlængelse heraf vurdere behovet for sygeplejeklinik, aktivitetstilbud eller andre tilbud i Asaa.

Udvalget, har i den sammenhæng, ikke taget stilling til, hvilken adresse tilbud i Asaa leveres fra, idet udvalget forudsætter, at man ikke pålægges ufinansierede driftsudgifter.

Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalget den 30. maj 2013:

Ældreomsorgsudvalget bad på mødet den 2. maj 2013 om en vurdering af behovet for en række tilbud indenfor ældreområdet i Asaa. Fagenheden for Sundhed og Velfærd har i vedhæftede notat foretaget den ønskede vurdering, herunder belyst alternative muligheder.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter, hvilke kommunale tilbud på Ældreområdet der fremover ønskes i Asaa, herunder hvordan disse funktioner skal spille sammen med øvrige kommunale aktiviteter i kommunens østlige del samt hvordan disse funktioner evt. kan fungere i et lokalefællesskab med lokale foreninger m.v.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 30. maj 2013, pkt. 5:

Udvalget indstiller følgende:

 1. Centerrådets aktiviteter i Aså fortsættes i et egnet lokale. Aktiviteten på 3 timer/uge bevares i tilknytning til Centerrådet. Det forudsættes, at huslejen holdes indenfor de i budget 2013 afsatte 35.000 kr./år.

 2. Sygeplejeklinikken etableres i Aså og dermed etableres ikke en sygeplejeklinik i Dronninglund. Det afklares, om det er muligt at bevilge kørsel til sygeplejeklinikken.

 3. Gruppe § 83 (fællesspisning) afprøves i Aså i et ½ år i et egnet lokale. Det undersøges, om borgere med privat leverandører kan deltage i fællesspisning.

 4. Aktivitetstilbud, som hidtil har været organiseret i Tonnishave svarende til ca. 4 timer/uge, bevares i Aså i et egnet lokale.

 5. Andre tilbud. Der foreslås ikke andre tilbud i Aså.

 6. Udvalget forudsætter, at der tilvejebringes et egnet lokale til ovenstående punkter, samt at udvalget herved ikke får øgede drifts- og anlægsudgifter ud over det, der er forudsat i budgettet.

Lone Lex og Knud L. Pedersen indstiller videre, at der optaget forhandling med Borgerforeningen i Aså om muligheden for et samarbejde i forhold til en permanent placering af ovenstående funktioner i et kommende friplejehjem.

Karl Emil Nielsen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt under forudsætning af at de samlede udgifter afholdes indenfor udvalgets område.

Thomas Krog ønsker undersøgt, om der skal være tilbud til hjemmeboende demente.

V indstiller Lone Lex og Knud Pedersens indstilling

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer