Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget i Brønderslev Kommune består af 5 medlemmer

Læs om Fritids- og Kulturudvalget

Medlemmer af Fritids- og Kulturudvalget

 

 Navn  Titel  Parti
 Margit Chemnitz  Formand  V
Jens Andersen    V
 Simon Aagaard    J
 Hildo Rasmussen    A
 Peter H. S. Kristensen    A

Dagsorden og referater

Uddrag fra Styrelsesvedtægten

§ 15. Fritids- og Kulturudvalget består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende kultur og fritid, herunder opgaver vedrørende

 • folkeoplysningsloven, herunder tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, anvisning af offentlige lokaler og udendørsanlæg samt tilskud til private lokaler
 • udlån og udleje i øvrigt af lokaler i kommunale ejendomme
 • biblioteksvæsen
 • museumsforhold
 • musikskoler og andre musikfaciliteter, herunder spillesteder
 • ungdomsskolen og klubber for børn og unge
 • teater- og biografforhold
 • kunstudstillinger og gallerier
 • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • drift og vedligeholdelse af fritids- og kulturfaciliteter (f.eks. idrætsanlæg, parker, legepladser, skove, naturområder og kolonihaver) samt eventuelle andre bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • sektorplaner inden for området i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10
 • politikker inden for udvalgets område samt  vedrørende institutioner, og anlæg under udvalgets område
 • anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

Stk. 4. Udvalget fremkommer efter anmodning af Økonomiudvalget med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk. 3.

Kontakt

Direktør
Tlf.: 99454451
Obligatorisk Selvbetjening - Tilmeld Digital Post

Digital Post fra det offentlige

Offentlige myndigheder sender digitale meddelelser til dig. Du kan også sende digitale meddelelser til kommunen fra Digital Post
Opdateret 9. august 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer