Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget i Brønderslev Kommune består af 7 medlemmer

Læs om Økonomiudvalget

Medlemmer af Økonomiudvalget

 

 Navn  Titel  Parti
Mikael Klitgaard
Formand V
Niels Vestergaard Salling
  V
Peter Stecher   C
Steen Søgaard Petersen
  J
Arne M. Jensen
  A
Lene Hansen
  A
Bettina Bøcker Kjeldsen
  A

Dagsorden og referater

Uddrag fra Styrelsesvedtægten

§ 10. Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget samt 6 af Byrådets øvrige medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens § 18, § 21 og kapitel 5.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og  administrationens behandling af personalesager.

Stk. 4. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget  fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det  nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget sørger for udarbejdelse af økonomiske konsekvensberegninger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til Byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Byrådet til beslutning.

Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af

 • køb, salg og pantsætning af fast ejendom
 • indretning af kommunens borgerservice
 • bosætning
 • branding
 • erhvervs- og turismeudvikling
 • by- og landdistriktsudvikling
 • drift og vedligehold af kommunens bygninger
 • tilsyn med drift og opførelse af støttet boligbyggeri

Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42 og revisionsregulativ.

Stk. 7. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

§ 11. Økonomiudvalget fastsætter regler om

 • indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af  budget- og bevillingskontrol, jf.§ 12
 • i hvilket omfang kommunes værdier skal forsikres  samordning af kommunens indkøbsfunktioner.

§ 12. Økonomiudvalget fører tilsyn med

 • at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
 • at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig
 • at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Byrådets samtykke
 • at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde
 • løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67.

Kontakt

Kommunaldirektør
Tlf.: 99454401
Obligatorisk Selvbetjening - Tilmeld Digital Post

Digital Post fra det offentlige

Offentlige myndigheder sender digitale meddelelser til dig. Du kan også sende digitale meddelelser til kommunen fra Digital Post
Opdateret 9. august 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer