Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget i Brønderslev Kommune består af 5 medlemmer

Læs om Social- og Sundhedsudvalget

Medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget

 

 Navn  Titel  Parti
 Martin Bech  Formand  V
 Lasse Riisgaard
   V
 Carsten Ullmann Andersen    O
 Christen Bager
   A
 Lars Bisgaard    *

* Løsgænger

Dagsorden og referater

Uddrag fra Styrelsesvedtægten

§ 16. Social- og Sundhedsudvalget består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det sociale og sundhedsmæssige område, herunder opgaver vedrørende ungdomsuddannelse for unge med særlige behov hører under udvalget.

 • tilbud til voksne med psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse
 • tilbud for socialt udsatte og borgere med misbrug
 • revalidering og genoptræning
 • sundhedspleje
 • sundhedsfremmende forebyggelse
 • kommunal tandpleje
 • folkepension og førtidspension
 • opgaver vedrørende kommunens sociale institutioner,  herunder botilbud
 • samarbejde med regionale og private institutioner inden for udvalgets område samt selvejende institutioner, som Byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver vedrørende boligstøtte og beboerindskud.

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • rammeaftaler for det sociale og sundhedsmæssige område, sociale udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10
 • politikker inden for udvalgets område samt  vedrørende institutioner, og anlæg under udvalgets område
 • anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

Stk. 5. Udvalget fremkommer efter anmodning af Økonomiudvalget med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk. 3.

Kontakt

Direktør
Tlf.: 99454570
Obligatorisk Selvbetjening - Tilmeld Digital Post

Digital Post fra det offentlige

Offentlige myndigheder sender digitale meddelelser til dig. Du kan også sende digitale meddelelser til kommunen fra Digital Post
Opdateret 9. august 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer