Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget i Brønderslev Kommune består af 7 medlemmer

Læs om Teknik- og Miljøudvalget

Medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget

 

 Navn  Titel  Parti
 Peter Stecher
 Formand  C
 Dennis Kvesel    V
 Carsten Ullmann Andersen    O
 Simon Aagaard    J
 Hildo Rasmussen    A
 Johannes Trudslev    A
 Poul Erik Andreasen    A

Dagsorden og referater

Uddrag fra Styrelsesvedtægten

§ 13. Teknik- og Miljøudvalget består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område samt på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende 

 • administration af planlovgivningen
 • servitutter og deklarationer
 • administration af byggelovgivningen 
 • byfornyelse og boligregulering 
 • beredskabsopgaver, for så vidt der ikke er tale om opgaver, der er henlagt til umiddelbar forvaltning
  i Beredskabskommissionen 
 • myndighedsopgaver på vand- og spildevandsforsyningsområdet, 
 • myndighedsopgaver for varmeforsyning og renovation 
 • miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, jordforurening og råstoffer 
 • kollektiv trafik 
 • hyrekørsel og anden offentlig befordring 
 • vandløb 
 • vejvæsen/belysning 
 • projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af alle kommunale bygge- og anlægsarbejder,
  som ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt under noget
  anden udvalgs området uanset benyttelsesformål 
 • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
  samt drift og vedligeholdelse og anskaffelse af inventar, materiel og lignende vedrørende 
 • rekreative områder, herunder parker

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om lokalplaner og sektorplaner for de i stk. 2 omtalte områder i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10

 • godkendelse og fastsættelse af takster på forsyningsområdet, 
 • varetagelse af kommunens ejerinteresser i vand- og spildevandsforsyningsselskaber, herunder fælleskommunale vand- og spildevandsforsyningsselskaber 
 • politikker inden for udvalgets område samt vedrørende institutioner, og anlæg under udvalgets område 
 • anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

Stk. 4. Udvalget fremkommer efter anmodning af Økonomiudvalget med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk. 3.

Kontakt

Vicekommunaldirektør
Tlf.: 99455100
Obligatorisk Selvbetjening - Tilmeld Digital Post

Digital Post fra det offentlige

Offentlige myndigheder sender digitale meddelelser til dig. Du kan også sende digitale meddelelser til kommunen fra Digital Post
Opdateret 9. august 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer