Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget i Brønderslev Kommune består af 5 medlemmer

Læs om Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Medlemmer af Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

 Navn  Titel  Parti
Margit Chemnitz
Formand V
Klaus Riis Klæstrup
V
Jannie Høybye

C
Eskild Sloth Andersen
Næstformand A
Runa Friis Hansen

Ø

Dagsorden og referater

Uddrag fra Styrelsesvedtægten

§ 18. Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede område samt opgaver for unge mellem 15 og 29 år efter Sundhedsloven og Serviceloven, herunder opgaver vedrørende:

 • forsørgelsesydelser til enkeltpersoner: kontanthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelser, dagpenge m.v.
 • aktivering og revalidering
 • fleks- og skånejob
 • førtidspension
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • FGU
 • ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)
 • visitation til udførende opgaver efter sundhedsloven og serviceloven (unge under 30 år)
 • særlig støtte til børn og unge under 30 år
 • rådgivning og vejledning for børn, unge og deres familier (børn og unge fra 15-18 år)
 • integration af flygtninge og indvandrere, herunder danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10
 • politikker inden for udvalgets område.

Stk. 4. Udvalget fremkommer efter anmodning af Økonomiudvalget med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk. 3.

Se hele Styrelsesvedtægten

Kontakt

Vicekommunaldirektør
Tlf.: 99455100
Opdateret 8. december 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer