Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børne- og Skoleudvalget i Brønderslev Kommune består af 7 medlemmer

Læs om Børne- og Skoleudvalget

Medlemmer af Børne- og Skoleudvalget


Bettina Bøcker Kjeldsen Formand A
Martin Bech

I
Johnni Olesen

V
Line Vanggaard Pedersen
Næstformand V
Jannie Høybye

C
Peter H. S. Kristensen

A
Henning Jørgensen

F

Dagsorden og referater

Uddrag fra Styrelsesvedtægten

§ 14. Børne- og Skoleudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver vedrørende undervisning, dagtilbud samt særlig støtte til børn og unge, herunder opgaver vedrørende:

 • dagtilbud til børn og unge efter dagtilbudsloven
 • folkeskolen, herunder fritidsordninger i henhold til folkeskoleloven
 • specialundervisning og PPR
 • SSP
 • sundhedspleje
 • særlig støtte til børn og unge under 15 år
 • rådgivning og vejledning for børn, unge og deres familier (børn og unge under 15 år)
 • samarbejde med private institutioner inden for udvalgets område eller selvejende institutioner, som Byrådet har indgået driftsoverenskomst med.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • skoleudbygningsplaner, og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10
 • politikker inden for udvalgets område

samt vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område

 • anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

Stk. 4. Udvalget fremkommer efter anmodning af Økonomiudvalget med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk. 3.

Se hele Styrelsesvedtægten

Kontakt

Direktør
Tlf.: 99454451
Opdateret 16. august 2022
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer