Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget

Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget i Brønderslev Kommune består af 5 medlemmer

Læs om Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget

Medlemmer af Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget

 Navn  Titel  Parti
Steen Søgaard Petersen
Formand J
Mathias Christensen

V
Johnni Olesen

V
Hildo Rasmussen
Næstformand A
Runa Friis Hansen

Ø

Dagsorden og referater

Uddrag fra Styrelsesvedtægten

§ 15. Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende kultur, lokal turisme og fritid, herunder opgaver vedrørende:

 • folkeoplysningsloven, herunder tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, anvisning af offentlige lokaler og udendørsanlæg samt tilskud til private lokaler
 • udlån og udleje i øvrigt af lokaler i kommunale ejendomme
 • biblioteksvæsen
 • museumsforhold
 • lokal turismeindsats
 • kultur- og musikskoler og andre musikfaciliteter, herunder spillesteder
 • ungdomsskolen og klubber for børn og unge
 • teater- og biografforhold
 • kunstudstillinger og gallerier
 • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • sektorplaner inden for området i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10
 • politikker inden for udvalgets område

samt vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område

 • anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

Stk. 4. Udvalget fremkommer efter anmodning af Økonomiudvalget med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk. 3.

Se hele Styrelsesvedtægten

Kontakt

Direktør
Tlf.: 99454451
Opdateret 8. december 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer