Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget i Brønderslev Kommune består af 9 medlemmer

Læs om Økonomiudvalget

Medlemmer af Økonomiudvalget

 

 Navn  Titel  Parti
Mikael Klitgaard Formand V
Line Vanggaard Pedersen

V
Peter Stecher
Næstformand C
Carsten Ullmann Andersen

O
Steen Søgaard

J
Lars E. Sørensen

D
Bettina Bøcker Kjeldsen

A
Eskild Sloth Andersen

A
Arne M. Jensen

A

Dagsorden og referater

Uddrag fra Styrelsesvedtægten

§ 10. Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget samt 8 af Byrådets øvrige medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens § 18, § 21 og kapitel 5.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Stk. 4. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Dog undtaget ikke væsentlige kommuneplantillæg og lokalplaner, der henhører under Teknik- og Miljøudvalget. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget sørger for udarbejdelse af økonomiske konsekvensberegninger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til Byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Byrådet til beslutning, dog undtaget ikke væsentlige kommuneplantillæg og lokalplaner, der henhører under Teknik- og Miljøudvalgets område.

Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:

 • køb, salg og pantsætning af fast ejendom
 • borgerservicecentret
 • boligstøtte og beboerindskud
 • bosætning
 • branding
 • erhvervsudvikling
 • drift og vedligehold af kommunens bygninger
 • tilsyn med drift og opførelse af støttet boligbyggeri

Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42 og revisionsregulativ.

Stk. 7. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

§ 11. Økonomiudvalget fastsætter regler om

 • indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. § 12
 • i hvilket omfang kommunes værdier skal forsikres
 • samordning af kommunens indkøbsfunktioner

§ 12. Økonomiudvalget fører tilsyn med

 • at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
 • at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig
 • at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Byrådets samtykke
 • at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde
 • løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67.

Se hele Styrelsesvedtægten

Kontakt

Kommunaldirektør
Tlf.: 99454401
Opdateret 8. december 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer