Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget i Brønderslev Kommune består af 5 medlemmer

Læs om Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Medlemmer af Social-, Handicap og Sundhedsudvalget

 Navn  Titel  Parti
Ole Jespersgaard
 Formand A
Mathias Christensen

V
Niels Vestergaard Salling

V
Martin Bech
Næstformand I
Christen Bager

A

Dagsorden og referater

Uddrag fra Styrelsesvedtægten

§ 16. Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det sociale, handicap- og sundhedsmæssige område, herunder opgaver vedrørende:

 • tilbud til voksne med psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse
 • tilbud for socialt udsatte og borgere med misbrug
 • genoptræning og rehabilitering
 • visitation til udførende opgaver inden for området (bortset fra unge under 30 år, der hører under Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget)
 • sundhedsfremmende forebyggelse
 • kommunal tandpleje
 • opgaver vedrørende kommunens sociale institutioner, herunder botilbud
 • samarbejde med regionale og private institutioner inden for udvalgets område samt selvejende institutioner, som Byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

 • rammeaftaler for det sociale og sundhedsmæssige område, sociale udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10  
 • politikker inden for udvalgets område

samt vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område

 • anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

Stk. 4. Udvalget fremkommer efter anmodning af Økonomiudvalget med bidrag til årsbud-gettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk. 3.

Se hele Styrelsesvedtægten

Kontakt

Direktør
Tlf.: 99454570
Opdateret 16. august 2022
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer