Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget i Brønderslev Kommune består af 7 medlemmer

Læs om Teknik- og Miljøudvalget

Medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget

 Navn  Titel  Parti
Peter Stecher
 Formand C
Dennis Kvesel

V
Jens Andersen

V
H. C. Holst

V
Hildo Rasmussen
Næstformand A
Johannes Trudslev

A
Eskild Sloth Andersen

A

Dagsorden og referater

Uddrag fra Styrelsesvedtægten

§ 13. Teknik- og Miljøudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område samt på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende:

 • administration af planlovgivningen
 • servitutter og deklarationer
 • administration af byggelovgivningen
 • boligregulering
 • beredskabsopgaver, for så vidt der ikke er tale om opgaver, der er henlagt til umiddelbar forvaltning i Nordjyllands Beredskab
 • myndighedsopgaver på vand- og spildevandsforsyningsområdet
 • myndighedsopgaver for varmeforsyning og renovation
 • miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, jordforurening og råstoffer
 • kollektiv trafik
 • hyrevognskørsel og anden offentlig befordring
 • vandløb
 • vejvæsen/belysning
 • by- og landdistriktsudvikling herunder byfornyelse og områdefornyelse
 • projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af alle kommunale bygge- og anlægsarbejder, som ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt under noget anden udvalgs området uanset benyttelsesformål
 • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område samt drift og vedligeholdelse og anskaffelse af inventar, materiel og lignende vedrørende rekreative områder
 • drift og vedligeholdelse af fritids- og kulturfaciliteter (f.eks. idrætsanlæg, parker, legepladser, skove, naturområder og kolonihaver) samt eventuelle andre bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om lokalplaner og sektorplaner for de i stk. 2 omtalte områder i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10.
Udvalget udarbejder endvidere indstillinger vedrørende:

 • godkendelse og fastsættelse af takster på forsyningsområdet,
 • varetagelse af kommunens ejerinteresser i vand- og spildevandsforsyningsselskaber, herunder fælleskommunale vand- og spildevandsforsyningsselskaber
 • politikker inden for udvalgets område

samt vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område

 • anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

Stk. 4. Udvalget fremkommer efter anmodning af Økonomiudvalget med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk. 3.

Se hele Styrelsesvedtægten

Kontakt

Vicekommunaldirektør
Tlf.: 99455100
Opdateret 8. december 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer