Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknisk Selskabs Legat Brønderslev

Legatets formål er at yde støtte til personer til uddannelse inden for de tekniske fag eller til videregående og supplerende teknisk uddannelse.

Læs om Teknisk Selskabs legat 

Målgruppen for legatet

Ansøgeren skal være under en videregående teknisk uddannelse. Eventuel basisuddannelse eller lærlingeuddannelse skal være gennemført.

Vurderingsprincipper for tildeling af legat

 • Legatansøgeren skal være bosiddende eller stamme fra Brønderslev Kommune, som den var defineret før kommunesammenlægningen i 2007.
 • Ansøgeren skal være under en videregående teknisk uddannelse. Eventuel basisuddannelse eller lærlingeuddannelse skal være gennemført.
 • Som hovedprincip kan der maksimalt udbetales 3 hele legatportioner til en ansøger. Legaterne udbetales så vidt muligt for de 3 sidste studieår.
 • Ved videregående tekniske uddannelser forstås uddannelser indenfor:
  • maskinteknik
  • produktionsteknik
  • elektroteknik
  • elektroinstallatører
  • bygge- og anlægsteknik
  • maskinmester
 • Som grundprincip skal uddannelsen være af en sådan karakter, at hvis den havde fundet sted, da Brønderslev Tekniske Skole eksisterede, skulle ansøgeren som led i lærlingeuddannelse have frekventeret denne.
 • Da der ikke kræves lærlingeuddannelse for at blive civilingeniør, akademiingeniør, teknikumingeniør eller diplomingeniør er legatansøgere under disse uddannelser undtaget fra reglen i pkt. 5.
 • Legatet uddeles for det kommende år, og ansøgeren skal for at få en hel legatportion være under uddannelse hele det følgende år.
 • Slutter uddannelsen senere end den 31. maj, men før den 1. oktober, kan der udbetales en halv legatportion.
 • Ansøgere indenfor nedennævnte uddannelser kan ikke komme i betragtning:
  • lærlinge
  • gymnasiaster (HTX)
  • teknisk tegner
  • teknisk assistent
  • basisuddannelser på universiteter
  • informatik
  • datalogi
  • termisk energi
  • landinspektører
  • eksportteknik
  • logistik
  • mejeriteknik
  • kemi
  • miljø
  • brand
  • med flere

Ovenstående er vejledende regler, og legatbestyrelsen afgør suverænt, om en ansøger tildeles et legat.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er årligt den 1. december.

Hvornår uddeles legatet?

Legatet uddeles omkring den 15. december hvert år.

Legates størrelse og antal

Legatportionernes størrelse og antal fastsættes efter bestyrelsens nærmere bestemmelser.

Fundats

Se fundats for Brønderslev tekniske Selskabs Legat (nyt vindue)

Opdateret 9. august 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer