Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Den 16. november 2021 skal der vælges 27 medlemmer til Brønderslev Byråd for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025
Kommunevalg 2021

Læs om Byrådsvalget

Kandidatlister til Byrådsvalget

Den 16. november 2021 skal der vælges 27 medlemmer til Brønderslev Byråd for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Afstemningen er fra kl. 08.00 til kl. 20.00 på 13 afstemningssteder i Brønderslev kommune.

Valgret og valgbarhed

Alle, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen, og som opfylder mindst et af følgende krav.

  1. har dansk indfødsret
  2. er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union
  3. er statsborger i Island eller Norge eller
  4. uden afbrydelse har haft fast bopæl i Danmark i de sidste 4 år forud for valgdagen kan stemme til byrådsvalget
  5. er britisk statsborger og bopælsregistreret i CPR pr. 31. januar 2020 og har siden da uafbrudt haft fast bopæl i Danmark.

Kandidater

Alle, der har valgret til Byrådsvalget, kan vælges.

Udlevering af blanketter:
Kandidatlister og lister til anmeldelse af valgforbund/listeforbund udleveres i sekretariatet, Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev, tlf. nr. 9945 4405 eller 9945 5402.

Indlevering af kandidatlister:

Kandidatlister – med stillere:
Kandidatlisterne skal være underskrevet af mindst 25 stillere, som skal være vælgere med bopæl i Brønderslev Kommune.
Listen skal indeholde oplysning om listebetegnelse, som skal være godkendt af kandidaterne og stillerne med deres underskrift.
Kandidatlisten skal være indleveret senest den 28. september 2021 kl. 12.00 på Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev.
Kandidatlisten kan tidligst indleveres den 14. september 2021.

Kandidatlister – uden stillere:
Kandidatlister, der allerede er repræsenteret i Byrådet, kan blive fritaget fra kravet om underskrift fra stillere.
Kandidatlisten skal være indleveret senest tirsdag den 14. september 2021 kl. 12.00 på Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev.
Kandidatlisten kan tidligst indleveres den 31. august 2021.

Tildeling af bogstav

Valgbestyrelsen har vedtaget følgende principper for tildeling af bogstaver til de kandidatlister, hvor listebetegnelsen ikke er navnet på et parti:

  • Den liste, der først anmoder om ét af de ledige bogstaver, får ved indlevering af kandidatlisten et forhåndstilsagn om, at det ønskede bogstav er reserveret til listen.
  • Skulle der senere komme ønske fra en anden liste om samme bogstav, skal listen vælge et andet bogstav, da listens første prioritet er reserveret til en anden liste efter først til mølle princippet.

Listeforbund og valgforbund

Anmeldelse af listeforbund eller valgforbund skal ske skriftligt til sekretariatet på Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev senest mandag den 4. oktober 2021, kl. 12.00.

Spørgsmål

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Mona Jensen, tlf. 9945 4405 eller Steen Olsen, tlf. 9945 5302.

Kontakt

Faglig leder
Tlf.: 99454405
Økonomikonsulent
Tlf.: 99455302
Opdateret 2. september 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer