Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Personalepolitisk redegørelse 2017

Personaleafdelingen har til opgave at støtte organisationen i at gøre visionen til virkelighed. Her kan du læse den personalepolitisk redegørelse

Læs om personalepolitisk redegørelse

Personalepolitisk redegørelse 2017

Brønderslev Kommune er kommunens største arbejdsplads med ca. 2.226 fuldtidsansatte eller ca. 2.457 personer.

HR har til opgave at støtte organisationen i at løse kerneopgaven til gavn for og i samspil med borgerne gennem konkrete indsatser og tiltag. Disse er blandt andet beskrevet i HR strategien og på hjemmesiden www.ansatibronderslev.dk (nyt vindue)

Denne redegørelse indeholder:

Et billede af Brønderslev Kommune som arbejdsplads” giver et overblik over arbejdspladsen og dens mangfoldighed.

Afsnittet beskriver personaleudviklingen i forhold til: ansættelsesform og –type, køn, alder og beskæftigelsesgrad. Afsnittet giver ligeledes et billede af lønudvikling, sygefravær og rekruttering.

Overordnet viser det:

 • Et fald på 2,7% i antal fuldtidsstillinger fra 2015 til 2017
 • At 82% af medarbejderne er kvinder, og 18 % er mænd, hvilket er uændret fra år 2015
 • At gennemsnitsalderen for medarbejderne er 47 år. Dette samme gjorde sig gældende i 2015
 • At medarbejderne i gennemsnit arbejder 33,8 timer pr. uge, hvilket er uændret fra år 2015
 • At gennemsnitslønnen udgør 36.310 kr. og ligger på niveau med løngennemsnittet for omegnskommunerne
 • At sygefraværet udgør 4,78% i år 2017, og der er siden implementeringen af Nærvær og Fravær sket et samlet fald i sygefravær på 5% i perioden fra 2014 til 2017
 • At der har været 328 stillingsopslag med i alt 13.637 ansøger, hvor der i gennemsnit har været 42 ansøgere pr. opslag. Dataene viser, at der generelt ikke er rekrutteringsvanskeligheder.

Personalepolitiske initiativer” fortæller blandt andet om de initiativer, som HR har sat fokus på. Herunder:

 • ”I samspil med borgerne”
 • De tre værdier – Nysgerrig, fællesskabende og modig – som er besluttet af Byrådet
 • Der blev i foråret 2017 udarbejdet Fokusområdet for arbejdsmiljøarbejdet i Brønderslev Kommune
 • Fraværsindsatsen Nærvær og Fravær blev evalueret, både kvalitativt og kvantitativt. Resultatet blev blandt andet workshops for kommunens ledere
 • I november/december 2017 blev trivselsmålingen gennemført. Der var en samlet svarprocent på 81 %. Trivselsmålingen for 2017 viser en god trivsel, og der er fremgang i størstedelen af emnerne sammenlignet med trivselsmålingen for 2015.
Opdateret 12. august 2021