Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Landdistriktspolitikken er det politiske grundlag for prioriteringen af de mange, ofte forskelligrettede, udviklingshensyn, der er i landdistriktet

Læs om landdistriktspolitik

Landdistriktspolitik 2015

Byrådet vedtog landdistriktspolitikken for Brønderslev Kommune på dets møde onsdag d. 25 februar 2015.

 

Baggrund for landdistriktspolitikken

Onsdag d. 25 februar 2015 vedtog Byrådet en ny landdistriktspolitik for Brønderslev Kommune. Politikken var i høring i 8 uger i perioden fra 7. november og til 29. december 2014. I høringsperioden blev der afholdt orienterende borgermøde i Samlingshuset Øster Brønderslev. Der blev i alt modtaget tre høringssvar til forslaget til politikken mens den var i Høring.

Landdistriktspolitikken tager sit afsæt i kommunens overordnede vision 2020 om, at ”Brønderslev Kommune skal være det bedste sted at leve – nord for Limfjorden”. I visionen beskrives bl.a. styrkepositionerne ”Sund vækst i erhvervslivet” samt ”Aktive oplevelser i natur og fritid”, der begge er relevante for udviklingen af et godt og levende landdistrikt.

Med landdistriktspolitikken ønsker Byrådet at sætte den politiske retning for udviklingen af rammebetingelser og samarbejdsrelationer for fremtidens bosætning og erhvervsliv i landdistriktet. Kommunen kan ikke løfte opgaven alene, og vil derfor gerne samarbejde med de mange interessenter i landdistriktet, for i fællesskab at løfte den store opgave det er, at skabe/bevare et levende landdistrikt, der er godt at bo, leve og arbejde i.

Landdistriktspolitikken er det politiske grundlag for prioriteringen af de mange, ofte forskelligrettede, udviklingshensyn, der er i landdistriktet..

Landdistriktskonference 2013

Arbejdet med den nye landdistriktspolitik blev igangsat med en landdistriktskonference på Klokkerholm Skole d. 5 oktober 2013. Konferencen blev arrangeret og afholdt i et samarbejde mellem Brønderslev Kommune, LAG-Brønderslev og Landsbyrådet. På konferencen deltog godt 80 borgere, der alle havde valgt at benytte en hel lørdag på at diskutere landdistriktet i Brønderslev kommune.

Konferencens formål var at få konkrete input fra borgerne til det kommende arbejde med politik, planer og strategier. Som inspiratorer og oplægsholdere var inviteret et hold af eksperter ud i landdistriktsudvikling, der, i deres oplæg, italesatte landdistriktets udfordringer og fortalte om de gode erfaringer de selv havde høstet såvel som gav konkrete værktøjer til iværksættelsen af en lokal udviklingsproces.

 

Adobe Reader

Hent programmet Adobe Reader
Problemer med at åbne PDF filer?
Hent nyeste Adobe Reader gratis!

Opdateret 9. august 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer