Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Udgangspunktet er, at

  • Alle enheder kan supplere drift og anlæg via sponsorering. Dog således at det af byrådet fastlagte serviceniveau for drift og anlæg kan gennemføres indenfor de økonomiske rammer, som byrådet til enhver tid fastsætter.
  • Sponsorering må modtages fra firmaer, selskaber og fonde, der er ikke-voldelige, ikkepolitiske, ikke-racistiske, ikke-religiøse, ligesom der heller ikke må opsættes materiale af sexuel karakter. Gældende danske overenskomster skal også være overholdt af firmaer, selskaber og fonde.
  • Som modydelse for sponsorering kan sponsoren eksempelvis forvente en pressemeddelelse, der udsendes til relevante medier, omtale på kommunens facebookside samt mulighed for opsætning af et ikke-dominerende logo ved den/de sponsorerede genstand(e)
  • Principperne gælder for beløb på op til 200.000 kr. Sager, der vedrører beløb derover, skal behandles i Økonomiudvalget.
  • Hjælp fra pårørende, forældre m.v. kan i et mindre omfang anvendes af de kommunale institutioner/afdelinger, og kun til arbejder, der ikke kræver autorisation eller kræver særlige forudsætninger således, at kommunen/institutionen i givet fald vil kunne pådrage sig et ansvar, herunder i forhold til arbejdsmiljø og at forsikringsmæssige forhold skal være afklarede.

I institutioner fastlægger man principper for anvendelse af sponsorering indenfor rammerne af de overordnede principper. Bestyrelsen og/eller ledelsen afgør inden for almindeligt gældende etiske normer, om et tilbud om sponsorering/støtte kan modtages.

Tvivlstilfælde forelægges fagenheden, og evt. principielle forhold, der ikke er taget højde for, forelægges Økonomiudvalget.

Opdateret 9. august 2021