Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Strategier

Læs om strategier

Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplanen giver et overblik over de beskæftigelsespolitiske og budgetmæssige målsætninger for Brønderslev Jobcenter og UngeCenter i 2018, samt de strategier og indsatser, der er iværksat for at indfri målsætningerne.

Læs Beskæftigelsesplanen for 2018 (nyt vindue)

Brandingstrategi

Brønderslev Kommune er et sted, hvor hverdagen er i centrum. Man flytter ikke hertil for at få de store og vilde weekendoplevelser. Til gengæld oplever man en kommune, hvor hverdagen er overskuelig inden for de enkelte samfund i kommunen.
Gennemgående er her rart at være, og her findes alt i alt de ting, en moderne familie efterspørger.

Læs Brandingstrategien (nyt vindue)

Digitaliseringsprincipper

Digitaliseringsprincipperne fastsætter en overordnet ramme, retningslinjer og mål for kommunens digitalisering og dækker hele kommunen.

Dette dokument beskriver Brønderslev kommunes 5 overordnede digitaliseringsprincipper:

  1. Vores digitale løsninger understøtter det nære møde med kommunen
  2. Vi inddrager altid brugerne, når vi digitaliserer
  3. Vi sikrer sammenhæng og en effektiv forvaltning
  4. Vi kommer helt i mål og henter gevinsterne
  5. Vi samarbejder og deler viden

Principperne er udarbejdet med udgangspunkt i input fra organisationen og ud fra pejlemærkerne i de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier. Principperne favner og understøtter derfor den digitalisering, som nu og i de nærmeste år kommer til at ske i Brønderslev Kommune.

Når der angives ”digitaliseringsprincipper”, så dækker det både digitalisering og ny teknologi, da de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier også dækker velfærdsteknologi.

Digitaliseringsprincipperne fastsætter en overordnet ramme, retningslinjer og mål for kommunens digitalisering, dækker hele kommunen og er forpligtende med udgangspunkt i et ”følg-eller-forklar”-princip.
De forholder sig til, hvordan vi udvikler, implementerer og samarbejder omkring digitalisering, og skal operationaliseres gennem de værktøjer og processer, som benyttes i ”den daglige digitalisering” i Brønderslev Kommune.

For hvert digitaliseringsprincip er nedenfor angivet forklaring, gevinster, konsekvens og eksempler, som samlet giver en beskrivelse af hvad princippet omfatter, og hvorfor det er vigtigt.

HR Strategi 2018-2019

Denne HR Strategi sætter fokus på, hvordan Brønderslev Kommune som arbejdsplads bliver i stand til at navigere i det felt, som er en del af hverdagens udfordringer.

Læs HR Strategien 2018-2019 (nyt vindue)

 

Kanalstrategi 2010-2015

Kanalstrategien sættes fokus på, hvilke kanaler vi i Brønderslev Kommune vil stille til rådighed for vores borgere for at yde den bedste og billigste borgerservice. I kanalstrategien opprioriteres de digitale kanaler, som sikrer en fornuftig sammenhæng mellem de digitale services, der udbydes, og kommunens traditionelle kanaler.

Læs Kanalstrategien (nyt vindue)

Masterplan for det specialiserede voksenområde

Masterplanen for det specialiserede voksenområde er en beskrivelse af Brønderslev Kommunes Handicap og Psykiatriområde. Masterplanen indeholder en beskrivelse af områdets udfordringer samt anbefalinger til at imødekomme disse.

Læs Masterplanen for det specialiserede voksenområde (nyt vindue)

Nordjysk Socialaftale

Nordjysk Socialaftale indgås af de 11 nordjyske kommuner og regionen, hvor formålet er at sikre koordinering og styring af det specialiserede social- og specialundervisningsområde

Læs Nordjysk Socialaftale 2018-2019 (nyt vindue)

Læs oplæsningsvenlig version af Nordjysk Socialaftale 2018-2019 (nyt vindue)

Planstrategi 2015

Planstrategi 2015 er første skridt frem mod en revision af Brønderslev Kommuneplan 2017-2029. Strategien fortæller, hvordan Byrådet ønsker, at kommunen skal udvikle sig fysisk i den næste kommuneplanperiode 2017-2029. Planstrategien skaber sammenhæng mellem den overordnede vision for kommunens udvikling og de indsatsområder og projekter, der tegner den fysiske udvikling af kommunen. Planstrategien beskriver også Byrådets lokale Agenda 21-strategi. 

Vision – Planstrategi 2015 – Kommuneplan 2017 
Planstrategien tager afsæt i visionen for Brønderslev Kommune, der blev vedtaget af Byrådet den 22. juni 2011. Visionens pejlemærke lyder ”Det bedste sted at leve - nord for Limfjorden”. For at opfylde visionen har Byrådet udpeget tre styrkepositioner, som skal være kendetegnende for Brønderslev Kommune i år 2020. Af disse tre, er særligt to aktuelle for den fysiske planlægning nemlig ”Sund vækst i erhvervslivet” og ”Aktive oplevelser i natur og fritid”. 

Byrådet har med vedtagelsen af Planstrategi 2015 besluttet at revidere følgende afsnit og emner i den efterfølgende kommuneplanrevision:
• Byroller og bymønster
• Naturudpegninger
• Strategisk energiplanlægning

Læs Planstrategi 2015 (nyt vindue)

Udbudsstrategi 2010

Med udbudsstrategien søger Brønderslev Kommune at sikre gennemsigtighed over for borgerne så det bliver synligt, at pengene benyttes der, hvor opgaven løses bedst og billigst, – uagtet om det er en privat eller en kommunal serviceyder. Udbud og andre former for konkurrenceudsættelse indgår derfor naturligt som indkøbsværktøjer i kommunens opgavevaretagelse – både på driftsområdet, ved bygge- og anlægsprojekter og i forhold til varekøb.

Læs Udbudsstrategien (nyt vindue)

Adobe Reader

Hent programmet Adobe Reader
Problemer med at åbne PDF filer?
Hent nyeste Adobe Reader gratis!

Opdateret 24. januar 2019
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach