Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Sprogstrategien tager afsæt i den nyeste forskning om børns sprog- og skriftsprogstilegnelse, kommunens sammenhængende børnepolitik, kommunal strategi for læsning, den styrkede pædagogiske læreplan for dagtilbudsområdet, Fælles Mål for folkeskolen og dagtilbudsloven.

Læs om Sprogstrategi

Brønderslev Kommunes sprogstrategi 2020

Brønderslev Kommunes sprogstrategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge 0-16 år er godkendt af Børne-skoleudvalget i juni 2020.

Sprogstrategiens formål er, at:

  • Skabe høj kvalitet i børn og unges sprog- og skriftsproglige udvikling
  • Skabe sammenhæng i indsatser i overgange fra dagtilbud til skole
  • Styrke det tværfaglige samarbejde mellem fagprofessionelle i dagtilbud, skole, sundhedspleje, PPR, kulturskolen og folkebiblioteket
  • Iværksætte tidlige og målrettede indsatser i dagtilbud, der styrker børns sproglige kompetencer, hvilket har afgørende betydning for sprogtilegnelse, den senere læse- og  skrivetilegnelse, og dermed generelt en betydning for læring i skolen og for uddannelses- og livsmuligheder senere i livet
  • Etablere en ensartet og tydelig praksis i forhold til at vurdere og følge sprogudviklingen for det enkelte barn og børnegrupper over tid ved, at dagtilbud og skole anvender sprogvurderingsværktøjer fra Rambøll Sprog

Sprogstrategien er opdelt i 2 publikationer:

  1. En strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge 0-16 år (Nyt vindue)
  2. En handlevejledning og rammebeskrivelse for de fagprofessionelle (nyt vindue)

Sprogstrategien tager afsæt i den nyeste forskning om børns sprog- og skriftsprogstilegnelse, kommunens sammenhængende børnepolitik, kommunal strategi for læsning,
den styrkede pædagogiske læreplan for dagtilbudsområdet, Fælles Mål for folkeskolen og dagtilbudsloven.

Kontakt

Konsulent
Tlf.: 99455608
Opdateret 1. marts 2022
Ansvarlig redaktør: Pia Dybro Jensen