Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Natur- og Miljøprisen samt Årets Træ

Brønderslev Kommunes Natur – og Miljøpris kan uddeles til en eller flere, som har gjort noget særligt til gavn for naturen og / eller miljøet i Brønderslev Kommune det foregående år. Alle kan indsende forslag om prismodtagere. Forslagene bedømmes af et præmieringsudvalg med borgmesteren i spidsen

Læs om Natur- og Miljøprisen samt Årets Træ

Kom med en kandidat til Natur- og Miljøprisen og et forslag til Årets træ i 2022 

Efter sommerferien 2022 skal Brønderslev Kommunes Natur- og Miljøpris samt pris for Årets Træ uddeles. Du kan være med til at bestemme, hvem der skal have disse priser.

Natur- og Miljøpris
Vi leder efter personer, foreninger, virksomheder eller institutioner, der frivilligt gør en særlig indsats for naturen eller miljøet. Det kan f.eks. være en indsats, som skaber ny natur eller fremmer et alsidigt dyre- og planteliv. Det kan f.eks. også være produktionsmetoder, produktudvikling eller andet, der sparer energi, mindsker forurening eller på anden måde gavner miljøet. Alle kan komme med forslag, og alle forslag vil blive omhyggeligt vurderet af sagkyndige. Den endelige beslutning træffes af Det Grønne Råd.

Det bliver borgmester Mikael Klitgaard, der uddeler prisen – eller måske priserne, for hvis der er flere gode forslag, kan der uddeles flere priser!

I nedenstående artikler kan du læse mere om Natur- og Miljøprisen og om de tidligere prismodtagere.

Årets Træ
Prisen for årets træ går til et træ, der opfylder følgende kriterier:

 • skal være et markant indslag i byrummet/landskabet
 • skal være mindst 10 meter højt
 • skal have en diameter i brysthøjde på mindst 40 cm
 • må efter de gældende principper for sikkerhedsvurdering af træer ikke frembyde umiddelbar eller snart forventelig fare for omgivelserne eller forbipasserende
 • skal være påskønnet af ejeren/ejerne og evt. berørte naboer

Præmiering besluttes af Brønderslev Kommunes Grønne Råd (nyt vindue). Præmien uddeles af borgmesteren.

Mail dit forslag til kandidater til Natur- og Miljøprisen til Annemie.Pedersen@99454545.dk og dit forslag til Årets Træ til Annemie.Pedersen@99454545.dk.

I dit forslag skal du begrunde, hvorfor den foreslåede kandidat skal have Natur- og Miljøprisen og begrunde dit forslag til Årets Træ.

Vi skal have dit forslag så hurtigt som muligt, og senest den 29. juni 2022.

 

Prisuddelinger 2019 

Der var nomineret 4 kandidater til Natur- og Miljøprisen 2019 og 2 træer til Årets Træ 2019.
Det Grønne Råd havde truffet sin beslutning på baggrund af bl.a. indstillinger fra Brønderslev Kommune, Brønderslev Erhverv og Jerslev Fotoklub.
Der blev uddelt 2 priser, både en Miljøpris og en pris for Årets Træ.

MILJØPRISEN
Miljøprisen blev tildelt Gamle Mursten Nord.

Naturpris 2019

Modtager af præmien for Årets Træ 2019 er Helene Overby, Skovfoged, Naturstyrelsen. Niels O. Larsen, Administrationschef AVV fik miljøprisen overrakt. 

Udover messingplade fik modtagerne af hhv. Miljøprisen 2019 og Årets Træ 2019 hhv. en skål og et fad udført af den lokale keramiker Rikke Barlebo.

Begrundelsen er, at Gamle Mursten Nord i Brønderslev driver et anlæg til rensning af gamle mursten, således at disse kan indgå i direkte genbrug i nye bygninger og ved bygningsrenoveringer. Gamle Mursten Nord modtager primært murstenene fra AVVs genbrugspladser samt nedrivningsprojekter rundt om i landsdelen. Murstenene bliver samlet og efterfølgende renset og palleteret. Genanvendelsen af mursten er miljømæssigt en meget god ide.

Fremstilling af nye mursten har et stort træk på jomfruelige materialer og kræver meget energi. Ved at rense murstenene spares der rundt regnet ½ kg CO2 pr. genbrugt mursten og der bruges ca. 16.000 mursten til at bygge et enfamiliehus, hvilket vil sige at man sparer 8 ton CO2 ved at bygge med gamle mursten i stedet for nye. Det færdige produkt er CE-mærket og har derfor fuldt ud samme holdbarhed og kvalitet som nye mursten, så det kan bruges direkte i nybyggeri.

Dette er cirkulær økonomi, når det er bedst. Direkte genbrug af mursten er ligeledes i god tråd med regeringens ønske om en mere cirkulær økonomi. Herudover skal anlægget miljøcertificeres efter ISO 14001-standarden samt EMAS-registreres, hvilket kun ca. 20 virksomheder i Danmark er. Slutteligt har anlægget den sidegevinst, at det også har en socialøkonomisk vinkel. Anlægget beskæftiger borgere, der savner tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette være sig psykisk sårbare, indvandrere, mennesker med arbejdsskader eller andre, der ikke kan bestride et ”normalt” arbejde. Tanken er at opkvalificere disse borgere og hjælpe dem videre i til et meningsfuldt arbejdsliv.

De øvrige nominerede til at modtage priserne var:
• AVV og Reno Nord
• Nordjyllands Idrætshøjskole
• Green Instruments A/S

ÅRETS TRÆ
Der var 2 nominerede træer:
Prisen Årets Træ 2019 går til troldetræet i Lunken.

Troldetræet i Lunken

Den gamle rølles rødder har rødder der er mere end 150 år gammel. En rølle er et bøgetræ, der har været skåret ned flere gange. Jorden omkring træets rødder er efterhånden fjernet, men rødderne fortsatte længere og længere ned. Træet står nu på stylter og det er muligt for børn, at kravle under træet. I dag er træet en uimodståelig indbydelse til alle raske børn, om en klatretur og derefter en tur under træet. Det er en oplevelse, som kun findes få steder i landet. Ikke kun børn er imponeret af denne særprægede rølle. Alle, der kommer forbi og får øje på træet standser op og spørger undrende: ”Hvordan kan det lade sig gøre” eller siger: ”Det er fantastisk”.

Det øvrigt nominerede til Årets Træ 2019 var seljerønnen på Dannerhøj Festplads.

 

Der præmieres indsatser indenfor

Kriterier for Natur- og Miljøprisen:

 • Frivillige indsatser
 • Forebyggende miljøtiltag
 • Forureningsbekæmpelse
 • Miljøforbedring
 • Renere teknologi
 • Arbejde for holdningsændring til miljø- og ressourceforbrug
 • Begrænsning af ressourceforbruget
 • Arbejde for bevarelse af et alsidigt dyre- og planteliv
 • Forbedring af menneskets rekreative levevilkår
 • Byøkologiske tiltag
 • Information om miljø og natur

Kriterier for Årets Træ:

 • skal være et markant indslag i byrummet/landskabet
 • skal være mindst 10 meter højt
 • skal have en diameter i brysthøjde på mindst 40 cm
 • må efter de gældende principper for sikkerhedsvurdering af træer ikke frembyde umiddelbar eller snart forventelig fare for omgivelserne eller forbipasserende
 • skal være påskønnet af ejeren/ejerne og evt. berørte naboer

Natur- og Miljøpris 2019 samt prisen for titlen "Årets træ"

Tirsdag den 17. september 2019 skal Brønderslev Kommunes Natur- og Miljøpris samt prisen for titlen ”Årets Træ” uddeles.
Natur- og Miljøprisen kan tildeles personer, foreninger, virksomheder eller institutioner, der frivilligt gør en særlig indsats for naturen eller miljøet. Det kan f.eks. være en indsats, som skaber ny natur eller fremmer et alsidigt dyre- og planteliv. Det kan f.eks. også være produktionsmetoder, produktudvikling eller andet, der sparer energi, mindsker forurening eller på anden måde gavner miljøet.

For at komme i betragtning til prisen for titlen ”Årets Træ” skal træet være mindst 10 meter højt, med en diameter i brysthøjde på mindst 40 cm og desuden være markant i landskabet.

Der har været indkaldt forslag fra offentligheden, og alle forslag er blevet omhyggeligt vurderet af sagkyndige og af Brønderslev Kommunes Grønne Råd. Den endelige afgørelse er blevet truffet af det Grønne Råd.

Det bliver borgmester Mikael Klitgaard, der uddeler prisen – eller måske priserne, for hvis der er flere gode forslag, kan der uddeles flere priser.

Der er nomineret 4 kandidater til at modtage Natur- og Miljø prisen/priserne:
AVV og RenoNord
Gamle Mursten
Nordjyllands Idrætshøjskole
Green Instruments

Der er nomineret 2 træer til titlen ”Årets Træ”:
Seljerønnen, Dannerhøj.
Troldetræet, Lunken.

Prisuddelingen finders sted tirsdag den 17. september 2019 kl. 16.00 i kantinen på Rådhuset i Dronninglund. Alle er velkommen.

Tilmelding skal ske til: Henriette.Kolby@99454545.dk senest den 9. september 2019.

På Brønderslev Kommunes hjemmeside kan du læse mere om de tidligere prismodtagere.

Tidligere modtagere 

 • 2017: I 2017 blev Miljøprisen tildelt Brønderslev Bæredygtighedsfestival (Borger 9700). Formålet med bæredygtighedsfestivalen er at skabe opmærksomhed om de mange initiativer, der findes indenfor bæredygtighed, samt at inspirere til en bæredygtig adfærd og levevis. Overskriften i 2016 ”Bæredygtig levevis” skulle sætte fokus på de mange bæredygtige tiltag, der foregår rundt omkring i Brønderslev Kommune indenfor miljø, energi og social ansvarlighed.
   
  Naturprisen gik til Hans Henrik Thomsen, Røgelhedevej 55, Hallund. Hans Henrik Thomsen har udviklet en mobil grisestald, der består af en vogn med hvile- og foderområde og en fold, der bliver slæbt efter vognen, så grisene kan gå ude og rode i jorden. Målet er at tilvejebringe nye produktionsmåder og koncepter med stort fokus på ord som velfærd, bæredygtighed og ansvarlighed.
   
 • 2016: I 2016 blev der tildelt en Naturpris og en Miljøpris. Nibstrup Naturplejelaug, Koklapperne modtog Naturprisen. Foreningens formål er naturpleje ved afgræsning med kvæg på udyrkede arealer – så vidt muligt på et økologisk forsvarligt grundlag, samt at producere kalve/oksekød til fordeling mellem foreningens medlemmer, hvor alle kan blive medlem. Miljøprisen blev tildelt Gemidan fra Hjallerup. Gemidan er en entreprenør- og ingeniørvirksomhed, der har specialiseret sig inden for miljøteknik, genanvendelse og rådgivning. Gemidan fik prisen, fordi virksomheden arbejder målrettet med processer til løse de stigende affaldsproblemer.
   
 • 2015: I 2015 blev der en Natur- og Miljøpris og en Miljøpris. Naturprisen blev tildelt samarbejdet om vandløbsforbedring i Stade-Mellerup Bæk. Prisen blev overrakt til lodsejer Jens Peter Jensen, Bakholmvej 80, 9700 Brønderslev og til Brønderslev Lystfiskeriforening v/ formand Jens Selmer Andersen. Miljøprisen blev tildelt Dansk Træemballage A/S afdeling DTE Stampen i Flauenskjold, idet virksomheden håndterer resurserne efter en dokumenteret meget miljøvenlig strategi.
   
 • 2014: I 2014 blev der uddelt en Miljøpris og en Naturpris. Dronninglund Fjernvarme modtog Brønderslev Kommunes Miljøpris for solfangeranlægget på Nordre Ringgade i Dronninglund. Gitta og Bjørn Kjelgaard, Amborgvej 56, 9700 Brønderslev modtog Brønderslev Kommunes Naturpris for Projekt Løgfrø.
   
 • 2012: Basistryk modtog Natur- og Miljøprisen for deres indsats for at holde deres grafiske produktion kemifri, deres valg om kun at bruge vegetabilske farver og afvaskningsmidler og brug af miljøvenligt fremstillet papir.
   
 • 2009: Naturvejleder Anne Henrichsen modtog en anerkendelse for hendes store indsats med projekt ”Skoven er Din”, der skal give især børn og unge en naturoplevelse og forståelse for naturen.

Priser 2019

Miljøprisen gik til Gamle Mursten Nord.
"Årets træ" gik til troldetræet i Lunken.  

Opdateret 3. maj 2022
Ansvarlig redaktør: Jakob Hassingboe