Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Brønderslev Kommunes Natur – og Miljøpris kan uddeles til en eller flere, som har gjort noget særligt til gavn for naturen og / eller miljøet i Brønderslev Kommune det foregående år. Alle kan indsende forslag om prismodtagere. Forslagene bedømmes af et præmieringsudvalg med borgmesteren i spidsen

Læs om Natur- og Miljøprisen samt Årets Træ

Prisuddelinger 2018 

Der var nomineret 6 kandidater til Natur- og Miljøprisen 2018 og 3 træer til Årets Træ 2018.

Det Grønne Råd havde truffet sin beslutning på baggrund af bl.a. indstillinger fra Danmarks Naturfredningsforening, Brønderslev Kommune og Brønderslev Erhverv.

Der blev uddelt 3 priser, både en Naturpris, en Miljøpris og en pris for Årets Træ.

MILJØPRISEN

Miljøprisen blev tildelt: Brønderslev Forsynings energianlæg.

Begrundelsen er, at varmeforbrugerne i Brønderslev går fra opvarmning med naturgas til en grønnere opvarmning med flis og solvarme. Det vil ifølge Brønderslev Forsyning medvirke til en årlig CO2 besparelse på 25.000 ton.

Det nye anlæg omdanner energi fra sol og bæredygtig træflis til elektricitet og fjernvarme ved hjælp af solvarmefangere, 2 biomassekedler, varmepumper og en ORC-turbine. Biomasse er en god og fleksibel energikilde, der må forventes at spille en vigtig rolle i dansk energipolitik i mange år endnu. Biomassen udgør den største andel af vedvarende energi i Danmark. Brugen af biomasse er ikke afhængig af vejrforholdene og vil i fremtiden bidrage til en stabil energiforsyning i kombination med vind og sol. Anlægget er den største anlægsinvestering i Brønderslev Kommune.

Brønderslev Forsyning vandt også Dansk Fjernvarmes innovationspris tidligere på året.

NATURPRISEN

Naturprisen blev tildelt Ole Riemer.

Ole Riemer er blevet indstillet for sit store arbejde som kommunegartner og skovforvalter. Som kommunegartner videreførte han planen om at gøre kommunen til en grøn kommune også udenfor naturområderne. Han har bidraget med mange smukke alleer rundt omkring i kommunen og for en kreativ hånd i forbindelse med kommunens grønne anlæg.

Desuden er han gået meget op i at forene praktiske anlæg som for eksempel legepladser med noget grønt og med materialer af træ. ”Alt skovarbejde er udført med tanke på at genskabe oprindelig dansk skov og plantevækst, ikke på én gang, for der skal være fornuftig økonomi også i kommunal skovdrift, men på sigt.” Udtaler borgmester Mikael Klitgaard.

De øvrige nominerede til at modtage priserne var:

 • ALTUGlas International Denmark A/S
 • CUBIC – Modulsystem A/S
 • Nordjyllands Idrætshøjskole
 • Green Instruments A/S

ÅRETS TRÆ

Der var 3 nominerede træer:

Prisen Årets Træ 2018 går til to træer – dog på samme adresse. De to træer, en blodbøg og et lindetræ er begge at finde på Hjørringvej 179, Brønderslev

Træerne er ca. 100 år gamle, og blodbøgen er plantet sammen med så mange andre blodbøge i forbindelse med 1. verdenskrig, hvor træet symboliserede danskheden. Sammen med lindetræet er blodbøgen blevet bevaret efter nedrivningen af ejendommen og skal indgå i den kommende beplantning omkring Nordbyen i Brønderslev.

Det øvrigt nominerede til Årets Træ 2018 var Bette Pers kærestetræ – Nørre Alle 6A, Brønderslev

 

Der præmieres indsatser indenfor

Kriterier for Natur- og Miljøprisen:

 • Frivillige indsatser
 • Forebyggende miljøtiltag
 • Forureningsbekæmpelse
 • Miljøforbedring
 • Renere teknologi
 • Arbejde for holdningsændring til miljø- og ressourceforbrug
 • Begrænsning af ressourceforbruget
 • Arbejde for bevarelse af et alsidigt dyre- og planteliv
 • Forbedring af menneskets rekreative levevilkår
 • Byøkologiske tiltag
 • Information om miljø og natur

Kriterier for Årets Træ:

 • skal være et markant indslag i byrummet/landskabet
 • skal være mindst 10 meter højt
 • skal have en diameter i brysthøjde på mindst 40 cm
 • må efter de gældende principper for sikkerhedsvurdering af træer ikke frembyde umiddelbar eller snart forventelig fare for omgivelserne eller forbipasserende
 • skal være påskønnet af ejeren/ejerne og evt. berørte naboer

Natur- og Miljøpris 2019 samt prisen for titlen "Årets træ"

Tirsdag den 17. september 2019 skal Brønderslev Kommunes Natur- og Miljøpris samt prisen for titlen ”Årets Træ” uddeles.
Natur- og Miljøprisen kan tildeles personer, foreninger, virksomheder eller institutioner, der frivilligt gør en særlig indsats for naturen eller miljøet. Det kan f.eks. være en indsats, som skaber ny natur eller fremmer et alsidigt dyre- og planteliv. Det kan f.eks. også være produktionsmetoder, produktudvikling eller andet, der sparer energi, mindsker forurening eller på anden måde gavner miljøet.

For at komme i betragtning til prisen for titlen ”Årets Træ” skal træet være mindst 10 meter højt, med en diameter i brysthøjde på mindst 40 cm og desuden være markant i landskabet.

Der har været indkaldt forslag fra offentligheden, og alle forslag er blevet omhyggeligt vurderet af sagkyndige og af Brønderslev Kommunes Grønne Råd. Den endelige afgørelse er blevet truffet af det Grønne Råd.

Det bliver borgmester Mikael Klitgaard, der uddeler prisen – eller måske priserne, for hvis der er flere gode forslag, kan der uddeles flere priser.

Der er nomineret 4 kandidater til at modtage Natur- og Miljø prisen/priserne:
AVV og RenoNord
Gamle Mursten
Nordjyllands Idrætshøjskole
Green Instruments

Der er nomineret 2 træer til titlen ”Årets Træ”:
Seljerønnen, Dannerhøj.
Troldetræet, Lunken.

Prisuddelingen finders sted tirsdag den 17. september 2019 kl. 16.00 i kantinen på Rådhuset i Dronninglund. Alle er velkommen.

Tilmelding skal ske til: Henriette.Kolby@99454545.dk senest den 9. september 2019.

På Brønderslev Kommunes hjemmeside kan du læse mere om de tidligere prismodtagere.

Tidligere modtagere 

 • 2017: I 2017 blev Miljøprisen tildelt Brønderslev Bæredygtighedsfestival (Borger 9700). Formålet med bæredygtighedsfestivalen er at skabe opmærksomhed om de mange initiativer, der findes indenfor bæredygtighed, samt at inspirere til en bæredygtig adfærd og levevis. Overskriften i 2016 ”Bæredygtig levevis” skulle sætte fokus på de mange bæredygtige tiltag, der foregår rundt omkring i Brønderslev Kommune indenfor miljø, energi og social ansvarlighed.
   
  Naturprisen gik til Hans Henrik Thomsen, Røgelhedevej 55, Hallund. Hans Henrik Thomsen har udviklet en mobil grisestald, der består af en vogn med hvile- og foderområde og en fold, der bliver slæbt efter vognen, så grisene kan gå ude og rode i jorden. Målet er at tilvejebringe nye produktionsmåder og koncepter med stort fokus på ord som velfærd, bæredygtighed og ansvarlighed.
   
 • 2016: I 2016 blev der tildelt en Naturpris og en Miljøpris. Nibstrup Naturplejelaug, Koklapperne modtog Naturprisen. Foreningens formål er naturpleje ved afgræsning med kvæg på udyrkede arealer – så vidt muligt på et økologisk forsvarligt grundlag, samt at producere kalve/oksekød til fordeling mellem foreningens medlemmer, hvor alle kan blive medlem. Miljøprisen blev tildelt Gemidan fra Hjallerup. Gemidan er en entreprenør- og ingeniørvirksomhed, der har specialiseret sig inden for miljøteknik, genanvendelse og rådgivning. Gemidan fik prisen, fordi virksomheden arbejder målrettet med processer til løse de stigende affaldsproblemer.
   
 • 2015: I 2015 blev der en Natur- og Miljøpris og en Miljøpris. Naturprisen blev tildelt samarbejdet om vandløbsforbedring i Stade-Mellerup Bæk. Prisen blev overrakt til lodsejer Jens Peter Jensen, Bakholmvej 80, 9700 Brønderslev og til Brønderslev Lystfiskeriforening v/ formand Jens Selmer Andersen. Miljøprisen blev tildelt Dansk Træemballage A/S afdeling DTE Stampen i Flauenskjold, idet virksomheden håndterer resurserne efter en dokumenteret meget miljøvenlig strategi.
   
 • 2014: I 2014 blev der uddelt en Miljøpris og en Naturpris. Dronninglund Fjernvarme modtog Brønderslev Kommunes Miljøpris for solfangeranlægget på Nordre Ringgade i Dronninglund. Gitta og Bjørn Kjelgaard, Amborgvej 56, 9700 Brønderslev modtog Brønderslev Kommunes Naturpris for Projekt Løgfrø.
   
 • 2012: Basistryk modtog Natur- og Miljøprisen for deres indsats for at holde deres grafiske produktion kemifri, deres valg om kun at bruge vegetabilske farver og afvaskningsmidler og brug af miljøvenligt fremstillet papir.
   
 • 2009: Naturvejleder Anne Henrichsen modtog en anerkendelse for hendes store indsats med projekt ”Skoven er Din”, der skal give især børn og unge en naturoplevelse og forståelse for naturen.

Kontakt

Sagsbehandler - Virksomheder
Tlf.: 99455505

Prisuddeling 2019

Prisuddelingen finder sted tirsdag den 17. september 2019 kl. 16.00 i kantinen på Dronninglund Rådhus.

Opdateret 7. august 2019
Ansvarlig redaktør: Katrine Bak Styrishave