Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Der skal vælges nyt Ældreråd i Brønderslev Kommune for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021

Læs om valg til Ældrerådet

Ældrerådets formål

Der skal vælges nyt Ældreråd i Brønderslev Kommune for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Ældrerådets formål er, at

 • medvirke til at udbygge kontakten mellem kommunens ældre borgere og Byrådet
 • rådgive Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål.

Ældrerådet består af 9 medlemmer. Valget afholdes som brevvalg, og der kan ikke anvendes listeopstillinger eller indgås valgforbund i forbindelse med valget.

Kandidater

Personer, Her kan du læse om de opstillede kandidater til Ældrerådet:

Frank Busk

Email: info@ny-thorup-fiskepark.dk
Telefon: 2366 0239

Hvem er jeg?
Jeg er 68 år og er besøgsven gennem Ældresagen på 20. år.
Jeg er aktiv i Gigtforeningen som instruktør i det varme vand og på det alternative hold.
Sidder i Ældrerådet.

Hvad betyder noget for mig?
At man behandler ældre medmennesker – syge eller friske – med lige stor respekt og værdighed.

Mine mærkesager:
Gøre Ældrerådet mere synligt i dagligdagen samt fokusere på større retfærdighed i hjemmehjælpen og hjemmeplejen.

Gert Henriksen

Email: gerthenriksen@yahoo.dk
Telefon: 9880 2686 / 6137 7865

Hvem er jeg?
Jeg har nu været pensionist i 4 år efter at have været på arbejdsmarkedet i 50 år. Jeg har haft med både fagligt og politisk arbejde at gøre.
Jeg er medlem af centerrådet på Elmehøj i Øster Brønderslev.

Hvad betyder noget for mig?
Det, der betyder mest for mig, er familien.
Derudover betyder det meget for mig, at der ikke begås uretfærdigheder mod de svageste i vores samfund.

Mine mærkesager:
Jeg vil i Ældrerådet tilse, at forholdene ikke bliver forringede, og at den rigtige rådgivning og pleje bliver givet på rette tid og sted.

Kjeld Lythje Jensen

Email: kjeldlythje@gmail.com
Telefon: 2290 2896

Hvem er jeg?
Jeg er forhenværende sælger og har været formand for Aalborg Handelsrejsendeforening siden 1987. Jeg er også i bestyrelsen for Business Danmark, Nordjysk Seniorklub, så jeg har rimelig stor indsigt i bestyrelsesarbejde.

Hvad betyder noget for mig?
Det betyder meget for mig, at de ældre har rimelige forhold. Jeg vil arbejde aktivt for, at hjemmeplejen får den tid, de har behov for, så de ældre får den bedst mulige pleje. Det skal ikke bare være kassetænkning fra kommunens side.

Mine mærkesager:
Velfærd for de ældre og rimelig hjælp til alle de ældre, og at de får de samme timer som resten af landet. Brønderslev Kommune er langt bagefter.                       

Knud Jørgensen

Email: knudj@hotmail.dk
Telefon: 2943 5920

Hvem er jeg?
70 år og tidligere gymnasielærer og byrådsmedlem.

Nuværende formand for:

 • Røde Kors Brønderslev
 • Integrationsråd
 • Frivilligråd
 • Næstformand AOF-aftenskole

Hvad betyder noget for mig?
At man som borger behandles med respekt, således at ens værdighed bevares, uanset hvordan ens formåen er.
Ansvaret for at det kan opfyldes er selvfølgelig ens eget, men også det offentlige og ens netværk

Mine mærkesager:

 • At man som ældre kan se frem til en alderdom uden frygt for dårligt plejeniveau
 • At der er tilbud og information om kulturelle aktiviteter og deltagelse i sport med vægt på aktiv deltagelse
 • At man som ældre også selv har et ansvar for at leve så optimalt som muligt

Kurt Kristensen

Email: kbak@24612881.dk
Telefon: 2933 8215

Hvem er jeg?
Jeg er 66 år og arbejder stadig som elektriker ved elforsyningen. Er gift med Jette Ramskov og vi har 4 piger med hver deres mænd, og til sammen har vi 6 drenge som børnebørn.

Hvad betyder noget for mig?
At ældre borgere i Brønderslev Kommune fortsat har mulighed for et godt og aktivt liv i deres tredje alder, og når helbredet svigter, at der findes et ordentligt plejetilbud, hvor egen personlighed er i højsædet.

Mine mærkesager:

 • At der findes gode aktivitetsmuligheder i hele kommunen
 • At der findes gode plejetilbud, hvor menneskeligheder er i højsædet
 • At kommunen får mulighed for at tilbyde ekstra servicetilbud lig de private firmaer

Gurli Margrethe Larsen

Email: larsen9320@gmail.com
Telefon: 2225 2036 / 9828 4015

Hvem er jeg?
Jeg er 64 år og har arbejdet som social- og sundhedshjælper i 19 år. Jeg er gift, har 6 børn og er lige gået på efterløn.

Hvad betyder noget for mig?
At de ældre i kommunen får en god alderdom, hvor vi giver os tid til at give pleje og omsorg til vores ældre.

Mine mærkesager:
At de ældre får god mad, og at der kan blive tid til en lille snak ind i mellem.

Jan Lindegaard Munkholt

Email: jamunk@stofanet.dk
Telefon: 2680 2431

Hvem er jeg?
Jeg er 61 år, invalidepensionist og gift på 29. år. Jeg har to dejlige døtre og et barnebarn. Jeg er aktiv i Hjallerup Marked, faglige seniorer og HIF’s venner.

Hvad betyder noget for mig?

 • At vi alle behandles ens
 • En god og tryg alderdom
 • Leve livet, mens vi kan

Mine mærkesager:

 • Ensomme ældre
 • God mad
 • Mere tid til svage ældre
 • Så meget ud på oplevelsesture som muligt

Erik Nielsen

Email: veranielsen164@gmail.com
Telefon: 2446 7020

Hvem er jeg?
Jeg er 75 år og har været gift med Vera i 49 år. Vi købte gården Højen ved Serritslev i 1970 og boede der til år 2000. Da fik vores søn halvpart i landbruget, og vi købte Østergård, som vi flyttede ned på. Der boede vi til efteråret 2016, hvor vi købte hus på Markedsvej 90 i Brønderslev. Jeg er her i efteråret delvis stoppet med at passe markerne for vores søn. Så jeg har masser af tid og energi til at passe en post i Ældrerådet. Vera har siddet i Ældrerådet de sidste 4 år, hvor jeg har fulgt med fra sidelinjen og derved fået lyst til at gøre et arbejde i Ældrerådet.

Hvad betyder noget for mig?
Vi er en stor gruppe ældre her i kommunen, der har det rigtig godt, vi kræver ikke den store opmærksomhed. Men der er også en stor gruppe, både i eget hjem og på plejehjemmene, der har brug for hjælp og omsorg. De skal føle sig trygge og vide, at der er nogen, der taler deres sag, så de får den pleje og hjælp, de har behov for.

Mine mærkesager:
At alle vores plejehjem skal fungere optimalt med dygtige og veluddannede ledere. Jeg vil arbejde for et værdigt og respektfuld ældreliv, hvor man i videst muligt omfang kan bevare sin personlighed og sine behov.

Inger Møller Nielsen

Email: ingermoellernielsen@gmail.com
Telefon: 2146 1770

Hvem er jeg?
Jeg bor i Brønderslev by, er lige fyldt 70 år og klar til en ny epoke i mit liv.
Jeg har været direktør i DGI Nordjylland gennem de sidste 35 år og er netop pensioneret.
Jeg har været en del af det danske forenings-liv i hele min levetid, og har altid været optaget af at etablere fællesskaber, der betyder noget for den enkelte. Jeg vil fortsat gerne bruge min ledelseserfaring til noget, som andre forhåbentlig kan få glæde af.

Hvad betyder noget for mig?

 • At ordentlighed er en selvfølge i alle beslutninger
 • At alle har lige rettigheder og muligheder
 • At have retten til at beslutte, hvad der er godt for mig
 • At lighed ikke er at behandle alle ens

Mine mærkesager:
Kommune/stat skal give den fornødne plads til forskellighed i alle livets faser.
Sørge for at økonomi, formåen og fornuft altid følges ad, samtidig med en vis parathed til kursændringer i givne situationer.
Ældrerådet som høringsorgan bør have en stemme i de kommunale beslutninger og være sparringspartner til beslutningstagerne.

Gerda Pedersen

Email: gerdapedersen24@gmail.com
Telefon: 2216 8135 / 9883 8002

Hvem er jeg?
Jeg er født i Sønderjylland i 1942.
Uddannet som laborant og har boet på Ø. Stenbjerggård i Stenum i 39 år og drevet landbrug.
Har været medlem af Brønderslev Byråd i 16 år.
Bor nu på en ejendom i Tolstrup og har tid, lyst og kræfter til at deltage i arbejdet i Ældrerådet.

Hvad betyder noget for mig?

 • At jeg kan være med til at fremme og styrke forståelsen mellem mennesker
 • At arbejde for et velfungerende lokalsamfund med respekt for andre

Mine mærkesager:
At deltage i samfundsdebatten og med de erfaringer, jeg har fået gennem livet, være med til at påvirke beslutningerne.

Jonna Raasted

Email: jonna_hermann@raasted.com
Telefon: 9884 2171 / 3053 7864

Hvem er jeg?
Sygeplejerske i hjemmeplejen, i et fængsel, på flygtningecenter og psykiatrisk sygehus. Visitator i hjemmeplejen og har undervist på Social- og Sundhedsskolen. Fra 1990 under-vist i porcelæns- og glasmaling. Ivrig bridgespiller. Formand for centerrådet på Hellevadlund og medlem af det nuværende Ældreråd i 3,5 år. Har i Ældrerådet været med til udformning af Værdighedsmilliarden.

Hvad betyder noget for mig?
Min vision er at være med til at skabe rammen for et godt og aktivt ældreliv, med udgangspunkt i den enkelte borgers behov.
Med respekt og værdighed understøtte, at borgerne kan leve det liv, som de ønsker, samt understøtte mulighederne for et sundt og aktivt liv og yde omsorg og pleje, når den enkelte får brug for det.
Bevarelse af nuværende plejecentre og gode boligforhold for demente, samt brug af frivillige, som har været en succes på Hellevadlund.
Gode arbejdsbetingelser for plejepersonalet.
Gøre kommunen klar til udfordringerne i 2021, hvor det nye super sygehus i Aalborg starter.

Mine mærkesager:
Mine nøgleord er: Gode boligforhold. Tryghed. Omsorg. Sundhed. Fleksibilitet. Livsglæde. Livsmod.

Karlo Simonsen

Email: elka@turbopost.dk
Telefon: 3026 2656

Hvem er jeg?
Jeg er ud af en børneflok på 9 – 6 piger og 3 drenge. Det var småt men godt, og vi lærte at tage hensyn til andre end os selv.
Skolegangen var 7 år, og så i lære som bager, senere tillært svejser. Arbejdet i de sidste 17 år af mit arbejdsliv var på Frederikshavn Værft, af dem de sidste 15 år som sikkerhedsrepræsentant. Der var godt samarbejde og et socialt fællesskab mellem de forskellige arbejdsgrupper.
Gift og har 3 børn og 6 børnebørn.

Hvad betyder noget for mig?

 • At være en god repræsentant for de ældre, der ikke længere kan klare sig selv i eget hjem
 • God pleje i hjem og på plejecentre
 • Bevarelse af de kommunale plejehjem

Mine mærkesager:
Jeg har i de sidste mange år forsøgt at få den lave perron på DSB banegården i Brønderslev hævet, så alle kan komme på og af toget. Det er ikke alle, der er så mobile f.eks. ældre borgere, handicappede og de unge mødre med barnevogne.           

Jytte Sloth

Email: Jyttesloth49@gmail.com
Telefon: 2132 7515

Hvem er jeg?
Jeg er pensionist, bor i Manna, er gift med Jørgen og bor i eget hus.
Jeg sidder i Menighedsrådet i de 4 kirker.
Jeg er meget udadvendt og er frivillig på Rehabiliteringscentret på Brønderslev Sygehus.

Hvad betyder noget for mig?
At ældre har det godt.
Som frivillig glæder det mig at se andre glæde sig over, at nogen kommer forbi til en snak og eventuelt en gåtur ude i byen.

Mine mærkesager:
Det berører mig meget at se ældre sidde alene. Det er et stort problem, som jeg gerne vil arbejde med, blandt andet ved at opspore de ensomme borgere.
At vi skal beholde de små plejehjem.

     

Karen Margrethe Strandfelt

Email: strandfelt@hotmail.com
Telefon: 4042 5972

Hvem er jeg?
Jeg hedder Karen Margrethe Strandfelt. Jeg er 65 år – folkeskolelærer med 40 års erfaring fra Thise Skole – snart pensionist.
Har fået Dronningens 40 års fortjenstmedalje.
Jeg bor mellem Manna og Thise.
Jeg har været gift med Svend Aage i 43 år. Vi har to døtre – Trine er pædagog og arbejder med fysisk handicappede voksne, og Stine er læge med speciale i almen praksis.
Er bedstemor til Victor - elsker det.
Er byrådskandidat (S) til kommende byrådsvalg.

Hvad betyder noget for mig?
Ved Anker Jørgensens bisættelse blev der sagt: ”Du kiggede dig altid over skulderen for at se, om alle var med. Du lod aldrig nogen i stikken, og du viste selv, at hjertet kan se noget, øjnene ikke kan” – de ord kan jeg rigtig godt lide – de fortæller alt.

Mine mærkesager:
Jeg vil gerne at alle mennesker trives og bliver respekteret, og da alle veje fører til Rom, så er der mange måder at opfylde målet på, da alle mennesker er forskellige og ikke nødvendigvis skal behandles ens.
Man kan nemlig kun behandle mennesker ens ved at behandle dem forskelligt, da man skal møde mennesker, hvor de er lige nu.

Anette Thomsen

Email: anette.kalle@gmail.com
Telefon: 2088 1957

Hvem er jeg?
Jeg er 67 år og har være med i Ældrerådet i en periode. Jeg har arbejdet i ældreplejen i 28 år, i hjemmeplejen, på plejehjem, i aktiviteter og ca. 14 år på demensafsnit.

Hvad betyder noget for mig?
Jeg vil arbejde for, at Brønderslev Kommune er et trygt sted at blive ældre/gammel i, at der er gode centernære boliger, aktivitetstilbud, aflastning/genoptræningstilbud og fagligt dygtigt personale.

Mine mærkesager:
Mine mærkesager er demens og demensramte pårørende.
At ældre oplyses om de forskellige tilbud og ældres rettigheder.

     

               

 

Stemmeberettigede

De stemmeberettigede til valget er alle personer med bopæl i Brønderslev Kommune, der senest den 9. november 2017 er fyldt 60 år.

Brevafstemning

Ældrerådsvalget afholdes som brevafstemning, og der sendes stemmemateriale ud til de stemmeberettigede vælgere i løbet af uge 40 og 41 2017.

Sidste frist for aflevering eller indsendelse af stemmeseddel er onsdag den 1. november 2017. Valget opgøres den 9. november 2017 fra kl. 9.00 i Grønningen. Opgørelsen er offentlig.

Orientering om ældrerådsvalg

Henvendelse vedrørende ældrerådsvalget samt ønske om afholdelse af orienteringsmøder kan
rettes til Ældrerådets formand Inger Bøgh Pedersen, tlf. 2990 4263 eller næstformand Aase Meinert Nielsen, tlf.nr. 2166 2669.

Valgbestyrelsen

Kontakt

Direktør
Tlf.: 99454570
Opdateret 8. juni 2021
Ansvarlig redaktør: Lone Jin Nielsen