Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet i Brønderslev Kommune består af 9 medlemmer og er valgt for perioden 2022 til 2025

Læs om Ældrerådet

Medlemmer af Ældrerådet

 

Inger Møller Nielsen

Inger Møller Nielsen

Mail: ingermoellernielsen@gmail.com
Tlf.: 2146 1770

Sverigesvej 11
9700 Brønderslev

Jonna Raasted

Jonna Raasted

Mail: jonna@raasted.com
Tlf.: 9884 2171 / 3053 7864

Ledvogtervej 4, Ørsø
9330 Dronninglund

John Erik Jensen

John Erik Jensen

Mail: Margrethevej9@stofanet.dk
Tlf.: 4079 7911

Margrethevej 9
9320 Hjallerup

Vagn Kraglund

Vagn Kraglund

Mail: vagn.kraglund@mail.tele.dk
Tlf.: 5157 9992

Christiansvej 21
9320 Hjallerup

Birger L. Thomsen

Birger L. Thomsen

Mail: Birger.lyngholm@outlook.dk
Tlf.: 2764 0017

Valmuevej 12
9330 Dronninglund

Henning krabbe

Henning Krabbe

Mail: henning@familienkrabbe.dk
Tlf.: 4033 9956

Bornholmsgade 10
9700 Brønderslev

Knud Jørgensen

Knud Jørgensen

Mail: knudj@hotmail.dk
Tlf.: 2943 5920

Kongensgade 11
9700 Brønderslev

Erik Sørensen

Erik Sørensen

Mail: Eriksorensen52@gmail.com
Tlf.: 4045 8656

Smalbyvej 47
9700 Brønderslev

Gerda Pedersen

Gerda Pedersen

Mail: gerdapedersen24@gmail.com
Tlf.: 2216 8135 / 9883 8002

Børglumvej 2
9700 Brønderslev

Dagsorden og referater

Forretningsorden

Hvad er ældrerådet?

Ældrerådet er den ældre befolkningsgruppes kontaktorgan til Byrådet.

Hvad laver Ældrerådet?

Ældrerådet rådgiver Byrådet og medvirker ved udformningen af kommunens ældrepolitik.

Ældrerådet udtaler sig om forslag, som vedrører de ældre borgere. Det drejer sig ikke kun om forslag på det sociale område, men også i kulturelle, tekniske og miljømæssige sager. Ældrerådet rådgiver Byrådet om fordelingen af de økonomiske ressourcer på ældreområdet, specielt inden for omsorgsområdet.

Ældrerådet kan selv tage sager op til behandling og forelægge disse for Byrådet, når de har betydning for de ældre borgere.

Hvilke typer sager behandler Ældrerådet

På social- og sundhedsområdet kan det dreje sig om sager vedrørende hjemmepleje, plejehjem, boligforhold - herunder ældreegnede boliger, dagcentre, døgnpleje, madservice, aktiviteter m.v. 

På det tekniske område kan nævnes tilgængelighed for de ældre på gader og veje, fortove, busstoppesteder og busruter, offentlige bygninger - herunder forvaltninger, biblioteker, andre kulturelle institutioner m.v. 

Hvordan arbejder Ældrerådet?

Ældrerådet holder møde en gang om måneden, hvor der er mulighed for behandling af alle spørgsmål, der har betydning for borgere på 60 år og derover. Sagerne behandles i fortrolighed.

Hvem kan henvende sig til Ældrerådet?

Alle borgere over 60 år i Brønderslev Kommune og deres pårørende kan henvende sig med spørgsmål og forslag, der har betydning for denne aldersgruppe.

Tager Ældrerådet sig af enkeltsager?

Ældrerådet tager sig ikke af enkeltsager. Hvis en enkeltsag er starten på en principiel sag, kan Ældrerådet måske tage sig af sagen. Derfor kan du altid henvende dig til Ældrerådet, hvis du er i tvivl.

Årsberetning

Hvordan henvender du dig til Ældrerådet?

Skriftlige henvendelser skal sendes til formanden

Kontakt

Direktør
Tlf.: 99454570

Ældrehåndbog

Ældrerådet har samlet en oversigt over de områder man som ældre have nytte af at have viden omkring.
 

Se Ældrehåndbogen
Valg til Ældrerådet

Valg til Ældrerådet

Den 16. november 2021 blev det nye Ældreråd i Brønderslev Kommune for perioden den 1. januar 2022 til den 31. december 2025 valgt

Opdateret 30. september 2022
Ansvarlig redaktør: Lene Holst