Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Det Grønne Råd er et dialogforum for de grønne organisationer og Brønderslev Kommune. Rådet er samtidigt brugergruppe for Brønderslev Kommunes Skove
Det grønne råd

Læs om Det Grønne Råd

Hvad er Det Grønne Råd?

Det Grønne Råd er et debatforum og kontaktgruppe for kommunens politik vedrørende generelle og principielle spørgsmål med relation til det grønne miljø. Byrådet eller de politiske udvalg kan anmode Det Grønne Råd om udtalelser, ligesom Det Grønne Råd selv kan tage emner op og udtale sig herom til Byrådet eller et politisk udvalg. Det Grønne Råds udtalelser er ikke bindende for kommunen. Det Grønne Råd fungerer desuden som partnerskabsgruppe for eventuelle grønne partnerskaber. Herudover kan det Grønne Råd ikke behandle enkeltsager.

Hvad behandler Det Grønne Råd?

 • Affald i naturen
 • Friluftsliv i almindelighed
 • Grundvand
 • Kommunens grøfter, vandløb og grønne områder
 • Skove 
 • Kommuneplanen
 • Natur i almindelighed
 • Naturplaner i relation til EU
 • Naturskole og naturvejledning
 • Offentlighedens adgang i det åbne land
 • Råstofindvinding (Regionen er myndighed)
 • Klimaplaner
 • Bæredygtighed 
 • Vandplaner i relation til EU
 • Vandre-, cykel-, og ridestier
 • Tildeling af Natur- og Miljøprisen, samt Træprisen

Der er møde i det grønne råd cirka 4 gange om året.

Medlemmer i Det Grønne Råd

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget er tillige formand for Det Grønne Råd. Sekretæren for Det Grønne Råd er medarbejder i afdelingen for Miljø, Vand og Natur. Derudover har forskellige interesseorganisationer i kommunen også repræsentanter i rådet.
Det drejer sig om:

 • Danmarks Naturfredningsforening, Brønderslev
 • Danmarks Jægerforbund, Nordjylland
 • Nordjysk Familielandbrug
 • Dansk Ornitologisk Forening Nordjylland
 • Friluftsrådet, Kreds Vendsyssel
 • LandboNord
 • Lyst-/fritidsfiskeri
 • Naturstyrelsen Vendsyssel
 • Brønderslev Erhverv og Turisme
 • EnergiTjenesten Nordjylland
 • Spejdersamvirket i Brønderslev Kommune
 • Haveselskabet, Brønderslev Kreds
 • Landsbyrådet i Brønderslev Kommune
 • Brønderslev Kommunes Naturvejledere
 • Bæredygtighedsgruppen

Medlemsliste (nyt vindue)

Dagsorden og referater

 

Opdateret 15. november 2022
Ansvarlig redaktør: Jakob Hassingboe