Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Frivilligrådet i Brønderslev Kommune består af 7 medlemmer

Læs om Frivilligrådet

Medlemmer af Frivilligrådet 

Navn  Repræsentant
Mariane Reng Jørgensen
Repr. for foreninger, der arbejder med ældre

Kirken
Mail: rengtilos@gmail.com

Næstformand Ove Rønnov
Repr. for patientforeningerne

Lungeforeningen
Mail: ove_hanne@hotmail.com

Elly Henriksen
Repr. for patientforeningerne

Dansk Handicap
Mail: elhenrik@mail.dk

John Ravn Johnsen
Repr. for patientforeningerne

Sind
Mail: temajohn@live.dk

Formand Liselotte Gregersen
Repr. for foreninger, der arbejder med børn og unge

New Kidz fra Dronninglund
Mail: mor.gregersen@gmail.com

Frits Danielsen
Repr. for Byrådet
Mail: frits@basistryk.dk

Villy H. Mortensen

Mail: v.mortensen@nordfiber.dk
Lone Nørgaard Larsen
Sekretær for Frivilligrådet
Afdelingsleder i Aktivitet og Frivillige
Mail: lone.norgaard.larsen@99454545.dk

Dagsorden og referater

Hvad er Frivilligrådet?

Frivilligrådet er bindeled mellem kommune og det frivillige social arbejde.

Hvad laver Frivilligrådet?

Frivilligrådets opgaver er:

 • at sikre dialogen mellem det frivillige og offentlige sociale arbejde, således at tilbuddene supplerer hinanden,
 • at skabe en helhed i indsatsen og problemløsningen i det sociale arbejde,
 • at hjælpe lokale frivillige foreninger, organisationer og enkeltpersoner til samarbejde på baggrund af erkendte behov og ønsker om at indgå i et tættere samarbejde,
 • at sikre at der i forbindelse med samarbejdet indgås aftale om
  • samarbejdets formål
  • indsatsens indhold og omfang
  • gensidig information
  • opfølgning og evaluering

Hvordan er Frivilligrådet sammensat?

Frivilligrådet sammensættes af repræsentanter fra det frivillige sociale arbejde:

 • 1 fra børne- og ungeområdet
 • 1 fra voksensområdet
 • 1 fra ældreområdet
 • 1 fra flygtningeområdet
 • 1 fra handicapområdet
 • 1 fra Byrådet
 • leder af Forebyggelsesafdelingen

Alle frivillige sociale foreninger, organisationer og enkeltpersoner indkaldes til stormøde hvert 4. år for at vælge nye repræsentanter. Der vælges også en suppleant inden for hvert området. Valgperioden følger byrådsperioden.

Rådet nedsættes senest den 1. april i byrådsperiodens første år.

Kontakt

Afdelingsleder
Tlf.: 99454414
Opdateret 17. maj 2022
Ansvarlig redaktør: Lone Jin Schnoor Mikkelsen