Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Frivilligrådet i Brønderslev Kommune består af 7 medlemmer

Læs om Frivilligrådet

Medlemmer af Frivilligrådet 

Navn  Repræsentant
Knud Jørgensen
Repr. for foreninger, der arbejder med flygtninge

Dansk Røde Kors, Brønderslev
Mail: knudj@hotmail.dk

Jørn Bertelsen
Repr. for foreninger, der arbejder med ældre

Ældresagen i Brønderslev
Mail: bertelsen2025@gmail.com

Niels Christian Aagaard
Repr. for Patientforeningerne

Mødestedet / Det Blå Hus
Mail: n.c.aagaard@gmail.com

Grethe Libergren
Repr. for foreninger, der arbejder med voksne

Brønderslev Menighedsråd
Mail: g.libergren@godmail.dk

Aase Jakobsen
Repr. for foreninger, der arbejder med børn og unge

Red Barnet, Brønderslev
Mail: lederoplevelsesklubbronderslev@redbarnet.dk

Martin Bech
Repr. for Byrådet
Formand i Social- og Sundhedsudvalget 
Mail: martin.bech@99454545.dk
Lone Nørgaard Larsen
Sekretær for Frivilligrådet
Afdelingsleder i Aktivitet og Frivillige
Mail: lone.norgaard.larsen@99454545.dk

Dagsorden og referater

Hvad er Frivilligrådet?

Frivilligrådet er bindeled mellem kommune og det frivillige social arbejde.

Hvad laver Frivilligrådet?

Frivilligrådets opgaver er:

 • at sikre dialogen mellem det frivillige og offentlige sociale arbejde, således at tilbuddene supplerer hinanden,
 • at skabe en helhed i indsatsen og problemløsningen i det sociale arbejde,
 • at hjælpe lokale frivillige foreninger, organisationer og enkeltpersoner til samarbejde på baggrund af erkendte behov og ønsker om at indgå i et tættere samarbejde,
 • at sikre at der i forbindelse med samarbejdet indgås aftale om
  • samarbejdets formål
  • indsatsens indhold og omfang
  • gensidig information
  • opfølgning og evaluering

Hvordan er Frivilligrådet sammensat?

Frivilligrådet sammensættes af repræsentanter fra det frivillige sociale arbejde:

 • 1 fra børne- og ungeområdet
 • 1 fra voksensområdet
 • 1 fra ældreområdet
 • 1 fra flygtningeområdet
 • 1 fra handicapområdet
 • 1 fra Byrådet
 • leder af Forebyggelsesafdelingen

Alle frivillige sociale foreninger, organisationer og enkeltpersoner indkaldes til stormøde hvert 4. år for at vælge nye repræsentanter. Der vælges også en suppleant inden for hvert området. Valgperioden følger byrådsperioden.

Rådet nedsættes senest den 1. april i byrådsperiodens første år.

Kontakt

Afdelingsleder
Tlf.: 99454414
Opdateret 25. november 2021
Ansvarlig redaktør: Lone Jin Schnoor Mikkelsen