Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Kommunalt Lægeligt Udvalg i Brønderslev Kommune består af 7 medlemmer

Læs om Kommunalt Lægeligt Udvalg

Kommunalt Lægeligt Udvalgs formål og virke

Med overenskomsten for almen lægegerning af 1. april 2011 er det blevet fastsat, at der i alle kommuner skal etableres kommunalt lægelige udvalg.

Arbejdet i udvalget skal bidrage til, at lægerne og kommunen får et mere integreret samarbejde om de emner, der er fælles for kommunernes og lægernes indsats på sundhedsområdet.

Kommunalt Lægeligt Udvalg mødes 4 gange om året. Formanden for Social- og Sundhedsudvalget samt Formanden for Ældreomsorgsudvalget deltager 2 gange om året.

Medlemmer af Kommunalt Lægeligt Udvalg

Faste medlemmer:

Navn: Repræsentant:
Uffe Viegh Jørgensen  Chef for Sundhed og Ældre 
Ellen Lykke  Chef for Visitationen 
Helle Nygaard  Praksiskonsulent 
Wiebke Otten  Praktiserende læge og formand for PLO-Kommunalt Brønderslev 
Cathrine Engelbrech  Praktiserende læge og udpeget af PLO Kommunalt 
  Repræsentant fra Regionshospital Nordjylland 
Line Enevoldsen  Sekretær 

 

Ad hoc deltagere:

 • Chef for Handicap og Psykiatri
 • Chef for Familieområdet
 • Chef for Beskæftigelsesområdet
 • Chef for Digitalisering og Borgerservice
 • Repræsentanter for de privat praktiserende fysioterapeuter
 • Social- og Sundhedsudvalgets formand
 • Ældreomsorgsudvalgets formand

Derudover deltager ledere og medarbejdere, hvor det er relevant i forhold til dagsordenen.

Der er politisk deltagelse 2 gange årligt.

Mødedatoer og referater

 • 27. februar 2018
 • 29. maj 2018 - med politisk deltagelse
 • 28. august 2018
 • 28. november 2018 - med politisk deltagelse

Kontakt

Konsulent
Tlf.: 99455841
Opdateret 4. juli 2018
Ansvarlig redaktør: Lene Holst