Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Et godt sted at leve

Læs om visionen

Vision for Brønderslev Kommune

Vision for Brønderslev Kommune er resultatet af Byrådets visionsproces, som blev gennemført i foråret 2019. Formålet med visionen er at sætte politisk retning for den fremtidige udvikling for Brønderslev Kommune.

Visionens fire pejlemærker udgør en fælles referenceramme. Den danner udgangspunkt for kommende politikker og planer i Brønderslev Kommune og konkretiseres i det daglige arbejde, som kommunens medarbejdere udfører sammen med borgere, virksomheder og foreninger.

Et godt sted at leve 

Vision - det vi stræber efter

I Brønderslev Kommune er vi tæt på det meste – i midten af Vendsyssel - med en direkte linje til beslutninger, forvaltning og det frivillige fællesskab. Her ser vi muligheder frem for begrænsninger, når vi sammen udvikler de kommunale tilbud, erhvervslivet, foreninger, vores landskab og lokalsamfund. Vi fastholder og tiltrækker nye borgere ved at skabe rammerne for det gode hverdagsliv igennem hele livet.

Pejlemærker – hvad vi arbejder henimod

Alle skal med
I Brønderslev Kommune er alle en del af fællesskabet. Her har alle mulighed for et meningsfuldt hverdagsliv gennem uddannelse, job og et rigt fritids- og kulturliv. Vi står klar med støtte og vejledning, hvis vejen ind i fællesskabet i en periode bliver for svær. Derfor har vi en helhedsorienteret tilgang, der sikrer tryghed og sammenhæng.

Vækst og udvikling
Vi sikrer balanceret udvikling og bosætning i by og land på tværs af hele kommunen. Bosætning og erhvervsudvikling går hånd i hånd, derfor understøttes vores erhvervsliv, så vækst og udvikling af vores fælles kommune sikres. Borgerne har gode udviklings- og uddannelsesmuligheder - så alle bliver ”Klar til Verden”.

Sundhed og natur
Vi er en grøn kommune, hvor vores unikke natur og landskaber er udgangspunkt for aktive og sundhedsfremmende oplevelser for vores borgere og besøgende. Aktive oplevelser og en bred forebyggende sundhedsindsats fremmer livskvalitet og det gode hverdagsliv.

Samarbejde og handling
Borgere, foreninger og virksomheder oplever, at der er kort fra tanke til handling, når vi sammen udvikler kommunen. Vi tror på, at vi løfter bedre i flok - derfor inddrager vi borgerne og understøtter de frivillige og det lokale engagement.

Fundament – måden vi gør det på

”I samspil med borgerne”

 • Være nysgerrig
  Vi er nysgerrige i forhold til at undersøge andre og nye perspektiver og muligheder, og vi ønsker at løse opgaverne sammen med borgerne. Vi vil gå nye veje indenfor de givne rammer og ressourcer.
  Vi har en tilgang, der er løsningsfokuseret og dialog orienteret.

 • Være fællesskabende
  Vi skal i høj grad inddrage borgeren (den enkelte), borgerne (civilsamfundet) og det tværfaglige fokus i opgaveløsningen. Vi har en tilgang, som er præget af et gensidigt engagement og medansvar.

 • Være modig
  Vi har fokus på udvikling, vækst og fremdrift. Vi tør tage chancer og et opgør med 0-fejlskultur og vanetænkning. Vi har tilgang, som er præget af kreative løsninger og udvidelse af mulighedsrummet.

Kontakt

BRØNDERSLEV KOMMUNE

Tlf.: 9945 4545

Borgerservice Brønderslev
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Borgerservice Dronninglund
Rådhusgade 5 
9330 Dronninglund

Opdateret 9. august 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer