Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Den Digitale Hotline. Tlf: 70 20 00 00
Her finder du Brønderslev kommunes samlede oversigt over selvbetjeningsløsninger.
Har du brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte Den Digitale Hotline.
Vi vil på denne side give et overblik over ændringen fra bygningsreglementet BR15 til det nye bygningsreglement BR18. De største ændringer sker i måden at arbejde på både for ansøger, rådgiver og sagsbehandler ved kommunen. Der er kun få ændringer i selve bestemmelserne.
Illustration eller logo af BR18

Når du skal bruge det nye bygningsreglement, er den største forskel, måden reglementet er opbygget. De fleste bestemmelser har samme indhold, som det tidligere bygningsreglement BR15, men alle bestemmelserne er nu stillet op i paragraffer og hjælpeteksten er omdannet til vejledninger.

I det nye reglement er fokus flyttet fra den tidligere kontrol og konkrete vurdering af byggeriet INDEN byggetilladelsen til at alt kontrol stort set foregår EFTER byggetilladelsen.

Find det nye bygningsreglement på bygningsreglement.dk (nyt vindue)


Ejer eller ansøger skal i meget høj grad selv kende regler og bestemmelser og selv stå inde for, at de valgte løsninger overholder lovgivningen. Ejer og ansøger er også selv ansvarlig for at vurdere, hvor byggeriet evt. kan kræve en dispensation eller særlig tilladelse. Kommunen kan inden byggetilladelsen kun vejlede i helt generelle henvisninger og give generelle udtalelser. Der lægges i det nye bygningsreglement vægt på, at en forventningsafstemning og forhåndsdialog er vigtig inden ansøgning om byggetilladelse. Her skal det igen understreges, at kommunen ikke kan foretage en egentlig sagsbehandling eller vurdere helt konkrete løsninger. Der vil være en gråzone, som kan være svær at definere, før der bliver erfaring i at bruge det nye bygningsreglement. Kommunen skal altid henvise til en rådgiver, hvis ejer/ansøger er i tvivl om fortolkning af bygningsreglementets bestemmelser.


Dokumentationen ved færdigmeldingen af byggeriet vil være langt mere grundigt end i de tidligere reglementer.


I ansøgningen efter det nye reglement skal ansøger i Byg & Miljø ”erklære” hvilke tekniske kapitler i bygningsreglementet byggeriet vil være omfattet af. Et byggeri vil i større eller mindre grad være omfattet af de fleste tekniske kapitler. I de fleste tilfælde vælges kun nogle enkelte fra f.eks. er et enfamiliehus sandsynligvis omfattet af alle de tekniske kapitler på nær kap. 6 (brugerbetjente anlæg), kap. 10 (elevatorer) og kap. 16 (legepladser). Alle de relevante tekniske kapitler skal dokumenteres ved færdigmelding, hvorfor der forventes, at kommunen modtager mere eller mindre dokumentation for alle de øvrige tekniske kapitler.


Når kommunen modtager dokumentationen ved færdigmeldingen, skal sagsbehandleren ikke gennemgå dokumentationen og godkende dette. Sagsbehandleren skal blot kontrollere, at der er modtaget dokumentation for alle de erklærede tekniske kapitler og ikke kigge nærmere på, om dokumentationen er fyldestgørende.


Er dokumentationen modtaget meddeler kommunen ibrugtagningstilladelse.


Der udføres stikprøvekontrol på det komplicerede byggeri. Der udføres ikke stikprøver på enfamiliehuse, dobbelthuse med vandret lejlighedsskel samt småbygninger (tjek drift og landbrugsbygninger og industribygninger 1.3.2)

Læs mere om ansøgning efter BR18

Hvordan ansøger jeg efter BR18?

Ansøgning sker stadig gennem Byg & Miljø. Hvis du er vandt til at bruge Byg & Miljø vil du opleve, at der ikke mere er så mange mulige kategorier, men kun 12 valgmuligheder. Disse valgmuligheder har tilkoblet søgeord, som præciserer hvilket byggearbejde, der er tale om. Desuden skal konstruktionsklassen og brandklassen indtastes som noget af det første. Det betyder at dokumentationskravene tilpasses du fra de første indtastninger.

I den nye lovgivning ønsker man en større andel af byggeriet, hvor der er tilkoblet en form for rådgiver eller bygværksansvarlig. Kommunen skal ikke være rådgiver for den private ansøger, men kun have en mindre vejledende rolle og virke som kontrol af det endelige byggeri. Fortolkning af reglementet er lagt ud til ejer, ansøger, rådgiver eller bygværksansvarlige.

BEMÆRK, at 1. juli 2018 lukkes adgangen til alle de ansøgninger efter BR15 som ikke er indsendt til kommunen via Byg & Miljø. Har du en ansøgning efter BR15, som du arbejder med, skal du derfor have den indsendt inden 1. juli eller du skal starte forfra den 1. juli efter BR18 reglementet. Sager der er indsendt efter BR15 og som er under behandling ved kommunen eller som ikke er afsluttede vil stadig være åbne og mulige at tilgå.

Byg & Miljø er under udvikling

Når du ansøger efter BR18 i Byg & Miljø vil du opdage, at de obligatoriske punkter er anderledes end tidligere.

Der kan f.eks. være nogle tegninger eller oplysninger, som ansøger selv skal vurdere, om de er relevante for ansøgningen. Som udgangspunkt vil det være fornuftigt at uploade de type tegninger, der hidtil har været relevante for en ansøgning, men måske i mindre detaljeringsgrad. Beliggenhedsplan, planer og facader vil næsten altid være nødvendige for at kunne give byggetilladelsen.

Erklæringer er blevet vigtigere i det nye reglement, da det er understreget at ejer og ansøger har ansvaret for at projektet overholder bygningsreglementet. Den første erklæring indsendes ved ansøgningen, hvor ansøger skal vælge/erklære hvilke tekniske bestemmelser, som projektet forventes at berøre. Denne erklæring SKAL altid udfyldes ved ansøgning. Sagen vil ikke være fyldestgørende uden erklæringen, og du vil derfor blive kontaktet med henblik på at udfylde erklæringen.

Hør vores podcast om BR18?

 

Kontakt

Byggesagsbehandler
Tlf.: 99454515
Byggesagsbehandler
Tlf.: 99454649
Byggesagsbehandler
Tlf.: 99454631
Byggesagsbehandler
Tlf.: 99454689

Kontakt ved fremmøde er på rådhuset i Dronninglund, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund.

Vi anbefaler, at du ringer først, så du ved, om du kan træffe den sagsbehandler, du søger.

Opdateret 24. april 2021
Ansvarlig redaktør: Jakob Hassingboe