Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Den Digitale Hotline. Tlf: 70 20 00 00
Her finder du Brønderslev kommunes samlede oversigt over selvbetjeningsløsninger.
Har du brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte Den Digitale Hotline.
Planloven er gældende for alle jordområder i Danmark. Planlovens formål er, at sikre sammenhængende planlægning på landet, så de samfundsmæssige interesser forenes med landets natur og miljø. Planloven skal sikre vækst og udvikling i hele landet og samtidigt værne om menneskets livsvilkår og bevarelse af dyre og planteliv samt skabe økonomisk velstand.
Forside af planloven i bedre kvalitet

Hele landet er delt op i tre zoner: Byzone, sommerhusområder og landzoner. Der er forskellige regler for, hvordan og hvad man må bygge inden for de tre zoner.

Planloven (nyt vindue) dækker over forskellige former for planlægning. Der er:

  • lokalplanerne (nyt vindue), som er helt konkrete bestemmelser, som skal overholdes ved opførelse af bebyggelse
  • kommuneplanen (nyt vindue), som ikke er særlig konkret og kun udstikker retningslinjer for intentionerne i området.

Du kan undersøge om din ejendom ligger i landzone ved at søge din adresse i kommunens kort (nyt vindue).
De gule områder er sommerhusområde - de lyserøde områder er byzone - arealer uden farve er landzone.

Læs mere om planlægning

Landzone - i det åbne land

Områder i landzone skal som udgangspunkt friholdes for uplanlagt bebyggelse end sådan bebyggelse, der er nødvendig for driften af en landbrugsejendom, skovbrug eller fiskeri. Ud over at værne om natur og landskab skal planloven derfor også varetage de interesser som de primære landzoneerhverv måtte have.

Planloven kan i nogle tilfælde bruges direkte som vejledning i hvor og hvor meget, der må bygges på landet men især vejledningen til planloven (nyt vindue) går i dybden med de helt konkrete typer byggeri og anvendelser.

Nybyggeri, som ikke har noget at gøre med landbrug, skovbrug eller fiskeri kræver som udgangspunkt en landzonetilladelse efter planlovens §35.

Der er dog en række undtagelser i planlovens §36 og §37.

Der kan blandt andet nævnes, at sekundære bygninger under 50 m² ikke kræver en landzonetilladelse og udvidelse af boliger, som efter udvidelsen ikke bliver større end 500 m² heller ikke kræver landzonetilladelse. Bemærk dog, at de sekundære bygninger skal placeres i tilknytning til øvrige bygninger på ejendommen... ellers kræver de alligevel en landzonetilladelse til placering

Byzone - i byen

I "byzonen" bruges planloven sjældent direkte, da bebyggelse reguleres af lokalplaner eller byplanvedtægter. Du kan finde lokalplanen for dit område ved at bruge kommunens lokalplanportal (nyt vindue). Findes der ikke en lokalplanen i portalen er der muligvis ikke en lokalplan for dit område, og den overordnede kommuneplan, beskriver den planlægningsmæssige intention for området.

Kommuneplanen kan du finde via kommunens side om kommuneplanen (nyt vindue). Du kan søge på din adresse og slå kommuneplanen og "specifikke rammer" til i træstrukturen. Brug redskabet med pilen og spørgsmålstegnet til at trykke på din ejendom. Så listes kommuneplansrammerne op. Tryk så på "Rammeområde XXX" og derefter det lille blå link.

Kommuneplanen er dog normalt ikke direkte bindende for ansøger/ejer og byggeriet reguleres dermed som regel ud fra bygningsreglementet. Der er dog alligevel tilfælde, hvor kommuneplanen kan blive bindende for ansøger/ejer. Hvis man ønsker at bygge noget, der er markant anderledes end dét, der er intentionen i området kan kommune bruge bestemmelser i planloven til at lægge et forbud mod det ønskede byggeri

Sommerhusområder

I sommerhusområder vil der normalt være en lokalplan eller byplanvedtægt, som regulerer, hvad man kan bygge og bruge grunden til.

Du kan finde lokalplanen for din adresse på kommunens lokalplanportal (nyt vindue). 

Kontakt

Byggesagsbehandler
Tlf.: 99454515
Byggesagsbehandler
Tlf.: 99454649
Byggesagsbehandler
Tlf.: 99454631
Byggesagsbehandler
Tlf.: 99454689
Byggesagsbehandlerne påser planloven i forbindelse med byggeri og konstruktioner samt nogle anvendelsesændringer af bygninger. Hvis du har spørgsmål om andre områder af planloven kan det være en fordel at tale med en planlægger.
Opdateret 27. maj 2020
Ansvarlig redaktør: Maiken Rævdal