Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Den Digitale Hotline. Tlf: 70 20 00 00
Her finder du Brønderslev kommunes samlede oversigt over selvbetjeningsløsninger.
Har du brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte Den Digitale Hotline.

Indberetning af pejlinger for almene vandværker

Alle ejere af vandforsyningsanlæg, der kræver indvindingstilladelse samt vandforsyningsanlæg, der modtager vand fra andre anlæg, skal årligt pejle deres vandindvindingsboringer og indberette det forgangne års pejlinger til kommunen senest d. 1. februar
Sådan gør du:

Når du indberetter pejlinger for vandværker skal du gøre følgende:

  • Klik på "Start indberetning"
  • I indberetningen skal du udfylde information om:
    • Anlægget
    • Tidspunkter for målinger
  • Bekræft og indsend indberetningen
  • Kvittering kan gemmes via "Åbn kvittering" på sidste side.

Spørgsmål og svar

Hvem skal indberette?

Alle vandværker skal som udgangspunkt pejle deres vandindvindingsboringer. Det fremgår af vandværkets indvindingstilladelse, om der skal pejles, og hvor tit der skal pejles. Pejlingerne skal foretages jævnt over året, f.eks. en gang hvert kvartal.

Hvornår skal der indberettes?

Hvert år inden 1. februar skal det forgangne års pejlinger indberettes til kommunen.

Hvad bruges indberetningen til?

Pejlinger af grundvandet giver nyttige oplysninger, som kommunen og staten skal bruge i forbindelse med kortlægning, indsatsplaner og overvågning af grundvandsressourcen. Ændringer i grundvandsstanden kan skyldes naturlige variationer eller variationer i indvinding af vand.
Variationer i nedbør og fordampning hen over året betyder, at grundvandsstanden typisk vil have et maksimum i foråret og et minimum i efteråret. Områder med sommerhuse og markvanding har en stor indvinding om sommeren, hvilket kan påvirke den naturlige variation i grundvandsstanden. Boringerne skal derfor som hovedregel pejles mindst 2-4 gange om året, så man kan få et godt billede af disse årstidsvariationer.

Alle oplysningerne skal Kommunen indberette videre til staten senest 1. april. Data vil herefter være offentlig tilgængelig i Jupiter hos Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser på www.geus.dk (nyt vindue)

Kontakt

Sagsbehandler - Grundvand
Tlf.: 99455521
Sagsbehandler - Virksomheder
Tlf.: 99455420
Se "svar på ofte stillede spørgsmål" nederst på siden.
Opdateret 29. april 2021
Ansvarlig redaktør: Pia Vestergaard Jensen