Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Vælg periode og kategori

Forhøring - ansøgning om miljøgodkendelse efter § 16a i husdyrbrugloven til Ny Hammelmosevej 60

20. marts 2020
Brønderslev Kommune har den 28. februar 2020 modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af det eksisterende produktionsanlæg på Ny Hammelmosevej 60, 9700 Brønderslev.

Ekspropriation til anlæggelse af Nordsøstien syd for Aså

20. marts 2020
Byrådet for Brønderslev Kommune har vedtaget at søge at erhverve de nødvendige arealer ved ekspropriation til anlæggelse af delstrækning af Nordsøstien syd for Aså.

Dispensation til bekæmpelse af rynket rose efter naturbeskyttelsesloven

17. marts 2020
Brønderslev Kommune har truffet følgende afgørelse i sagen om bekæmpelse af den invasive art rynket rose på beskyttede naturtyper på matr.nr. 73c og 73k Aså By, Aså-Melholt beliggende Asaa Havn 26...

Afgørelse om at konvertering af et blandet bolig- og erhvervsområde i Brønderslev fra naturgas til fjernvarme ikke kræver miljøvurdering

11. marts 2020
Brønderslev Kommune har truffet afgørelse om, at konvertering af et blandet bolig- og erhvervsområde i Brønderslev fra naturgas til fjernvarme ikke kræver miljøvurdering.

Atelier på 130 m² på Fældenvej 4

10. marts 2020
Landzonetilladelse jf. planlovens § 35 til opførelse af atelier på 130m² heraf 21 m² som indskudt 1. sal på ejendommen Fældenvej 4, matr.nr. 11b Allerup By, Hellevad.

Landzonetilladelse til stuehus

13. februar 2020
Landzonetilladelse jf. planlovens § 35 til opførelse stuehus på landbrugsejendommen Engvej 19, matr.nr. 16ab, Øster Brønderslev By, Øster Brønderslev

Lokalplan for Tulipanhaven i Dronninglund

12. februar 2020
Teknik- og Miljøudvalget har den 3. februar godkendt forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplan nr. 02-B-10.01 for "Boligområde, Tulipanhaven, Dronninglund". Planforslagene er i offentlig høring...

Natur- og Miljøprisen & Årets Træ

11. februar 2020
Kom med en kandidat til Natur- og Miljøprisen og et forslag til Årets Træ i Brønderslev Kommune 2020
1
2
3
4
5
6
Opdateret 14. oktober 2019
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach