Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Vælg periode og kategori

Landzonetilladelse til ridebane med lys ved Tylstrupvej 59

8. november 2019
Landzonetilladelse jf. planlovens § 35 til opførelse ridebane med lys på ejendommen Tylstrupvej 59, 9320 Hjallerup, Matr. nr. 4c Kraghede, Ørum

Forhøring - ansøgning om miljøgodkendelse efter § 16a i husdyrbrugloven til Hollenstedvej 207

7. november 2019
Brønderslev Kommune har den 14. oktober 2019 modtaget en ansøgning om en godkendelse af de eksisterende produktionsarealer på bedriften med henblik på at opnå større fleksibilitet af dyreholdet på Hollenstedvej...

Nyt stuehus efter brand på Asåvej 3

7. november 2019
Landzonetilladelse jf. planlovens § 35 til opførelse af nyt stuehus på i alt 367 m² efter brand på ejendommen Asåvej 3, matr.nr. 109a Øsø Fjerding, Dronninglund.

Planstrategi 2019

31. oktober 2019
Brønderslev Byråd endelig vedtog den 30. oktober 2019 Planstrategi 2019 for Brønderslev Kommune.

Erhvervsområde ved Ø. Brønderslevvej Nord

31. oktober 2019
Byrådet har den 30. oktober vedtaget kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplan 01-E-16.01 endeligt.

Ændret kvægproduktion på Kibsgårdvej 9, Asaa

29. oktober 2019
Brønderslev Kommune har den 18. september 2019 modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse efter §16a i husdyrbrugloven om en ændret kvægproduktion på Kibsgårdvej 9, Asaa samt opførelse af en ny bygning...

Indstilling af medlemmer til vandråd

28. oktober 2019
Indstilling af medlemmer til vandrådet skal sikre lokal inddragelse i kommunens fysiske vandløbsindsats i vandløbene omkring Limfjorden.

Indstilling af medlemmer til vandråd

28. oktober 2019
Indstilling af medlemmer til vandrådet skal sikre lokal inddragelse i kommunens fysiske vandløbsindsats i vandløbene omkring Nordlige Kattegat og Skagerrak.Ryå og alle vandløbene som løber hertil hører...

§19 tilladelse til nyt luft-vand varmepumpeanlæg

21. oktober 2019
Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til etablering af nyt luft-vand varmepumpeanlæg i samdrift med det eksisterede solvarmeanlæg på matr.nr. 22n, Asaa by, Asaa-Melholt beliggende Dammensvej...

Nyt bygningssæt på Serritslevvej 121

17. oktober 2019
Landzonetilladelse jf. planlovens § 35 til opførelse og placering af nyt bygningssæt med enfamiliehus på 174 m² med integreret carport på 60 m² samt udhus på 150 m² på ejendommen Serritslevvej 121...
1
2
3
4
5
6
Opdateret 14. oktober 2019
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach