Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Vælg periode og kategori

Lokalplan i Slotsgade

23. november 2018
Teknik- og Miljøudvalget har den 5. november 2018 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10, lokalplan 02-C-01.02 ”Dronninglund midtby” samt Designguide for Slotsgade endeligt.

Genform Dronninglund

11. oktober 2018

Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier eller teknikker på Taksvej 45

6. juli 2018
Brønderslev Kommune har den 6. juli 2018 meddelt afgørelse til ejendommen Taksvej 45, 9700 Brønderslev om, at afprøvning af miljøeffektive teknologier eller teknikker ikke udløser krav om miljøtilladelse...

Forhøring - miljøgodkendelse efter § 16a i husdyrbrugloven til Gingsholmvej 3

2. juli 2018
Brønderslev Kommune har den 19. april 2018 modtaget en ansøgning om en udvidelse af kvægproduktionen på Gingsholmvej 3, Dronninglund. Udvidelsen omfatter en ændring af den nye velfærdsstald fra dybstrøelse...

Notat om supplerende undersøgelse for Dronninglund Fjernvarmes varmepumpeprojekt

26. juni 2018
Dronninglund Fjernvarme/PlanEnergi har udarbejdet notat, der beskriver resultatet af de supplerende undersøgelser, der er udført. Brønderslev Kommune/Cowi er enig i notatets faglige konklusioner.

Lokalplan 01-B-34.02 i Ådalen, Brønderslev vedtaget

31. maj 2018
Lokalplan for fritliggende boliger i Ådalen, Brønderslev er endeligt vedtaget.Endelig vedtagelse af mindre omfattende planforslag uden store ændringer er delegeret til Fagforvaltningen for Teknik og...

Invitation til borgermøde om ny varmepumpe

20. november 2017
Dronninglund Fjernvarme ønsker at etablere et grundvandsvarmeanlæg, bestående af en eldrevet varmepumpe, 4-5 grundvandsboringer til indvinding af grundvand samt et nedsivningsanlæg til reinfiltrering...

Lugtproblem i Klokkerholm er stoppet

19. september 2017
Lugtproblemerne på Klokkerholm skole er ophørt og skolen åbnede igen her til morgen

Status på lugt fra kloakkerne i Klokkerholm

14. september 2017
Beredskabsstyrelsens HazMat beredskab fandt ingen farlige stoffer. Kloakkerne i Klokkerholm udluftes stadig.
Opdateret 14. oktober 2019
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach