Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Kulturstyrelsen giver markant støtte til nyt biblioteks projekt

Projektet Småt brændbart – Bibliotekerne på Kanten har i dag fået tildelt 1,5 millioner kroner fra Kulturstyrelsens Udviklingspulje. 5 folkebiblioteker skal igennem de næste to år udvikle nye services til særlige målgrupper i yderområder

Projektmidlerne gives til folkebibliotekerne i Brønderslev, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Vesthimmerland og Aabenraa kommune. Der er lagt op til en proces med målgrupperne som medudviklere og sparring fra projektets samarbejdspartnere. I løbet af foråret vil MindLab bidrage med ekspertise til udvikling af co-creation metode. Derudover deltager KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse) som medudviklere på en antropologisk metode, der skal måle projektets effekt. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters Rejsehold samt lektor Jørgen Møller fra Institut for Planlægning AAU bidrager til projektet med ekspertise og sparring i forhold til viden om yderområder.

Kulturminister Marianne Jelved udtaler ”Det er glædeligt, at iderigdommen er så stor, og at bibliotekerne kommer med konkrete bud på, hvordan de kan være aktive medspillere til løsning af eksempelvis landdistrikternes demografiske udfordringer. Bibliotekerne bevæger sig mod også at blive mødesteder for aktive lokalsamfund”.

Udkants-udfordringer
Projektets biblioteker er alle placeret i såkaldte yderkommuner, der er kendetegnet ved lavere uddannelsesniveau, aldrende befolkning og højere arbejdsløshed end landsgennemsnittet.
Småt Brændbart – Bibliotekerne på Kanten tager udgangspunkt i, hvordan folkebiblioteket kan bidrage til nye løsninger i forhold til forskellige ”udkant-udfordringer” og samtidig puste liv i de mange ressourcer og potentialer, som findes lokalt.

Kulturstyrelsen har, som noget særligt, valgt at fremhæve projektet i deres pressemeddelelse:
"Småt brændbart – Biblioteket på kanten” hedder et nyt projekt fra Brønderslev Bibliotek, som skal fyre op under den såkaldte udkantsdebat ved at skabe nye relationer mellem borgere og et aktivt og mere udfarende bibliotek.

Alle biblioteker i projektet kender til og arbejder med de lokale udfordringer i yderområderne i hverdagen. Der er i projektet fokus på at styrke bibliotekernes position som en handlekraftig institution i samfundsudviklingen. Brønderslev Bibliotek har den formelle projektledelse, men projektet trækker på erfaringer og udvikling fra alle de deltagende fem biblioteker.

Bibliotekschef Bente Kristoffersen udtaler: "En ny undersøgelse fra tænketanken Fremtidens Biblioteker understreger, at biblioteket bidrager med en værdi på 6 milliarder i samfundet i forhold til læsning, uddannelse og digitalisering og det er disse kompetencer fra biblioteket vi i projektet skal arbejde med. Som bibliotek skal vi bidrage til en positiv udvikling af yderområderne og de kommunale udfordringer, vi står over for. Projektet giver os muligheden for i to år at afprøve nye samarbejder og lave ny og forbedrede services, som kommer borgerne til gode".

Seniorer og børnefamilier som målgrupper
I startfasen sættes der fokus på to udvalgte målgrupper; senioren og børnefamilien, som er udvalgt på baggrund af Tænketanken Fremtidens Bibliotekers rapport: Målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling. Målet er, at biblioteket i langt højere grad bringes i spil som en lokal ressource, hvor der kan skabes nye fællesskaber, netværk eller hjælp i hverdagen.

Der er tale om et udviklingsprojekt, og projektet er derfor åben for mange vinkler i forhold til målgrupperne, eksempelvis ensomhed eller mønsterbrydning. Projektet vil senere udvide med en til to målgrupper mere.

Småt brændbart – Biblioteket på kanten, kan følges løbende på facebook og der er mulighed for dialog med alle de deltagende biblioteker.

Yderligere informationer om projektet, kontakt Bibliotekschef Bente Kristoffersen bente.kristoffersen@99454545.dk eller Tlf. 20970391.

Brønderslev Bibliotek

Besøg bibliotekets hjemmeside

Obligatorisk Selvbetjening - Tilmeld Digital Post

Digital Post fra det offentlige

Offentlige myndigheder sender digitale meddelelser til dig. Du kan også sende digitale meddelelser til kommunen fra Digital Post
Opdateret 28. januar 2015