Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Et flertal i folketinget har vedtaget ændringer i Lov om aktiv socialpolitik, som måske kan få betydning for din ydelse
Særlig støtte til boligudgifter

Fra den 1. januar 2015 kan flere nu modtage særlig støtte til høje boligudgifter og/eller høj forsørgerbyrde. Lovændringen betyder, at unge mellem 18 og 29 år kan have mulighed for at modtage særlig støtte til bolig i den tid de modtager uddannelses- eller kontanthjælp.

Ønsker du at ansøge om særlig støtte, skal du indsende dokumentation til din ydelsesrådgiver i Socialcentret for dine boligudgifter, dvs. husleje, el, vand, varme og dokumentation for boligstøtte. Du skal desuden oplyse, hvilken måned du modtager årsopgørelse for el, vand og varme. Hvis dine samlede boligudgifter er højere end 2.850 kr. pr. mdr. når boligstøtten er fratrukket, kan du være berettiget til særlig støtte.

Modtagere af uddannelses- eller kontanthjælp får mulighed for at nedbringe deres boligudgifter ved at udleje en del af den bolig, som de selv bor i, uden at lejeindtægten fradrages i deres uddanneles- eller kontanthjælp.

Lejeindtægten må højest vedrøre én logerende, og udlejningen skal ske i henhold til lejelovens regler.

Hvis du modtager særlig støtte, jf. lov om aktiv socialpolitik § 34, vil lejeindtægterne blive trukket fra i huslejen. Du skal give besked til din ydelsesrådgiver, hvis du har lejeindtægter

Gensidig forsørgelsespligt

Reglerne om gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende udfases.

Overgangsordningen om halv virkning i 2014 videreføres frem til 31. december 2015.

Det betyder, at personer, der modtager en reduceret uddannelses-eller kontanthjælp pga. samlevers indtægt, som minimum vil være berettiget til halvdelen af den sats, som de ville modtage, hvis de ikke var omfattet af den gensidige forsørgelsespligt.

Pr. 1. januar 2016 vil reglerne om gensidig forsørgelsespligt være afskaffet.

På grund af en fejl i lovgivningen bliver samlevers indtægter ikke fratrukket ydelsen i januar 2015. Det forventes, at fejlen rettes, så overgangsordningen kan træde i kraft pr.1. februar 2015.

Er du omfattet af reglerne om gensidig forsørgelsespligt sikrer Ydelseskontoret, at din ydelse udbetales i overensstemmelse med lovændringerne.
Obligatorisk Selvbetjening - Tilmeld Digital Post

Digital Post fra det offentlige

Offentlige myndigheder sender digitale meddelelser til dig. Du kan også sende digitale meddelelser til kommunen fra Digital Post
Opdateret 22. januar 2015