Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

26 af byrådets 27 medlemmer står bag en budgetaftale i Brønderslev Kommune, der bl.a. giver udvidelser på skoleområdet, afsætter flere penge til sundhedsområdet, ligesom fritidsguiderne bevares. Pengene findes bl.a. ved besparelser på ældreområdet

”Jeg mener, at der har været en stor velvilje blandt byrådets partier til at stå sammen om at få et fælles budget i hus. Det er jeg glad for. Vi ville alle helst have undgået at skulle vedtage besparelser, men når vi udvider andre steder, så er det nødvendigt at finde pengene”, forklarer Mikael Klitgaard.
Folkeskoleområdet får tilført 1,7 mio. kr., til gengæld vil kommunen så købe mindre specialundervisning i andre kommuner. På børnepasningsområdet ændres overgangen fra vuggestue og dagpleje til børnehave fra de nuværende 3 år til 2 år og 10 måneder. Til gengæld afsættes der 200.000 kr. til ekstra støtte til de børn, der måtte have behov for det. Anbringelsesområdet skal også gåes efter i sømmene. Her er vedtaget en rammebesparelse på 2.4 mio. kr. Dertil kommer, at Unge-Centeret også skal spare 1,7 mio. kr. som en rammebesparelse.

Ældreområdet skal samlet set spare 7.4 mio. kr. Det sker hovedsageligt ved at ændre på tildeling af ressourcer til de enkelte plejecentre, og kommunen undgår ikke at skære i medarbejderstaben. Samtidig er der afsat én pulje på 1 mio. kr. til ældreområdet. Sundhedsområdet får også ekstra midler for 2,2 mio. kr. til sundhedspulje og genoptræning:
”Regionerne skal jo også spare. Og vi ved, at det betyder, at patienterne bliver udskrevet hurtigere fra sygehuset, og dermed bliver de kommunernes ansvar. Samtidig bliver vores borgere heldigvis ældre og ældre, og flere rammes af kroniske sygdomme. Et løft til genoptræning vil give øget livskvalitet og sikre, at borgerne hurtigere bliver raske. Derfor er det nødvendigt med flere penge til området”, siger borgmesteren.
Administrationen og politikerne skal også spare på deres budgetter, ligesom Vej og Park skal skrue ned for vedligeholdelsen af de grønne områder, ligesom den kollektive trafik skal analyseres og optimeres.
”Vi har i anlægsbudgettet fundet plads til at vedligeholde veje og cykelstier for i alt 9.8 mio. kr. Der er afsat 1 mio. kr. til at etablere aldersintegrerede institutioner, ligesom fritids- og kulturpuljen øges, og der afsættes 1 mio. kr. til at arbejde med midtbyplaner”, siger Mikael Klitgaard. Anlægsbudgettet næste år er på 31 mio. kr.

Samlet set vil budgettet rumme budgetudvidelser på i alt 88 mio. kr. til bl.a. beskæftigelsesområdet og flygtninge. På serviceområdet tilføres der godt 12 mio. kr. ekstra, mens der samlet set er besparelser for cirka 20 millioner.
”Alt i alt er jeg rimelig tilfreds med det budget, der er vedtaget”, slutter Mikael Klitgaard

Kontakt:

Borgmester
Mikael Klitgaard

Tlf. 2444 5403 / 9945 4400
Mail: Mikael.Klitgaard@99454545.dk
Obligatorisk Selvbetjening - Tilmeld Digital Post

Digital Post fra det offentlige

Offentlige myndigheder sender digitale meddelelser til dig. Du kan også sende digitale meddelelser til kommunen fra Digital Post
Opdateret 9. oktober 2015