Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Brønderslev Kommune vil sætte varige positive spor hos udsatte børn

Med færre sager pr. socialrådgiver, et styrket tværfagligt samarbejde med og inddragelse af børnenes netværk og civilsamfundet, vil Brønderslev Kommune implementere Brønderslevs model af den såkaldte ’Sveriges-model’. Med det formål at skabe optimale rammer for de udsatte børn, så deres fremtidsmuligheder bliver lige så gode som andres børn

Kommunen har derfor iværksat indsatsen VARIGE SPOR, som dels handler om tidlig opsporing og forebyggelse, men som også har stort fokus på inddragelse af familie og netværk – indtil videre i den del af kommunen der dækker Agersted, Asaa og Dronninglund. Pilotprojektet er forhåbentlig ’bare’ forløberen for et projekt, der udbredes til hele kommunen:

”Der er budgetteret med en udgift til opstart af indsatsen og bl.a. ansættelse af flere socialrådgivere. Men den udgift forventer vi dækket af sparede udgifter til bl.a. anbringelser. Projektet er en udløber af den analyse, BDO lavede for os sidste år. Udgangspunktet er, at hver socialrådgiver maksimalt har 15-20 sager. Der er en særdeles tæt opfølgning på sagerne, og sagsbehandlingen følger helt særlige principper og metoder, som altid er videns baseret. Inddragelse af det familiære og professionelle netværk er til stede i alle sager, og så er det en vigtig forudsætning, at alle socialrådgivere arbejder ud fra den samme metode til at afdække barnets/den unges udviklingsmæssige behov. I ’Sverigesmodellen’ er den såkaldte Indsatstrappe central. Fokus er hele tiden på at komme ned af indsatstrappen og anvende den mindst muligt indgribende foranstaltning”, forklarer formand for Børne- og Skoleudvalget Lone Lex.

Nyt initiativ: Inddragelse af civilsamfundet
Ud over at man allerede nu har styrket det tværfaglige samarbejde ved på skolerne i området hver 2. tirsdag har rådgiver, sundhedsplejerske og psykolog placeret, er et andet konkret initiativ, at hele civilsamfundet fra lokale virksomheder til idrætsklubber og kirker skal inddrages i arbejdet:

”Vi tror, at der ligger en kæmpe ressource i vores lokalsamfund. Dels i forhold til at have kendskab til de familier og børn, der trænger til ekstra hjælp. Dels i forhold til at kunne give børnene denne hjælp. Det kunne jo f.eks. være, at gymnastiktræneren i den lokale idrætsforening er den helt rigtige til at få kontakt med den lille pige med problemer i hjemmet. Eller måske kan den lokale tømrermester give et skub til drengen, der har store problemer med skolen. Vi vil kort sagt bruge alle de mange og lokale muligheder, vi tror, at der er. Alt sammen selvfølgelig et supplement til den socialfaglige indsats vores uddannede personale står i spidsen for. Vores håb er, at den samlede indsats forhindrer, at mindre problemer bliver store”, forklarer Lone Lex.

Brønderslev Kommune vil derfor invitere bredt til et møde om VARIGE SPOR, netværk og frivillighed den 10. januar på Asaa Skole, og Lone Lex håber, at mange også ikke-foreningsaktive borgere vil komme og høre om projektet.

Obligatorisk Selvbetjening - Tilmeld Digital Post

Digital Post fra det offentlige

Offentlige myndigheder sender digitale meddelelser til dig. Du kan også sende digitale meddelelser til kommunen fra Digital Post
Opdateret 11. november 2015