Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Valg til Europa-Parlamentet den 26. maj 2019

Læs om Valg til Europa-Parlamentet

Du kan brevstemme

- I Borgerservice

Du kan fra og med den 15. april til og med den 23. maj 2019 brevstemme i Borgerservice i Brønderslev og Dronninglund. Du skal blot medbringe gyldig legitimation (f.eks. valgkort, sundhedskort, pas eller kørekort.)

Du kan brevstemme i Borgerservice i Brønderslev i åbningstiden:

Mandag – onsdag kl. 10.00–14.00
Torsdag kl. 10.00–16.00
Fredag kl. 10.00–13.00

Du kan brevstemme i Borgerservice i Dronninglund i åbningstiden:

Torsdag kl. 10.00–16.00

Herudover er der ekstraordinært åbent på begge Rådhuse

Lørdag den 18. maj kl. 10.00–12.00

Sidste frist for at brevstemme er den 23. maj 2019, kl. 16.00, hvor vi på begge Rådhuse har åben fra kl. 9.00.

- På Biblioteket

Du kan brevstemme på Bibliotekerne i Brønderslev, Dronninglund og Hjallerup og i Bogbussen i den bemandede åbningstid. Sidste frist for brevstemmeafgivning i den bemandede åbningstid er torsdag den 23. maj kl. 16.00. Se åbningstiderne på www.bronderslevbib.dk

- i hjemmet:

Du kan stemme i dit eget hjem, hvis du er syg eller på anden måde ude af stand til at møde op på afstemningsstedet.
Henvend dig til Folkeregistret, telefonnr. 9945 5201 eller 9945 4695 senest den 15. maj 2019 kl. 12.00. Når du ringer, får du med det samme besked om tidspunkt for besøg vedrørende brevstemmeafgivning.

Der kan også indsendes ansøgningsskema – vær opmærksom på, at skemaet på grund af lang forsendelsestid med almindelig post skal afsendes i god tid.
Du kan også hente/udfylde ansøgningsskemaet via Borger.dk eller via kommunens hjemmeside.

Sidste frist for at brevstemme er den 23. maj 2019, kl. 16.00, hvor vi på begge Rådhuse har åben fra kl. 9.00.

Valgkort

I uge 21 modtager du dit valgkort til EU-valget.
Hvis dit valgkort er udfyldt forkert, eller hvis du ikke har modtaget valgkortet senest tirsdag den 21. maj, skal du kontakte Borgerservice.

Afstemningssteder

AGERSTED KRO, Dronninglundvej 1, Agersted
ASAA-HALLEN, Møllehusvej 7, Asaa
BRØNDERSLEV-HALLEN, Knudsgade 15, 9700 Brønderslev
DRONNINGLUND HOTEL, Slotsgade 78, Dronninglund
JYSKE ÅS KULTURHUS & VANDREHJEM, Ålborgvej 583, Flauenskjold
HALLUND KRO, Sølvgade 74, Hallund
HJALLERUP KULTURHUS, Nørre Allé 3, Hjallerup
BORGEN, Borgergade 30, Jerslev
TAGRENDEN, Borgergade 8, Klokkerholm
SERRITSLEV FORSAMLINGSHUS, Hybenvej 3, Serritslev,
STENUM KULTUR- OG FORSAMLINGSHUS, Tømmerbyvej 6, Stenum
MANNA-THISE MULTIHUS, Jens Thise Vej 33, Thise, Brønderslev
ØSTSIDEHALLEN, Elmevej 122, Ø. Brønderslev (tidligere Samlingshuset)

Bemærk: Nyt afstemningssted i Jerslev

Der er handicapvenlig tilgængelighed til alle kommunens afstemningssteder.

Ændring af afstemningssted for vælgere med handicap eller nedsat førlighed

En vælger kan efter ansøgning afgive sin stemme på valgdagen på et andet afstemningssted end det, der fremgår af valgkortet, hvis ændringen af afstemningssted er begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed.

På alle valgsteder vil der i et stemmerum være opsat en lup, så svagtseende lettere kan se stemmesedlen.

På afstemningsstedet i Brønderslev (Brønderslev-Hallen) er der desuden indrettet et særligt handicapvenligt stemmerum, hvor der bl.a. er hæve-/sænkebord og CCTV til rådighed. Vælgere, der ønsker at benytte disse særlige hjælpemidler, kan ansøge om overflytning til Brønderslev afstemningssted, hvis man hører til et andet afstemningssted, jf. ovenfor.

Ansøgning om at afgive stemme på et andet afstemningssted skal indgives senest den 15. maj 2019 kl. 12.00.

Gratis transport til valgstedet

Du kan blive transporteret til dit afstemningssted, hvis du er ældre eller svagelig og derfor ude af stand til selv at sørge for transporten.

Du skal henvende dig herom senest mandag den 20. maj 2019, kl. 14.00, til Sekretariatet på tlf. 9945 5402.

Opsætning af plakater på offentlige veje

Valgplakater må ophænges fra kl. 12.00 lørdag den 4. maj 2019, og plakaterne skal være fjernet igen senest den 13. juni 2019.

Valgplakaterne skal være monteret på vejrbestandig plade og må ikke være større end 0,8 m2.

Valgplakaterne skal være forsynet med navn, adresse, e-mail og telefonnummer på den person, der er ansvarlig for ophængningen.

Brønderslev Kommune kan fjerne valgplakater, der udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden eller ikke overholder reglerne. Det samme gælder, hvis plakaterne ikke er fjernet inden for den gældende frist.

Læs mere om reglerne for ophængning af valgplakater på vejareal i vejloven og privatvejloven, som du kan finde på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside:

Valgplakater eller bannere på private fællesveje og private arealer

På private fællesveje og arealer gælder følgende:

  • Inden opsætning skal grundejers accept foreligge
  • Redningsåbninger må ikke spærres ved opsætning
  • Valgplakater skal fastgøres forsvarligt

Plakaterne må opsættes i samme periode som valgplakater på offentlige veje, jf. ovenfor.

Opsætning af valgplakater på afstemningsstedets matrikel

På valgdagen må der ikke forefindes valgplakater på matrikler, hvor der afholdes valg. Disse skal være fjernet.

Nedenfor kan du finde matrikelkort for det enkelte afstemningssted i Brønderslev Kommune.

Spørgsmål vedrørende valgplakater – kontakt jurist Mikkel Mose Baltsersen, tlf. 9945 5455, mail Mikkel.Mose.Baltsersen@99454545.dk

Valgplakater kan tages ned på samme tid

Da EU-Valget og folketingsvalget ligger så tæt på hinanden, er fristen for nedtagning af plakaterne ens til begge valg.

Det vil sige, at ALLE valgplakater skal være fjernet senest den 13. juni 2019.

Kontakt

Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
Telefon 99454545

Den Digitale Hotline
 

Opdateret 16. maj 2019
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach