Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Bevæg dig for livet sætter fokus på tilbud til sårbare borgere

Bevæg dig for livet i Brønderslev Kommune sætter fokus på tilbud til de sårbare borgere gennem aftale med Bevæg dig for livet - Parasport og Idræt for sindet.
BDFLParasport

Arbejdet med Bevæg dig for livet-indsatsen i Brønderslev Kommune er nu for alvor i gang, og der er indgået en aftale med Bevæg dig for livet – Parasport og Idræt for sindet.
Aftalen afspejler de første møder i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra forskellige afdelinger i Brønderslev Kommune, og de erfaringer og den viden som Bevæg dig for livet – Parasport i Idræt for sindet kommer med.

En særlig indsats for en prioriteret målgruppe

Aftalen fokuserer på at forbedre aktivitetstilbuddene til fysisk og psykisk sårbare borgere i Brønderslev Kommune, som det er prioriteret i Visionsaftalen mellem kommunen og Bevæg dig for livet. Dette skal gøres gennem et tættere samarbejde mellem kommunale forvaltninger, institutioner og Bevæg dig for livet, tæt samarbejde med lokale idrætsforeninger og en kobling til andre typer af foreninger eller fællesskaber.
Umiddelbart efter sommer vil der komme gang i de første tiltag, de støttes af Bevæg dig for livet – Parasport og Idræt for sindet med økonomi til at igangsætte aktiviteter i og omkring foreningslivet og en stor faglig ekspertise. Disse tiltag vil blive målrettet specifikke målgrupper under den brede målgruppe, så der vil arbejdes med målrettede tilbud for såvel fysisk handicappede og psykiske sårbare.

Bevæg dig for livet – Koordinator i Brønderslev Kommune, Jeppe Østergaard udtaler: ”Vi glæder os rigtig meget til at sætte gang i de konkrete indsatser, der skal skabe nemmere adgang til de fantastiske fællesskaber og mere bevægelse for nogle sårbare borgere. Det er dejligt at mærke det engagement der er både fra Bevæg dig for livet, de forskellige afdelinger og institutioner på tværs af kommunen og hos det frivillige foreningsliv, det lover godt for det kommende arbejde, der skal kunne mærkes hos borgerne. Vi vil både igangsætte nye aktiviteter, understøtte de igangværende og optimere de gældende vilkår for målgruppens deltagelse.”

De konkrete indsatser i projektet skal igangsættes på den anden side af sommeren, og det er en klar målsætning at gøre en positiv forskel for flere borgere med fysisk eller psykisk sårbarhed, gennem inddragelsen i fællesskaber og fysiske aktiviteter. Hvis du eller din forening eller bagland har gode idéer og ønsker at deltage i skabelsen af gode tilbud til denne målgruppe, så skal I endelig melde Jer på banen, der er altid plads til flere parter i samarbejdet.

Fakta om Bevæg dig for livet - Parasport og Idræt for sindet

I Danmark lever 700.000 – 800.000 med psykiske lidelser og 10 – 15 % lever med et handicap. Denne gruppe er kendetegnet ved lav idrætsdeltagelse sammenlignet med almenbefolkningen. Uanset livssituation, styrker idræt i et fællesskab den fysiske-, psykiske- og sociale sundhed og dermed livskvaliteten. Bevæg dig for livet – Parasport og idræt for sindet vil udfordre borgernes barrierer for idrætsdeltagelse i et koordineret samarbejde mellem kommuner, idrætsforeninger og idrætsorganisationer.

Ved ønske om yderligere oplysninger kontakt:

Jeppe Østergaard, Bevæg dig for livet – Koordinator i Brønderslev Kommune tlf. 20 77 73 07 eller mail: jeppe.ostergaard@99454545.dk

 

Kontakt

Konsulent
Tlf.: 99454418

Brønderslev Kommune i bevægelse

Bevæg dig for livet - Vimpel

Opdateret 26. juni 2019